Condominium

Ett condominium är ett land, landområde eller havsområde som styrs gemensamt av två eller flera länder (egentligen tridominium etc). Det finns några få existerande condominium i dagens värld, ofta omfattande floder eller havsområden. De som finns är: The Moselle River, Läs mer…

Översjöiska territorier

Det finns 14 områden på jorden som är så kallade översjöiska territorier till Storbritannien. Tio av dessa har en vanlig befolkning. Ett har en förvisad befolkning, men är bebott av militärer, ett annat är ett militärt område på Cypern, två Läs mer…

Fifflarna – Seth Roland Arnér och Herenco

En affär med den småländska tidningskoncernen Herenco kom att bli det som till slut skickade Seth Roland Arnér till fängelse. De tre aktiebolagen Palp Film, Vinkelfilm och Valvet Film som såldes av tidningskoncernen Herenco till Arnér Läs mer…

Jan Pehrsson – fastighetsklippare med Wallenbergs välsignelse

Det kanske är att ta i när jag påstår att Jan Pehrsson var en fastighetsklippare med Wallenbergs välsignelse, men faktum är att det var gamle Marcus Wallenberg som först sålde Strand Hotell och sedan sålde Stockholms Ångslups AB till Jan Läs mer…