Condominium

Ett condominium är ett land, landområde eller havsområde som styrs gemensamt av två eller flera länder (egentligen tridominium etc). Det finns några få existerande condominium i dagens värld, ofta omfattande floder eller havsområden. De som finns är: The Moselle River, Läs mer…

Vad vi kan lära om brottslighet från USA – gängen

När det gäller de maffialiknande gäng som finns i Sverige och som i huvudsak har invandrare som medlemmar, som exempelvis Original Gangsters, Chosen Ones, Tigrarna och Asir framförs ofta åsikten att det bästa vore att utvisa dömda gängmedlemmar. Det kan Läs mer…