Social verksamhet hindrar gängrekrytering

I en mängd inlägg har jag berört ungdomsvåld, kriminella gäng och högerextremism. Jag har hävdat att sociala kontroll och social verksamhet är det bästa för att förebygga rekrytering till kriminella gäng. Det finns en undersökning från Göteborg, från en av Göteborgs förorter, Hammarkullen, som visar att min ståndpunkt är korrekt.

Det är forskarna Pia Andersson och Thomas Jordan från Göteborgs Universitet som gjort studien Fritidsgården – en plats för samhällsbyggande?:

– Personalen har lyckats skapa en brottshämmande miljö, slår Pia Andersson fast.

Hon bygger sitt uttalande på ingående intervjuer med de anställda på Mixgården, med en räcka ungdomar som besöker gården, med polis och andra myndigheter.
– Personalen har jobbat ihop länge, de vet vad både Hammarkullen som område och ungdomarna behöver. De har skapat trygga och stabila relationer med ungdomarna och deras vårdnadshavare. Till det krävs personaltäthet och det har man på Mixgården.

Några viktiga saker sägs i citatet ovan. Det krävs ordentligt med personal, det krävs erfarenhet hos personalen för att det ska fungera bra. Dessutom kan man av resten av artikeln förstå att det behövs samarbete med sociala myndigheter, med föreningslivet (som ju är livaktigt i Hammarkullen) och med polisen. Allt detta har man klarat av i Hammarkullen.

Verksamhet av Mixgårdens typ borde finnas i alla Sveriges förorter. Det är något som saknas idag på de flesta ställen. Men det är något som skulle minska rekryteringen till gangstergängen och minska ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet. Det är sån verksamhet som behövs, inte sån skit som Lugna gatan.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements