Slutet för Sarkozy

Av allt att döma så har Sarkozy förlorat det franska presidentvalet. Vallokalsundersökningar och prognoser tyder på det. Det är bra, det sänder ut en signal i Europa om att högerpolitik är impopulärt. Samtidigt ska man ha klart för sig att Läs mer…

Advertisements