Handelshuset Wahrendorff

Firman Küsel & Wahrendorff grundades av de från Tyskland härstammande resp. inflyttade Carl Gottfrid Küsel (1729-95) och Joachim Daniel Wahrendorff (1726-1803) i slutet av 1750-talet. C.G. Küsel drev redan tidigare grosshandelverksamheten men J.D. Wahrendorff fick burskap 1761. 1774 lämnade Küsel Läs mer…