Penser – upp som en sol och ner som en pannkaka

Historien om Erik Penser börjar egentligen med hans far, Wilhelm Penser. Wilhlem Penser var en känd advokat och han blev ordförande i två företag som ägdes av familjen Berger i Halmstad under 1969, samma år som sonen Erik Penser fick arbete hos fondmäklarfirman Langenskiöld (idag Carnegie). Företagen som Wilhelm Penser blev ordförande i, hette Malcus Holmquist AB och Nissaströms Bruks och Kraft AB. Året efter hade Wilhelm Penser jagat fram en köpare till de bägge företagen. Familjen Berger ville nämligen sälja. Köparen var Kaj Kjellqvist tillsammans med två kumpaner, Olof Forsgren och Adam Backström. Alla välkända från de så kallade vinstbolagsaffärerna (avancerat skattesmiteri) runt 1970.

De hade emellertid inga pengar att köpa bolaget för. Istället ställde den Langenskiöldska firman upp med garantier för betalningen. Wilhelm Penser och sonen som arbetade på Langenskiölds hade ju rätt så goda kontakter om man säger så. Langenskiöldska firman fick tillbaka pengarna ur Nissaströms egen ficka när köpet var klart. Kaj Kjellqvist och Erik Penser kom därfter att samarbeta kring fler affärer. Som när Kjellqvist köpte Monark genom ytterligare några underliga affärer och sen sålde det hela till Abba, hämtade ut en rejäl vinst och flyttade till England för att slippa skatt. Dit Erik Penser också skulle flytta.

1976 (samma år som han flyttade till England) började så Erik Penser tillsammans med två kumpaner, malmöläkaren Göran Adielsson och Lars Thulin att köpa upp aktier i olika företag, däribland Bofors, göteborgsföretaget Asken och i Carnegie vilket är före detta Bankirfirman Langenskiöld, som senare bytte namn (1980), samtidigt som den går ihop med det gamla Carnegie-bolaget, där familjen Ekman var stora ägare. Köpen skedde ofta genom bulvan och genom en mängd olika bolag med underliga namn, Yggdrasil, Assurantrix, Carotis, Spirella Msterhand, Torup Förvaltnings AB, Sallerups Konsult, Provivo osv. Erik Penser köpte bolag och aktier på samma sätt som Kaj Kjellqvist, genom att låna pengar.

Redan 1978 var Penser största aktieägare i Bofors och blev invald i styrelsen. Yggdrasil, som senare blev hans instrument för kontroll av de olika intressebolagen bildades 1979 av Penser och Adielsson ihop. Den senare blev efter kort tid utköpt ur bolaget. 1983 köper Yggdrasil Adielssons aktier i Bofors från Adielssons bolag Carotis och Trochanter.

1979-1980 köper Penser kontroll i bolaget Asken, tidigare kontrollerat av göteborgsfamiljerna Mark och Carlander. 1980 övertar Asken en del av Pensers aktier i Bofors och Penser använde pnegarna till att köpa in sig i KemaNobel som nåt år senare slås ihop med Bofors till Nobel Industrier. I Asken samarbetar Erik Penser med Bengt Karlsson och dessutom med Carl Langenskiöld då Asken vid detta lag kontrollerar Carnegie som den langenskiöldska och med det gamla Carnegiebolaget sammanslagna firman numera heter. Karusellen med lånade pengar snurrar vidare, nya aktier köps och nya bolag startas. Vid mitten av 1980-talet är Penser en av de viktigare ägargrupperna inom storfinansen. Själv har han vid det laget flyttat till England precis som Kaj Kjellqvist . 1981 finns det 16 000 anställda i av Pensergruppen kontrollerade företag.

1986 kontrollerar Erik Penser bolagen Asken, Saba (med Carnegie som dotterbolag), Pharos, Componenta, Broström och Nobel och det finns 53 000 anställda i företagsgruppen, varav 8 000 i delägda företag. Men innan dess har han hunnit med några affärer i klass med Kjellqvists Monark och Nissaström-affärer. Exempelvis genom bolaget Skrinet som bildas 1975 av Asken och Langenskiöld. Man köper 1982 konfektyrföretaget Kanolds och säljer sen ut delar av detta med vinst i en affär som liknar hur det gick till med Monark, sedan gör man likadant med Masonite, vars VD, Jan-Eric Österlund också flyttar till England. Hela upplägget med Skrinet liknar faktiskt Kaj Kjellqvists vinstbolagsaffärer under 1970-talet. Precis som idag blev också alla inblandade i dessa affärer hyllade och uppskrivna i affärstidningarna, däribland Skrinets chef Bo Sandell.

Men i slutet av 1980-talet börjar det gå utför med Erik Pensers finansbygge. 1988 köper Nordbanken Carnegie i en kritiserad affär och Nordbanken blir en av Pensers viktigaste finansiärer. Något som bidrar till bankens konkurs och statliga övertagande. 1991 övertar så Nordbanken till slut Erik Penser aktier i Nobel, då hans skulder till banken var enorma. Det hela ledde till en rättsprocess som Penser förlorade. Samtidigt kraschar också Gamlestaden, som Askens finansverksamhet nu heter, och en mängd andra företag i vad som brukar kallas den svenska bankraschen eller fastighetsbubblan. Pensers spekulationer och hans företag, däribland Carnegie med sin extrema utlåningsspekulation, var en starkt bidragande orsak till katastrofen den gången. Som en del av den svenska storfinansen försvann Erik Penser alltså i den förra finanskraschen i Sverige.

Idag figurerar Carnegie ånyo i spekulationskarusellen.

Erik Penser å andra sidan, tycka ha räddat en hel del pengar till England och sin godsägartillvaro där. Pengar som han bland annat använt för att bygga upp en mindre och mer blygsam verksamhet i bolaget Erik Penser AB. Ett bolag som drabbades hårt av konkursen i Lehman Brothers. Via ett nytt Yggdrasilbolag äger han också ett antal småföretag. Han samarbetar fortfarande med Lars Thulin som är VD i Yggdrasil.

Läs mer: VA, IDG, Realtid, DI1, SVD, AV1, DPS1, Aktiespararna, HD, PA1, Gamlestadens fabriker, DI2, AV2, DI3, AV3, DPS2, PA2, DI4, SDS1, SDS2,

Källor (utöver det jag länkat):
Tidningen Ny Dag 1980-1985
Veckans Affärer 1977-1987
Ägande och makt i Göteborg 1985, utgiven av LO-distriktet
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 1986
Institutioner som aktieägare, SNS, 1985
Pockettidningen R nr 5-6 1982
Diverse tidningsartiklar från Arbetet och Göteborgs-Posten 1980 – 1991

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,

25 svar på “Penser – upp som en sol och ner som en pannkaka”

  1. En hel del fakta fel kring Penser. Att han skulle ha drabbats hårt av Lehmans konkurs är lögn, däremot Pensers kunder drabbades. Sedan att påstå att han via Yggdrasil äger ett antal ”småföretag” är knappast riktigt. Ta en titt på exempelvis Pan Capital som han äger. Vinsten ifjol låg i storleksklassen 600 miljoner kronor. Inget ”småföretag” mao.

    Läs på bättre till nästa gång så blir det mera överrensstämmande med sanningen.

Kommentarer är stängda.