Brottslighet och ungdomar

Man hör titt som tätt att ungdomsbrottsligheten i Sverige skulle öka. Men detta påstående är inte sant. Man kan inte som SVD:s Maria Abrahamsson basera sin uppfattning på subjektiva tyckanden från akutmottagningar eller enskilda domare. Subjektiva tyckanden är nämligen ingenting annat än just tyckanden. De bevisar inte ett skit. En upplevelse av ökande brott behöver inte betyda att brotten ökar. En människas tyckande är inte direkt vetenskap.

I verkligheten är det nämligen tvärsom, som Janne Flyghed med flera skriver i DN Debatt:

Ungdomsbrottsligheten ökade åren 1950-1975 för att sedan stabiliseras åren 1975-1995 och därefter minska något. Minskningen beror främst på att färre unga begår stöld- och skadegörelsebrott. Våldsbrotten är oförändrade, de flesta av våra indikatorer pekar på att vi inte har fler unga som misshandlar eller dödar i vårt samhälle. Utvecklingen är densamma i våra nordiska grannländer.

Att ungdomsbrottsligheten står still visas bland annat av den rapport av Felipe Estrada, Ungdomsbrottslighetens utveckling, som publicerats i boken Den svenska ungdomsbrottsligheten, red. Janne Flyghed och Felipe Estrada, Studentlitteratur, 2001.

Där framgår tydligt att brottsligheten följt det mönster som nämns i artikeln i DN. Sen 1970-talet har den totala brottsligheten bland ungdomar minskat istället för att öka. Våldsbrottsligheten har varit konstant sen dess, medans stöldbrottsligheten minskat. Om dessutom hänsyn tas till att befolkningen ökat med 1 miljon på samma tid så inser man att brottsligheten faktiskt gått ner.

Som exempel kan nämnas att antalet vårdtillfällen för ungdomar, föranledda av våld med stickvapen, har minskat sen slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet. Från att ha legat på över 100 per år i slutet av 1970-talet sjönk det på 20 år till omkring 75 per år. Under samma period ökade antalet vårdtillfällen orsakade av våld med skjutvapen från ett tiotal per år till ett tjugotal per år. Det totala antalet vårdtillfällen orsakade av våld bland ungdomar var 754, varav 642 drabbade unga män, resten (112) unga kvinnor mellan åren 1973-1979. För åren 1990-1996 var motsvarande siffror 740, 643 och 97. Ingen ökning alltså, utan stagnation.

Läs också om ungdomsvåld.

Intressant?
Bloggat: Eriksson i Biskopsgården, Rawia Morra
Borgarmedia: DN1, SVD1, SVD2, DN2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements

26 Replies to “Brottslighet och ungdomar”

 1. Våldet har ökat den som säger annat har tydligen ögonbindel och öronproppar. Dom som utalar sig om att inte våldet har ökat blundar för saningen, det är bara att gå ut o titta och inte sitta på era feta asle o tycka/tro en massa. Saningen är illa hörd

 2. Gått ut och tittat är ju just vad dessa forskare har gjort till skillnad mot jojo som nog bara läst kvällstidningarnas rubriker, jojo får nog inte plats i soffan längre.

 3. Vare sig den öker eller inte kan jag inte förstå hur någon kan bemöda sig om att skriva ett långt blogginlägg och argumentera för att den INTE ökat? Vad vill du uppnå? Vem vill du försvara? Anser du att det inte går att göra något åt brottsligheten? Har du inga visioner?

 4. marcarolo:

  1. Man vill skrämma oss att acceptera mer integritetskränkande lövervakning genom att överdriva brottsligheten. Att visa på att den inte ökar är ett sätt att motarbeta det. Dessutom krävs det att man har en san bild av brottsligheten för att kunna vidta de rätta politiskaa åtgärderna. Har man en falsk bild är risken för en felaktig politik större.

  2. Bästa sättet att bekämpa brottslighet på sikt är att använda sig av sociala åtgärder, dvs förbygagnde arbete i form av mer pengar till daghem, skolor, fritidsgårdar etc. Detta har jag argumenterat för i en mängd inlägg.

  3.Innan man slänger ur sig ogrundade kommentarer är det bra om man läser lite fler inlägg på en blogg. Det är ofta så att ett inlägg är beroende av andra inlägg. Man kan inte skriva allt varje gång. Det skulle bli ofantligt långa och tråkiga inlägg då.

 5. Kanske vill han att beslut om hur vi ska bygga vårt samhälle ska baseras på FAKTA och inte på spekulationer och godtycke?

  Jag undrar hur fan man är funtad om man klagar på någon som påpekar faktafel!?

 6. Självklart vill en massa vänster-folk visa att brottsligheten inte ökar. Annars har ju all vård och politik inte fungerat. Men bäst vore väl det om det kunde visas och bevisas att den faktiskt minskat, men det går väl inte?

 7. Anne Nym: Statistiken som jag hänvisar till och som forskningen tagit fram är glasklar. Ungdomsbrottsligheten ökar inte. Det är alltså mycket lätt att visa.

 8. Finns det någon senare statistik som även täcker de sista åren? Det är trots allt 11 år sedan den 1996, vilket är slutåret för den statistik du hänvisar till…

 9. Vad rolig du är. Brotten ökar inte säger du,enligt statistiken.
  När jag läser är senaste årtalet 1996!!!!
  HALLÅ i min kalender står det år 2008
  12 år gamla siffror
  Är det historia det här?

  Straffrabatten fanns väl inte på din tid?
  När de redan är dömda, läggs det ner åtal för att de redan har ex. skyddtillsyn.
  Stämmer tex bilinbrott enl försäkringsbolag mot brottstatistiken?

 10. Det finns säkert nyare statistik. Flyghed och Estrada (som skrev artikeln i DN) har säkert tillgång till det. Jag har det inte i nuläget. Men jag tvivlar på att det skett nån avgörande förändring. Det är ju också vad de säger i sin artikel (de är trots allt Sveriges ledande forskare på detta område). Att brottsligheten bland ungdomar inte ökar.

  Den bästa indikatorna på om våldsbrottsligheten ökar överhuvudtaget är antalet mord. Där finns nämligen inga mörkertal. Antalet påverkas därvidlag inte av anmälningsbenägenhet osv. Antalet mord har legat på cirka 100 per år sen slutet på 1970-talet. Och har snarare minskat under de senaste åren än ökat.

  En brasklapp om ni kollar på den officiella statistiken eftersom denna inte är korrekt: BRÅ:s statistik visar anmälda mord. Flertalet anmälda mord är enligt BRÅ inga mord. Det verkliga antalet mord är alltså cirka 100 per år. Vilket BRÅ har skrivit i en speciell rapport kring detta.

 11. Janne Flyghed med fler brottsforskare har på dagens DN Debatt tagit upp den tråd som tidigare generationer började spinna på under 1940-talet. Men så har vi också världens flumigaste rättsvårdande instanser

Kommentarer är stängda.