Dömda för dödsskjutning – 19-årig man och 18-årig kvinna

Två dömda för dödsskjutning. Stockholms tingsrätt har meddelat dom gällande en dödsskjutning på Vanadisvägen den 13 september 2023. Domstolen dömde en 19-årig man för mord till fängelse på livstid. Dessutom dömdes en vid brottet 18-årig kvinna för medhjälp till mord till fängelse tio år. Båda ska betala skadestånd till offrets anhöriga och till dödsboet.

En tredje, vid brottet 17-årig man, Al# Al Rob@i*, frikändes från ansvar för medhjälp till mord alternativt förberedelse eller stämpling till mord. Han är lillebror till den dömda kvinnan.

Tingsrätten har funnit att bakgrunden till mordet var en konflikt inom nätverket Foxtrot. Konflikten har bl.a. innefattat ett mord den 7 september 2023 i Uppsala på en av de ledande personernas mamma.

Domen

Den 19-årige mannen, Hamza Abo Karah, har tillsammans med andra planerat mordet och genom meddelanden på olika meddelandetjänster lurat målsäganden till platsen där han blivit skjuten. Han har vidare skaffat flyktbilen och kört ”skytten” till närheten av brottsplatsen där han släppt av denne, väntat och därefter efter mordet kört vederbörande därifrån. Flyktbilen ägdes av en syster till Ismail Abdo, då ledare i en falang inom Foxtrotnätverket som polisen numera kallar Rumba.

Tingsrätten har funnit att hans roll sammantaget har varit så central att han är att betrakta som medgärningsman till mordet. Mot bakgrund av att det rört sig om en gängkonflikt, att mordet varit planerat, att målsäganden på ett förslaget sätt lurats till brottsplatsen och att mordet varit att betrakta som en avrättning har påföljden bestämts till fängelse på livstid.

Den 18-åriga kvinnan, Zahra Al Robaie, dömdes för att ha hjälpt till att lura målsäganden till brottsplatsen genom meddelande till denne från en annan persons snapchat-konto där hon utgett sig för att vara innehavaren av kontot samt därefter ha berett annan person tillgång till detta konto som därefter använts i samma syfte. Hennes handlingar har bedömts vara avgörande såvitt avsett att lura målsäganden till platsen.

Mannen och kvinnan har huvudsakligen bestritt ansvar på den grunden att de inte känt till att de varit delaktiga i något mord utan trott att deras åtgärder vidtagits inom ramen för en narkotikaaffär och att de således inte haft uppsåt till mord. Tingsrätten har dock genom den bevisning som framlagts funnit det ställt utom rimligt tvivel att de haft uppsåt till mord.

Personen som mördades hette Giovanni Farias Tello och anses ha tillhört Rawa Majids falang inom Foxtrotnätverket.

17-åringen och Hamza Abo Karah är sen tidigare också åtalad för ett mord i Uppsala. De är båda två från Malmö.

Läs mer:

Ett svar på “Dömda för dödsskjutning – 19-årig man och 18-årig kvinna”

Kommentarer är stängda.