Göteborg, kristallnatten och antisemitism

När man inte vet kanske man inte ska påstå saker. Det gäller Bertil Adania såväl som Dilsa Demirbag-Sten. De antyder och påstår att det inte finns nåt samarbete/kontakter mellan Göteborgs Nätverk mot Rasism och Judiska församlingen med anledning av Kristallnatten. Dessutom att det är två olika demonstrationer/aktioner som en följd av antisemitiska tendenser i vänsternätverket. I motsats till de uppräknade personerna så vet jag hur det hela förhåller sig. Under hela 1980-talet och efter år 2001 har jag deltagit i arrangerandet av demonstrationerna på Kristallnatten.

Judiska församlingen har så vitt jag vet aldrig varit med. Däremot så kontaktade vi från vänsternätverket dem för några år sen för att diskutera samarbete och därefter har Göteborgs Nätverk mot Rasism varje år haft överläggningar/kontakter med Judiska församlingen om samarbete. Men det har inte kunnat realiseras. Inte på grund av nåt med antisemitism eller rasism, utan av helt andra skäl.

Göteborgs Nätverk mot Rasism (GNMR) domineras av vänsterorganisationer och vill ha en politisk prägel på arrangemanget. Det är naturligtvis inte lämpligt för församlingen att ställa upp på ett sådant arrangemang och därför har vi överenskommit om att vi gör vår demonstration och församlingen gör sin grej, mera minnesstund än demonstration. Försök till politisk breddning av demonstrationen har gjorts men socialdemokrater och borgerliga partier har alltid avböjt. Så den möjligheten har tyvärr varit stängd.

Trots att vi varje år gör olika arrangemang så fortsätter de nära kontakterna mellan Göteborgs Nätverk mot Rasism och den judiska församlingen i Göteborg. Detta för att garantera att bägge arrangemangen kan genomföras med full säkerhet och i den stämning som vardera parten önskar.

Som representant för GNMR i dessa förhandlingar och överläggningar har jag alltid som person varit inbjuden till kristallnattsminnesceremonierna i Bältesspännarparken och i synagogan. Tyvärr har jag aldrig haft möjlighet att delta, men hoppas att jag ska få möjlighet att göra det i år. I de överläggningar mellan församlingen och GNMR som brukar ske varje år är skydd mot nazister ett gemensamt samtalsämne där vi har samma intresse från båda arrangemangen och från både GNMR och Judiska församlingen.

Även i andra sammanhang har sådant samarbete förekommit. Sålunda samarbetade de säkerhetsansvariga för det israeliska 60-årsfirandet mer representanter för motdemonstrationen. Även i det sammanhanget var jag personligen kontaktpersonen. Vid tillfället i fråga överlämnade jag tillsammans med säkerhetsansvarig för pro-Israel-mötet en grupp nazister till polisen som förde bort dem från platsen.

Med tanke på min goda kännedom om både den judiska församlingen i Göteborg, vänstern i Göteborg så vet jag att antisemitism inte spelat någon som helst roll för att judiska församlingen och GNMR har olika manifestationer. Den frågan har aldrig diskuterats i detta sammanhang och har absolut ingen relevans. Noteras kan också att det varje år kommit propåer om att Israel/Palestina-frågan ska tas upp i vänsterns kristallnattsdemonstrationer. Det har alltid (utom vid ett tillfälle på 1990-talet) avvisats av majoriteten av de deltagande organisationerna. Propåerna har alltid kommit från Kommunistiska Partiet och/eller dess ungdomsförbund RKU. På grund av detta brukar dessa grupper inte delta som arrangörer av Kristallnattsdemonstrationen.

Trots de tråkiga och lögnaktiga påhopp som nu kommit från okunniga och oinsatta personer som Dilsa Demirbag-Sten och Magnus Sandelin så kommer de goda kontakterna mellan GNMR, andra vänsterorganisationer och den judiska församlingen i Göteborg med all sannolikhet att fortsätta. Det finns ingen anledning till att det ska upphöra, för de motsättningar som Demirbag-Sten och Adania påstår finns, finns helt enkelt inte.

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Göteborg, kristallnatten och antisemitism”

Kommentarer inaktiverade.