Chicago – järnvägshuvudstaden och dagens godstrafikbolag

I takt med den ökande bilismen fick många av järnvägarna till och kring Chicago problem som accelererade under 1970-talet. Konkurser och nedläggning av persontrafik följde. Fusionerna blev legio och med tiden blev det allt färre järnvägsbolag och järnvägar som trafikerade Läs mer…