Cervin – storbankirer

Carl Gustaf Cervin (1815-1899), i allmänhet kallad Carl Cervin d.ä. var en statlig ämbetsman, jurist och domare tillika politiker på risknivå och i Stockholm. Dessutom var han grundare av Bankirfirman C.G. Cervin. Han började redan 1854 med utlåning av pengar Läs mer…