Konsekvenser av Piratpartiets inställning

Först, i EU-parlamentet får det inga större konsekvenser mer än att det blir svårt för Piratpartiet att tillämpa sina riktlinjer vid en vågmästarställning där. Därför att inom EU så finns ingen regeringsmajoritet eller liknande i parlamenetet. Det finns inte ens en demokratiskt utsedd regering. Men i riksdagen kan Piratpartiets riktlinjer få mycket allvarliga konsekvenser. Här är ett citat ur riktlinjerna:

1) Det ena blocket går med på våra krav, och det andra gör det inte. Då väljer vi det block som går på vår linje. Huruvida det blocket är rött eller blått struntar vi i. Så länge vi ser att de gör sitt yttersta för att med kraft driva våra frågor, stöder vi reservationslöst regeringen i alla andra frågor också.

2) Båda blocken går med på våra krav. Om det finns nyansskillnader som gör att det ena blocket framstår som lite bättre än det andra väljer vi det blocket. Om båda är precis lika bra stöder vi det som fått flest röster i valet. På så sätt påverkar vi inte höger/vänster-balansen i svensk politik. Så länge regeringen driver våra frågor med kraft stöder vi den reservationslöst i alla andra frågor, precis som i scenario 1).

3) Båda blocken tvärvägrar att gå med på våra krav. Det här är det krångligaste fallet, men vi kan hantera det också. Till att börja med stöder vi det ena blocket, och släpper fram en regering. Troligen det block som fick minst röster i valet, så att de andra, ”segrarna”, känner sig snuvade på regeringsmakten. De kan dock inte göra mycket åt saken, eftersom vi reservationslöst stöder sittande regering i allt som inte är våra frågor.

Piratpartit kommer alltså att i alla lägen ge stöd till en sittande regering. Det betdyer i klartext att om en regering förslår att socialbidraget avskaffas komemr Piratpartiet att rösta för det. Eller om en regering föreslår att Lagen om anställningskydd (LAS) avskaffas kommer Piratpartiet att ge stöd till det.

Om en regering föreslår att vi ska skicka soldater till ockupationen av Irak kommer Piratpartiet att ge stöd. Vidare, medlemskap i Nato, utvisning av alla romer, uppsamling av romer i läger, hårdare asyllagar, totalt strejkförbud, förbud mot könsneutrala äktenskap, förbud mot hemspråksundervisning, förbud mot fri bosättning, nedläggning av hela det offentliga skolväsendet, utförsäljning av alla statliga företag och egendomar. Vad helst en regering kan tänkas föreslå så tänker Piratpartiet ge stöd till det så länge förslaget inte berör deras frågor. (en liten braskklapp, det är ju möjligt att något av det jag räknar upp är något som Piratpartiet anser är deras frågor och då har jag ju fel i just det exemplet)

Kan Piratpartiets borgerliga karaktär uttryckas tydligare, jag tror inte det. Förslag av ovanstående modell kan komma från såväl socialdemokrater som borgarpartier. Lite mildare från sossarna och deras allierade (det är därför vänsteralliansen trots allt är bättre för arbetare)och grövre från högeralliansen.

Därför kan man inte vara socialist och ge stöd till Piratpartiet i val. Att ändå göra det innebär att man antingen förnekar sina egna åsikter eller att man förnekar eller inte förstått vad Piratpartiet faktiskt kan ställa till med. Man kan stödja de krav kring integritet, upphovsrätt osv som partiet har, men det är faktiskt allt.

I slutändan blir det heller inte mycket kvar av antifascism, antiimperialism och liknande när man har en så nonchalant och arrogant inställning till många viktiga politiska frågor som Piratpartiet uppvisar.

När jag läser riktlinjerna (jag hade inte läst dem, även om jag läst mycket annat på deras hemsida) så känns verkar det hela mycket värre än vad jag förut tänkt. Även andra tänker kring Piratpartiet, inte riktigt som jag, utan i lite andra tankebanor. Men Rick Falkvinge hävdar bestämt att Piratpartiet inte tänker ge några svar, bara kritik:

Du kommer aldrig att få en pirat att svara på hur film- och skivbolag ska sälja skivor och film. Det är inte piraternas sak att svara på. Vi är inte förespråkare av planekonomi.

Men jag förstår inte riktigt sambandet mellan planekonomi och förslag på hur man ska sälja saker.

Slutligen kan Piratpartiets inställning kan i slutändan innebära att den borgerliga regeringen kan sitta kvar även om oppositionen vinner valet. Om de kommer in i riksdagen och om de får vågmästarställning kan det bli så. Den risken är knappast värd att ta för arbetare och radikala i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

33 Replies to “Konsekvenser av Piratpartiets inställning”

 1. ”Även om oppositionen vinner valet”?

  Om inte de rödgröna har egen majoritet så har de inte ”vunnit” valet. Om de skulle få fler röster än Alliansen men har PP i vågmästarställning – ja, då är ju allt de behöver göra för att få regeringsmakten att gå med på PPs krav. I de frågor som PP har en åsikt om så ligger vi ju faktiskt ganska nära både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så det borde inte vara så svårt.

  Du säger vidare ”Vidare, medlemskap i Nato, utvisning av alla romer, uppsamling av romer i läger, hårdare asyllagar, totalt strejkförbud, förbud mot könsneutrala äktenskap, förbud mot hemspråksundervisning, förbud mot fri bosättning, nedläggning av hela det offentliga skolväsendet, utförsäljning av alla statliga företag och egendomar. Vad helst en regering kan tänkas föreslå så tänker Piratpartiet ge stöd till det så länge förslaget inte berör deras frågor.”

  Som det politiska läget är i det här landet så råder det till stora delar konsensus om rätt många frågor. Att de saker du rabblar upp skulle komma upp ens till diskussion är tämligen orealistiskt. Vissa saker skulle det kunna tas steg mot (t ex utförsäljning av vissa statliga företag, men knappast alla), men de är knappast de frågor som skulle ha särskilt hemska effekter. Särskilt inte om man jämför med de effekter som Bodström/Asksamhället får.

 2. Staffan: Hört talas om Danmark? Eller Italien? Där genomförs en del av de saker jag tar upp idag, just nu. Av regeringar som liknar den vi har i Sverige. Hårda asyllagar, förlagen om romerna, medlemskap i NATO föreslås av folkpartiet, det med förbud mot fri bosättning finns som förslag hos moderaterna. Och tänk dig en borgerlig regering som är beroende av stöd från SD och PP i vågmästarställning. Horror!

  Jo, privatiseringar har värre effekter än Ipred och liknande. Som jag ser det och jag är socialist.

 3. Det handlar i grunden om hur viktiga man tycker att piratpartiets frågor är.

  Du framställer det som att fildelning är kärnan och att det andra ståndpunkterna bara är konsekvenser av det. Det kanske var sant för ett par år sedan. NU verkar de flesta aktiva debattörer mera präglas av synen att den frågan bara är ett symptom på en djupare liggande konflikt som handlar om maktbalansen mellan staten och medborgarna. Eller om du så vill, en maktkamp mellan medborgarna och storkapitalet OM staten. Och det som står på spel är grundläggande demokratiska rättigheter.

  Tycker man att denna konflikten är mindre viktig än vilken av de socialliberala allianserna som sitter vid makten så ska man inte rösta på piratpartiet.

  Tycker man att det är viktigare att klassanalysen är exakt korrekt gjord än att det finns en möjlighet att påverka lagstiftningen konkret så ska man inte heller rösta på piratpartiet. Då kan man rösta på ett parti som inte har en chans att påverka lagstiftningen, men som är ideologiskt korrekt.

  Men om man TYCKER att det här är grundläggande frågor och att det är värt priset att det kanske blir lite kaos i riksdagen innan de gamla partierna vaknar upp i de här frågorna, då ska man stötta piratpartiet. I synnerhet till EU-valet.

  Min förhoppning är att det fortfarande i medlemskadern i (s) finns folk som kommer ihåg att partiet en gång i tiden var systemkritiskt och diskuterade makt- och demokratifrågor, jag var själv en sådan i många år. Piratpartiet diskuterar i grunden detta och om opinionen visar att det finns starka såna strömmningar kan detta leda till omprövningar hos (s) och det är där nyckeln til faktisk förändring finns. Det är i allmän mening, som jag ser det, ett vänsterprojekt att förhindra att storföretagen ökar makten över staten på bekostnad av medborgarna.

  Och inget vänsterprojekt i Sverige kan lyckas utan att få med sig sossarna. Tyvärr, sådan är realiteten, like it or not.

 4. Å andra sidan kan man ju se det som att (pp) med rätt förutsättningar skulle kunna stödja utökad strejkrätt, utträde ur EU, en utjämnad skattepolitik, och så vidare.

  Det är andemeningen av att piratpartiet /inte tar ställning/ i andra frågor. Stödet kan gå åt båda håll.

 5. ”Eller om du så vill, en maktkamp mellan medborgarna och storkapitalet OM staten. Och det som står på spel är grundläggande demokratiska rättigheter.

  Tycker man att denna konflikten är mindre viktig än vilken av de socialliberala allianserna som sitter vid makten så ska man inte rösta på piratpartiet.”

  Men PP kommer ju stödja storkapitalet i denna konflikt! Så länge konflikten inte rör just övervaknings och fildelningsfrågor!

  Man kan inte hålla på att försvara sin politiska ståndpunkt med att det är orealistiskt att man faktiskt kan komma att behöva rösta för vissa saker. Och det tyder verkligen på ignorans och naivitet. Som sagt, i nästan hela övriga europa kommer det värre och värre lagstiftning, och snart har vi ju kanske SD i riksdagen också.

  Så länge PP inte kan förneka att de faktiskt skulle kunna rösta för de saker som Anders rabblar upp så visar de ju klart och tydligt att det är ett borgerligt och fanimej reaktionärt parti.

  Sen är jag faktiskt lite nyfiken på det snacket om att PP skulle vara antifascistiskt och antiimperialistiskt, har det överhuvudtaget något stöd bland medlemmarna? Tvivlar inte alls på att många PP:are faktiskt skulle dra sig ordentligt för att kopplas samman med såna begrepp.

 6. D”u kommer aldrig att få en pirat att svara på hur film- och skivbolag ska sälja skivor och film. Det är inte piraternas sak att svara på. Vi är inte förespråkare av planekonomi.”

  Detta ska tolkas som att piratpartiet inte tycker att det är okej att intervenera på marknaden. Som en röd tråd genom historien har vår tillväxt och välfärd ökat, trots smärtsamma strukturomvandlingar. Den svenska varvsindustrin och textiltillverkningen har sedan länge gått i graven. Snart kanske även vår bilindustri försvinner. Vi är dock anpassningarsbara och lär oss snabbt nya spelregler. Viktigt att lära av dessa händelser är att vi förändras till något bättre.

  Att staten ska backa upp filmindustrins affärsmodell är skamligt. Det är planekonomi när statsmakten ska förklara för folket hur artister ska tjäna sina pengar.

 7. Vem är inte antifascist och antiimperialist egentligen, Patrik? Det krävs väl inte att man skall springa runt med rånarluva på demonstrationer och hiva stenar för att kunna ha de åsikterna..? 🙂

  Jag kan skriva under på bägge påståendena och jag är minarkist/klassiskt liberal/nyliberal/libertarian eller vad man nu vill använda för etikett.

  Vi kan vända på frågan: Tror du att medlemmarna i PP är fascister och imperialister? Det verkar inte troligt, åtminstone inte om man inte har en väldigt underlig definition av ståndpunkterna.

 8. Gustav: Det är verkligen inte planekonomi.

  Inte okej att intervenera på marknaden. Alltså ytterligare ett bevis på att Piratpartiet är borgerligt. Man värderar alltså marknad högre än demokrati, precis som andra borgerliga partier. Kapitalismen måste ha ständig tillväxt. Det behöver med nödvändighet inte andra samhällsystem. Att Piratpartiet är ett parti för ständig tillväxt bevisar att man är ett borgerligt parti, dvs för kapitalism.

 9. Jag tycker tex ingen som är för kriget i irak kan kalla sig för antiimperialist.

  Men det var egentligen inte min poäng, utan min poäng är att när en organisation går ut såpass hårt med att inte etikettera sig som något annat än för fildelning och ökad elektronisk integritet så kommer varje etikett utöver det att sakna stöd.

  Trots att jag inte tror att PP bara består av fascister och imperialister så tror jag på fullaste allvar att om partiet hade gått ut och förklarat att PP är antifascistiskt och antiimperialistiskt så hade det varit något långt ifrån alla skulle kunna ställa sig bakom. För det är den minsta gemensama nämnaren i PP som kopplar samman förvirrade socialister med högerfolk som faktiskt tycker att FRA är värre än löneslaveriet, och att USA har rätt i sin imperialistiska agenda.

 10. Det är alltså två olika Gustav som kommenterat. Dels en som anger sig vara piratpartist och dels den Gustav som kommmenterat mycket på min blogg.

  Nu är det ju också så att det inet är nåt fel om Piratpartiet är borgerligt. Men det borde i alla fall klargöras. Jag anser att det inte råder nåt tvivel om detta och jag tror de flesta socialister håller med.

 11. @Patrik:

  ”Så länge konflikten inte rör just övervaknings och fildelningsfrågor!”

  Så är det om man hårddrar det, eftersom piratpartiet som fenomen inte skulle kunnat existera om det positionerat sig på höger/vänsterskalan. Jag som socialist och medlem i partiet tycker att det hade varit mindre frustrerande om det varit annorlunde, och de medlemmar som är utpräglade marknadsliberaler tycker säkert att det är lika frustrerande.

  MEN det intressanta är att alla har kommit överrens om att vi lägger de bitarna åt sidan i intresse av att göra nåt som kan göra konkret skillnad.

  Men försök se det så här: Om man sitter i en sjunkande båt så är det viktigare att ösa än att göra en korrekt analys av ifall den läcker pga att den har torrsprickor eller att nån glömde skruva i bottenpluggen. Vi sitter just nu i en demokrati där EU-direktiv som storföretagen lobbat fram borrar ytterligare hål. Ska vi ösa och försöka plugga igen de hålen eller ska vi vänta med ösandet tills vi har bestämt oss vems fel det är att den läcker från början?

  Att försöka tvinga piratrörelsen att ta ställning i höger/vänsterdimensionen är ett effektivt sätt att göra den politiskt ofarlig och det vet piratpartiet, därför kommer de medvetet och uppriktigt att vägra eftersom det skulle resultera i ett flertal helt irrelevanta högerpirater, vänsterpirater, nyliberala pirater, trottepirater, stalnistpirater, och socialliberala pirater. Var för sig och helt utan praktisk politisk relevans.

  Och båten får fortsätta sjunka…

  Men det betyder inte att piratpartiet i gunden inte är tex antikorporativistiskt, men det kan man vara utifrån flera olika analyser. Men vadå, är det viktigt VARFÖR man har en bra ståndpunkt, så länge man pålitligt står för den?

  Heltäckande politiska analyser har vi var och en, men det blir kontraproduktivt att kräva att VARJE ståndpunkt måste ha grund i SAMMA grundanalys för att ”räknas”. I praktiken är demokrati med nödvändighet en serie av sakbeslut, och praktiskt sett kommer vi sannolikt aldrig att vara i en situation mera när ETT parti kan styra utifrån SIN totalanalys.

  Därför blir ett parti som piratpartiet relevant, man vet vad de kommer att driva och inte kommer att kompromissa om. De frågor de kommer att kompromissa om är det upp till väljarna att bedöma vilka alternativ som riskerar att slå igenom i en vågmästarställning.

  Kan man inte acceptera det så får man rösta på nåt annat.

 12. Jag uppdaterade mitt nick så att det går att se skillnad.

  Nu är ju (pp)-agendan om än inte särdeles bred, så lite mer omfattande än endast fildelning och elektronisk integritet. Den innefattar även stärkta demokratiska grundvalar såsom respekt för valresultat likt fallet med EU-konstitutionen, transparens i systemen, med mera. Dessutom är det ju inte fildelning i sig som är en knäckfråga utan en generell förnyelse av de immaterialrättsliga principerna, vilket verkligen ser ut att behövas.

  Jag är inte ense med dig om följden av något eventuellt utropande av antifascistiska ståndpunkter (även om jag tycker ett sådant vore rätt onödigt om man är ärlig med sitt fri- och rättighetsuppsåt i övrigt). De som är ”hökar” och anhängare av imperialism på grundval av dogmatiskt USA-stöd brukar nästan alltid tillhöra det mer traditionella lägret i upphovsrättsfrågor, så sådana finns nog inte många att skrämma bort.

  Jag tycker f.ö. att FRA-lagen är många ordningar värre än så kallat ”löneslaveri” 🙂

 13. JörgenL: I framtiden kommer klassfrågorna att bli allt viktigare. Framförallt om vi ser politik i ett internationalistiskt perspektiv.

  Om vi räknar EU inklusive kandidatländer så berörs majoriteten av invånare i detta område inte av Debatten om fildelning, upphovsrätt och piratkopiering. Det är en icke-fråga för de flesta. Annat är det med lagring av trafikdata och avlyssning av all kommunikation.

  Men det viktigaste för många är fotrfarande, hur överlever jag dagen. Till och med i det område jag ovan definierat är det en viktig fråga. Andra viktiga frågor är hur ska jag få en vettig lösning? Hur ska jag överleva om jag blir sjuk? Detta är relevantare och väsentligare frågor än de frågor PP fokuserar på (som dock inte är oviktiga). Men det är när folk ställer ovanstående frågor om hur de ska överleva och liknade som den dynamik uppstår som får regeringar och företag att kräva övervakning och kontroll (kameror, FRA, Säpos utvidgade befogenheter, polisens utvidgade möjligheter osv).

  Dvs kapitalismen medför övervakning nästan per automatik. Därför måste man kämpa mot kapitalism för att stoppa övervakning och kontroll. Det är lärdomar av 1900-talet helt enkelt. Som vi bör använda nu.

  Men du har kanske rätt att vi inte kommer att ha ”ett parti” i regering. Eller så kommer vi att ha det, på amerikanskt maner och med hjälp av kontroll, övervakning och manipulation.

 14. Gustav H: FRA-lagen är ett stort och allvarligt problem. Men enligt min syn en konsekvens av löneslaveriet alltså, kampen mot detta och kapitalismens försvar mot denna kamp. En konsekvens av kapitalismen i nuvarande form alltså.

  (Här kan vi natultigtvis också konstatera att många system som kallat sig socialistiska gjort sig skyldiga till lika stora övergrepp vad det gäller övervakning, men det ligger lite utanför denna diskussions ramar kanske)

 15. @Anders:

  Jag håller i huvudsak med i din analys om varför övervakningssamhället är en logisk konsekvens av det kapitalistiska systemet. Men man ska inte inbilla sig att det är det är den enda möjliga vägen dit, vi har sett andra vägar som också leder till totalitära samhällen, om man säger så. Det gemensamma för alla har dock varit att övervakning och kontroll använts för att förhindra medborgarna att ta kontroll över staten/makten.

  Så att bara kämpa mot kapitalismen ger inga garantier, det är viktigt att kämpa mot övervakningen i sig också.

  Som pragmatiker väljer jag att lägga mina krafter där, för det är en strid som kan vara framgångsrik och ge ett konkret utfall till det bättre.

  Och naturligtvis finns det för många människor i världen frågor som är vansinnigt mycket viktigare än detta. Om jag håller på att svälta ihjäl så skiter jag naturligtvis i det mesta annat.

  Men när det gäller den rika västvärlden så är demokratifrågorna viktiga nu. Staten och kapitalet har inte varit så nära sammanvuxna sen demokratins genombrott som jag ser det, och fortgår det så kommer allt mer av lagstiftningen att handla om att hålla medborgarna på plats. Det gäller liksom att utnyttja demokratin och skydda den medan den fortfarande finns.

 16. @Anders:

  En tanke slår mig medan jag står och skurar spisen:
  -Tänk om alla som i vanliga fall rästar på nåt litet kommunistparti som inte spelar nån parlametarisk roll ändå kunde rösta på piratpartiet bara för att sända budskapet: ”Den nuvarande färdriktningen är åt h-e, skärp er!”

  Åtminstone i EU-valet?

 17. Jörgen L: I ett EU-val är det i alla fall inte ett teoretiskt omöjligt förslag du kommer med. I riksdagsval är det däremot uteslutet som jag ser det.

 18. Var inte sådan!

  Offra en mandatperiod på PP. Därefter kommer alla partier att bli lite liberalare och revolutionera vänstern kan fortsätta att vara revolutionär utan att hamna på omskolningsläger.

  Vad händer om SD kommer i vågmästarställning istället? Vad händer om SD kommer i vågmästarställning med datalagringsdirektiv och FRA-lagar på plats? Kanske kan man få rum med bättre utsikt på omskolningslägret om man bokar i tid. Din blog ger dig säkert en av de första platserna.

 19. Anders, du har ju sagt att du tycker att Socialdemokraterna är ett borgerligt parti. Men när du säger att Piratpartiet är ett borgerligt parti så antar jag att du menar att Piratpartiet har mer gemensamt med högerblocket än med vänsterblocket. Hur kan du hävda detta när Piratpartiet uttryckligen lovar att stödja det block som tillmötesgår deras krav? För mig känns det nästan mer sannolikt att det är vänsterblocket som går längst i sitt tillmötesgående med Piratpartiet, dvs att Piratpartiet kommer att stödja en vänsterregering.

 20. Det finns en enkel lösning på dina farhågor. Om vänstern till fullo ställer upp på Piratpartiets frågor så kommer Piratpartiet helt garanterat att rösta som vänstern i alla andra frågor. Enkelt va? 🙂

 21. Jörgen L: En tanke har slått mig flera gånger om: Tänk om alla som röstade på piratpartiet istället röstade på det där lilla kommunistpartiet? Då hade det vipps spelat roll.

  Är man socialist borde man ju självklart hjälpa till att bygga upp det där ”lilla kommunistpartiet”.

  Ang. liknelsen att det är bättre att börja ösa än att analysera varför det läcker så skulle jag å det bestämdaste hävda att det som skiljer en piratpartist från en socialist inte är debatten om varför det läcker, utan att vi socialister vetat om att det redan läckt i 100 år.

 22. @Patrik:

  Problemet är bara att om vi skulle göra det så hade inte budskapet till de etablerade partierna blivit: ”Sluta bygga upp övervakningssamhället!” utan nåt helt annat och det hade hälften av (pp) inte ställt upp på. Situationen är s.a.s. inte symmetrisk…

  Men point taken, det var inte min avsikt med iden att nedvärdera små partier på vänsterkanten.

 23. Jag har lite svårt att hänga med i din analys. Du verkar hävda att piratpartiet är borgerligt efter som det kan tänka sig att stödja en borgerlig regering. Borde man i så fall inte lika gärna kunna hävda att piratpartiet är socialister efter som precis lika gärna kan tänka sig att stödja en socialistisk regering ?

 24. Henrik Hoffström: Piratpartiet är borgerligt för att det är för kapitalism. Därför är också socialdemokraterna och miljöpartiet borgerliga.

 25. @Anders:

  Det är lika fel att säga att piratpartiet är FÖR kapitalism som att det är MOT kapitalism.

  Partiet tar helt enkelt inte ställning i frågan. Det finns enskilda piratpartister som är för resp. emot, men PARTIET har ingen åsikt, och det är väldigt medvetet att det är så.

 26. Jörgen har rätt. Alla försök att sätta stämplar (t.ex. ”borgerligt”) på Piratpartiet är ren smutskastning.

 27. Okej, jag fattar, Är man inte uttalat socialist är man borgare. Neutralitet i frågan är omöjlig. Alla som inte är med oss är mot oss.

  Spännande nog så har jag sett bloggare knutna till div partier i Alliansen kalla piratpartiet för light kommunism.

  Vilket kan peka på att partiet faktiskt inte passar in någonstans på höger-vänster skalan.

 28. Henrik H: Polisen säger att han sköt i luften, uppåt. Den tekniska bevisningen, som redovisas i tidningarna, visar att han ljuger.

  Då ökar trovärdigheten i uppgifterna att det inte var en rikoschett.

Kommentarer inaktiverade.