Problem med ägarlägenheter

En statlig utredning från år 2002 har tidigare lagt förslag om att införa ägarlägenheter i Sverige. SVD har uppgett att den borgerliga regeringen tänker komma till skott vad det gäller ägarlägenheter. Jag har i en tidigare artikel påpekat att det redan finns då jag känner till detta från verkligheten. Jag frågade mig hur det var möjligt. Med hjälp av några av kommentarerna på mitt förra inlägg har jag kommit fram till att det finns för att det inte är straffbart. Men det går inte att få något juridiskt skydd för den investering man gör i en ägarlägenhet idag. Detta verkar nu regeringen vilja ändra på.

I korthet vill man alltså att en lägenhet ska kunna registreras som en fastighet i sig medan en del lagstiftning som följer av detta. Något som innebär att man alltså får ett juridiskt skydd om man investerar i en lägenhet som inte är en del av en bostadsrättsförening. Det senare har ju redan ett juridiskt skydd och är reglerat i lag. Jag är i princip för att ägarlägenheter ska tillåtas, men…

Det finns naturligvis problem med ägarlägenheter också. Speciellt i en situation som den svenska där det råder stor brist på bostäder och allt störrre medel har överförts till en liten rik elit som därför har mycket gott om pengar. Ägarlägenheter kan innebära att bostadsbristen blir än allvarligare då rika persoenr kan köpa upp en mängd lägenheter på ren spekulation för att sen behålal dem i nåt eller några år för att tillgodogöra sig värdeökningen. Man behöver kanske inte en hyra ut den utan lägenheten förblir stående tom i flera år. Jag vet att en del rika männsikor gör så idag med villor. Man äger flera stycken, bor bara i den ena och låter resten stå tomma.

Konsekvenserna av denna situation kan förmodligen göras mindre om fastighetsskatt och förmögenhetsskatta införs igen. Men som det är nu tror jag att bristen på bostäder i kombination med ägarlägenhetr kommer att leda till en ökad bostadsbrist och en ökad spekulation i bostäder som inte är bra för de som är fattigast.

Enbart ett återinförande av ovan nämnd skatter kan dock inte lösa problemen på bostadsmarknaden. Det krävs också att vi har ett subventionerat byggande av hyresrätter för att de människor som har det sämre ställt ska kunna garanteras en värdig och vettig bostad.

Det är också noterbart att ägarlägenheter inte är den enda nya ägarformen för bostäder som föreslås i den gamla statliga utredningen från 2002. Utan även så kallad kooperativ hyresrätt föreslås, något som redan prövats på lite olika håll. Denna ägarform verkar dock mera konstruerad för att hålla nere hyrorna och verkar därför vara bra ur fördelningsmässig synpunkt. Frågan är om den borgerliga högerregeringen kommer att införa denna ägarform också?

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements
 • Emil

  Ja du eget ägande har vi haft på småhus i en herans massa år, men inte vet jag en enda som köpt upp några villor för att sedan hyra ut dem…

 • Anders_S

  Emil: Som jag skrev, jag känner till flera såna fall. Dessutom fall där rika äger flera villor (bortsett från sommarhus etc) och där minst en av dem står tom.

 • Jonas

  Kommer ju aldrig någonsin vara mer lönsamt att äga bostäder och låta dem stå tomma än att hyra ut dem.

  Redan idag kan man göra det med villor även hyresfastigheter (superrika människor har råd att köpa såna). Där bygger ju själva konceptet på att man äger hela hus och hyr ut dem…

  Men, som sagt: det kommer aldrig bli en bra affär och kommer således aldrig bli något omfattande fenomen. Din bloggpost verkar vara lika genomtänkt som den är korrläst.

 • Petter

  Kooperativ hyresrätter kom det ju lag för 2002, det finns två former, där kooperativa hyresrättsföreningen hyr bostaden och en där den äger fastigheten.

  Det är väl för övrigt en utmärkt form.

 • Anders_S

  Det där missade jag på grund av att jag bara läste utredningen. Tack Petter.

 • Anders_S

  Jonas: Jo,det är en lönsam affär i viss områden så länge fastighetspriserna rusar i höjden. Det lönsammaste med en fastighet när läget är sådant somd et varit i Sverige under en tid är värdeökningen. Uthyrning skapar också kostnader.

  Normalt är det förmodligen så att det är lönsammare att hyra ut än att låta stå tomt. SÅ du har rätt i att det kanaldrig bli speciellt omfattande.

 • Pingback: Kan man tala om kärlek?()

 • Erik F

  Anders,
  Att fastighetspriser skjuter i höjden beror som bekant på ett magert utbud och på en dåligt fungerande marknad. Här har vi faktiskt en fråga som våra politiker kan påverka. I stället för att rada upp en massa exempel på vad som kan göras vill jag hänvisa till den utmärkta rapporten som Demographia släpper 4 ggr per och som handlar om Housing Affordability. Läs t ex de intressanta jämförelserna mellan Dallas och Sydney/Melbourne samt Austin och Perth, där de australiensiska städerna har blivit mångdubbelt dyrare att bo i jämfört med sina amerikanska kusiner. Trots att de senare växt mer än de förra.

  Senaste rapporten finns här:
  http://www.demographia.com/dhi.pdf

 • Erik F

  Skulle fått med ett citat också. Kommer här:
  ”Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Den sammanlagda längden på Sveriges stränder är 386 000 kilometer. Det motsvarar nio och en halv gånger runt jorden. Börja med att ge oss en strandtomt var.”

  Liza Marklund i Expressen.
  http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1129528/liza-marklund-antligen-dyrare-att-bo-i-hyresratt

 • GZ

  Ägarlägenheter är inte mer kontroversiellt än ägda småhus, inga problem så långt, alltså. Skulle tro att vissa förvärv kommer att ske i spekulationssyfte, däremot är det nog inte troligt att det skulle vara lönsamt att låta bostaden stå tom.
  Men om det finns behov av ytterligare en upplåtelseform är väl tveksamt, kommer det verkligen finnas tillräcklig efterfrågan av just den typen av boende?

  Tycker också att investeringsbidraget för hyreshusbyggande borde återinföras annars kommer behovet av hyreslägenheter inte att kunna fyllas i framtiden. Sedan början av 90-talet har nästan 100 000 hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter (ca fifty-fifty allmännyttigas och privatvärdars) och den utvecklingen kommer säkert att fortsätta. Även om svenska folket enligt olika undersökningar allra helst vill äga sin bostad kommer behov av hyresrätter självklart alltid att finnas.

  Vad gäller kooperativ hyresrätt så är det nästan helt ett Sthlms fenomen, antalet lägenheter i denna form är också litet, gissningsvis under 7000. Tydligen är inte efterfrågan från konsumenterna tillräckligt stor för att byggbolagen skulle satsa på det. Lite synd, för det är en bra boendeform som ger inflytande och motverkar höjda priser och spekulation.