Varuhusfamiljerna – Åhlén, Sachs, Turitz och Meeths

Två av de nämnda varuhusfamiljerna finns med i CH Hermanssons bok, Monopol och storfinans – de 15 familjerna från 1962, nyutgiven 1971 och återigen utgiven i en totalt omarbetad och uppdaterad utgåva i form av två böcker, Kapitalister I – Monopol och Kapitalister II – Storfinans år 1979. De familjer som nämns är Sachs och Åhlén. Vid den tiden ägare till NK respektiva Åhlén & Holm. I Koncentrationsutredningen från 1968 finns endast familjen Åhlén med.

Herman Gustaf Turitz (1884-1957) var en pionjär inom den svenska varuhushandeln som år 1909 startade American Bazar i Göteborg. 1913 köpte han konkurrenten Grand Bazar och 1918 bildade han grossistföretaget AB Turitz & Co tillsammans med Henning Schlasberg i Landskrona. Efter att ha tagit upp en ny affärsidé, den så kallade enhetsprisidén, köpte AB Turitz & co upp de andra bolagen som Turitz ägde och Nordiska Kompaniet (NK), ägt av familjen Sachs gick in som ägare i företaget vid sidan av familjen Schlasberg och H.G. Turitz. NK ägde 50% av aktierna vid detta tillfälle och samma år bildades också dotterbolaget Enhetspris AB Epa. Redan 1934 hade EPA 11 varuhus i Sverige och var en succé (min farmor städade på ett av varuhusen, det förutvarande American Bazar på Andra Långgatan i Göteborg, idag en porraffär) och var en succé. Totalt fanns sistnämnda år nästan 2000 anställda i AB Turitz & co inklusive dotterbolag.

1932 sålde Schlasbergs sina aktier i Turitz & Co och 1940 tvingades Turitz avgå som direktör. Familjen Sachs tog nu makten och placerade Josef Anér som direktör i bolaget. AB Turitz & co kontrolleras från 1841 av familjerna Sachs och Wallenberg och i styrelsen sitter Otto Lybeck, Josef Sachs, Christian Günther och Ragnar Sachs. 1969 köps företaget av AB Nordiska kompaniet och blir dotterbolag i den koncernen.

Familjen Sachs hade ägt Nordiska Kompaniet sen dess grundande 1902 och utvecklat detta företag till ett av Sveriges lednade varuhusföretag med utländska filialer i bland annat S:t Petersburg och Moskva. Fram till 1937 är Josef Sachs (1872-1949) VD i NK och därfter tar hans son Ragnar Sachs över. 1976 fusioneras NK med Åhléns och 1980 byter det sammanslagna företaget namn till JS Saba och det kontrollerande intresset i företaget övergår till familjen Salén och senare till Penser. Varken familjen Sachs eller familjen Åhlén har därefter några intressen i bolaget.

AB Herman Meeths var ett annat stort varuhusföretag som bildades av handelsmannen Herman Meeths och hans kompanjon August Vollmer år 1864. Denne var dessutom en av 1920-talets större riskkapitalister genom att han tillsammans med dåvarande Stockholms Handelsbank (SHB) kontrollerade bolaget AB Axel Christiernsson, idag och under större delen av sin historia ett litet företag i smörjoljebranschen, men under en tid ett riskkapitalbolag (emissionsbolag) med stora intressen i skogsindustri och liknande. Intressen som kom att avvecklas i krisens 1930-tal. Varuhusföretaget hade 1964 cirka 700 anställda och köptes då upp av Åhlén & Holm för att året efter slås ihop med köparföretaget. Meeths i Göteborg las så småningom ner men använda fortfarande till en mängd aktiviteter och inrymmer också en mängd olika affärer. Det är den absolut vackraste varuhusbyggnaden i Göteborg.

Åhlén & Holm som företag grundades av JP Åhlén tillsammans med en farbror som ett postorderföretag år 1899. Han grundade också bokförlaget Åhlén & Åkerlund 1906 och ett veckotidningsförlag år 1931. Förlagsverksamheten kom dock snart att tas över av Bonniers och J.P. Åhlén koncentrerade sig på varuhusen. Vid J.P. Åhléns död 1939 tog sonen Gösta Åhlén över ledningen i familjeföretaget. Företaget expanderade snabbt till att bli det största varuhusföretaget i Sverige och hade år 1963 hela 6 200 anställda. 1965 övertogs konkurrenten AB Herman Meeths och 1976 fusionerades Åhlén & Holm med NK och bildade företaget som från 1980 heter JS Saba AB. 1980 /82 bryt NK ur som ett eget företag. Idag ägs företaget av familjen Ax:son Johnson.

HG Turitz blev inte sysslolös när han av familjen Sachs år 1941 tvingades bort honom från det företag han grundat. Istället startade han ett nytt bolag HG Turitz AB och köpte upp varuhusföretaget Ferd. Lundquist & Co där han tillsatte Bertil Thorburn, från en bohuslänska handelsfamilj, som VD. 1918 blev Ferd. Lundqvist ombildat till aktiebolag. Bertil Thorburn, som dessutom är far till Dan Olssons (Stena) fru Jane, kvarstod som VD i Ferd. Lundqvist till 1947 och blev styrelseordförande år 1955 efter HG Turitz. Ferdinand Lundqvist är det som idag är NK i Göteborg efter att även detta bolag köpts upp av AB Nordiska Kompaniet år 1971. Det varuhus som står på platsen idag byggdes 1971.

Ingen av de nämnda familjerna tillhör idag storfinansen i Sverige, även om familjen Sachs återfinns i storfinansens närhet, med Daniel Sachs som VD för Robert Weils bolag Proventus och han syster Fanny Sachs som hustru till Marcus Wallenberg. Familjen Turitz tycks ha hört till de familjer som på 1970-talet flyttade till England för att undkomma skatter och en ättling, Jonas Turitz har återvänt till Göteborg år 1987 där han dyker upp som säljchef på Bergsala AB (Svenska Nintendo) år 1999. Av familjen Meeths hittar jag inga spår och familjen Åhlén återfinns bland annat i styrelsen för Åhlénstiftelsen.

Läs mer: SDS, GP, NT, Trångholmen, Årsta, Vi båtägare, Åhléns, Arkitekter.se, AV1, Sachsska barnsjukhuset, Realtid1, Realtid2, HD, Resumé, E24, AV2, AV3, AV4, VA1, VA2, VA3, VA4, VA5, VA6,

Övriga källor (utöver redan nämnt och länkat):
Artur Attman, Göteborgs
Stadsfullmäktige 1863-1962
, 1963
Industriverkets utredning SIND 1980:5
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Advertisements