Sundblad – Iggesunds bruk

Del 9 av 22 i serien Direktörsfamiljer

1907 rekryterades K.W. Sundblad av Wallenbergs till chef för Wifsta Warf och för att utveckla detta sågverk till en massafabrik. Innan dess var han sågverkschef vid Bergslagets (Stora Kopparberg) Skutskärsfabrik. Med honom följde sonen Gunnar Sundblad, som var en av Sveriges främsta sulfatmassetekniker och som deltog i byggandet av majoriteten av tidiga svenska sulfatmassefabriker, inklusive den på Wifsta Warf.

Gunnar Sundblad blev 1919 VD för Kalix sulfatfabrik och löste tekniska problem man hade där. 1921 blev han istället chef för Iggesunds Bruk där han kvarstod till 1956 då han ersattes av sonen Lars G. Sundblad (1923-). Gunnar Sundblad hade dessförinnan varit chef för byggandet av massafabrikerna i Iggesund. Under Lars G Sundblads ledning kom Iggesund att utvecklas starkt som företag, med inköp av flera andra bolag och fabriker. 1984 avgick Lars G Sundblad som VD och snart därefter påbörjades en process som ledde till att de tre företagen Modo, Iggesund och Holmen fusionerades. Idag, efter en mängd olika affärer och namnbyten, är Iggesund en del av Holmen.

En annan son till Gunnar Sundblad, Erik Sundblad (-1984) blev 1966 VD för Stora Kopparbergs Bergslags AB, idag en del av företaget Stora-Enso. Han dog dock plötsligt 1984 och ersattes då av Bo Berggren.

Göran Sundblad som ägde och dominerade Almedahls under en viss tid var en äldre bror till Erik och Lars  G. Sundblad. Göran Sundblads stiftelse ägde aktier i Iggesund på 1970-talet, ungefär lika många som Erik Sundblad och Lars G. Sundblad. Lars G. Sundblad har tre barn med namnen Gunnar, Erik och Christina. Okänt vad dessa sysslar/sysslat med.

Sundblad är alltså en av de fåtaliga direktörsfamiljer som funnits på olika direktörsposter i mer än två generationer. Dels inom Wallenbergfamiljens olika skogsbolag som Wifsta Warf och Stora Kopparberg och dels inom Iggesund, under modern tid och fram till fusionen kontrollerat av familjen Trygger. I mer än 80 år hade familjen Sundblad en central position i den svenska skogsindustrin.

Läs mer: DI, Avhandling om Söderhamn och massaindustrin, Packnet,
Andra källor:
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, SNS Förlag, 1987
Veckans Affärer, olika nummer från åren 1980-1985.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Westerberg – CEWE, ASEA och AutolivHerslow – banker och socker >>
Advertisements