Göteborg – gangsterstaden

10 % av Sveriges befolkning finns i Göteborg, men hela 20% av gangstrarna. I alla fall 20% av de mest bevakade figurerna inom den organiserade brottsligheten i Sverige:

100 namngivna, kriminella individer skulle punktmarkeras, störas och tvingas till reträtt. Mellan 15-20 av dem har sina rötter i Göteborgsområdet.
Mehdi Seyyed (grundare av Bandidos Mc Westcoast), Denho Acar (Original Gangsters ledare) och Naser Dzeljilji (företrädare för den så kallade Naserligan) lär vara tre av de på listan.
Där ryms dessutom medlemmar i Hells Angels Gothenburg, Brödraskapet Wolfpack, Tigrarna i Angered samt personer ur etniska grupper av kurdiskt och sydostasiatiskt ursprung.

– Just Västra Götaland har eller har haft fler prioriterade nätverk än något annat distrikt, konstaterar Peter Tjäder.
Operationen har haft arbetsnamnet Alcatraz.
Det är delar av detta arbete som nu Brottsförebyggande rådet (Brå) analyserat.

Det är en 100-procentig överrepresentation det. Visserligen hävdar polisen och BRÅ att deras specialsatsning mot de kriminella nätverken gett resultat. Men jag frågar mig vad det betyder när upp mot 20 000 människor i Göteborg som nästa år blir av med jobbet. Antalet gäng i Göteborg är fler än på andra håll i landet och det finns gott om dem, minst 12 namngivna gäng och ett antal andra:

” Fyra grupper inom Hells Angels-sfären – HA Gothenburg och HA Goth Town samt supportklubbarna Red & White Crew och Red Devils.
” Bandidos Mc Westcoast med supportklubbarna X-Team och Chicanos.
” Naserligan, etniskt nätverk från det forna Jugoslavien.
” Original Gangsters, förorts- och fängelsegäng bildat i Bergsjön.
” Asir, relativt nyetablerat fängelsegäng, som värvat över ett antal kända kriminella från andra grupper.
” Brödraskapet Wolfpack, mc- och fängelsegäng som har västkusten som sin starkaste sida.
” Tigrarna i Angered, förortsgäng från i första hand Gårdsten och Lövgärdet.

Utöver ovan namngivna finns det sydostasiatiska nätverk, kurdiska nätverk, jugoslaviska nätverk, RK Company, Gårdstensalliansen och gamla svenska nätverk.

Samtidigt som BRÅ berömmer polisen menar man dock att mc-gängens brottslighet överdrivs:

Polisen får godkänt för två år av specialinriktat arbete mot den grova organiserade kriminaliteten. Satsningen anses i stort framgångsrik. Men mc-gängens inblandning i brottsligheten överskattas troligtvis, enligt utredarna på Brå.

Brå har också utarbetat en plan för att bekämpa organiserad brottslighet:

  • Förstör marknaden – slå ut nätverk och nyckelpersoner, eller minska drivkraften för den organiserade brottslighetens aktörer genom att gå på de kriminella pengarna.
  • Förankra lokalt – slå ut de illegala lokala marknaderna genom samverkande insatser mellan polis, sociala myndigheter och tillståndsgivande myndigheter men även med aktörer från näringslivet och frivilligsektorn på orten.
  • Motverka hoten – förhindra otillåten påverkan – trakasserier, hot, våld och korruption riktat mot till exempel myndighetspersoner, vittnen och brottsoffer.
  • Minska synligheten – motverka etablering av gäng, försvåra den öppna rekryteringen av nya medlemmar i lokalsamhället, att myndigheter och media inte medverkar till mytbildningen kring gängen och att företag och allmänhet på orten tar aktiv ställning mot gängen.
  • Åtgärda korruptionen – interna kontrollsystem i kombination med utbildning om vad som gäller på arbetsplatsen.
  • Upplys allmänheten – informera om att köp av illegala varor och tjänster kan gynna den organiserade brottsligheten.

Läs mer hos BRÅ.

Intressant?
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements