Ehrnrooths har kallats Finlands Wallenbergare

Det må vara att familjen Ehrnrooth i ett antal generationer haft en dominerande position inom det finska näringslivet. Men man har inte på långa vägar byggt upp en sådan stor företagsgrupp som familjen Wallenberg eller haft det enorma inflytande i näringslivet som Wallenbergs haft.

Familjen Ehrnrooth byggde upp sin maktposition i det finska näringslivet betydligt senare än familjen Wallenberg och i mångt och mycket hänger det samman med familjen nära familjeband med en annan inflytelserik och mäktig finsk familj, von Julin. På 1920-talet skapade sig Göran R. Ehrnrooth (1905-1996) utifrån sin position som direktör och ägare i Föreningsbanken ett företagsimperium med bolagen Kaukas, Fiskars, Effoa (FÅA, Finska Ångfartygs AB) och Wärtsilä som centrala i gruppen. Göran R. Ehrnrooth var gift med Louise von Julin (1908-2007). Göran R. Ehrnrooths farbror Axel Ehrnrooth var direktör i Privatbanken.

Fiskars hade innan familjen Ehrnrooth tog kontrollen över bolaget ägts av familjen von Julin sen Johan Jacob (John) von Julin (1787-1853) köpt bruket år 1822. Efter hans död tas verksamheten vid bruket så småningom över av sonen Emil Lindsay von Julin (1835-1898). 1883 ombildas bruket till aktiebolag, Fiskars AB (OY). Hans syster Helena von Julin (1842-1881) var gift med Carl-Robert Mannerheim (1835-1914). Av deras söner så gifte sig Carl Mannerheim (1865-1915) med Aina Johanna Ehrnrooth (-1964), Gustaf Mannerheim (1867-1951) blev general och och Johan Mannerheim (1868-1934) blev svensk skogsbaron, ingift i släkten Treschow. En annan son till John von Julin var Albert von Julin (1846-1906), också verksam i Fiskars Oy. Han hustru var Sophia Bergenheim (1849-1930), grundare av Sophie Julins stiftelse.

I nästa generation var det Albert Ludvig Lindsay von Julin (1871-1944), son till Emil Lindsay von Julin, hans svåger Johannes Filip Frankenhaeuser (1874-1942) och Jacob von Julin (1881-1942), son till Albert von Julin som var aktiva i familjens företag Fiskars och Kaukas. Hans dotter var Louise von Julin som gifte sig med ovan nämnde Göran R. Ehrnrooth. Carl Mannerheims dotter Aina Helene Louise Mannerheim (1900-1941) gifte sig med sin kusin Carl Johan Ehrnrooth (1898-1967) som var bror till Göran R. Ehrnrooth. Familjen von Julin och olika av familjen grundade stiftelser är fortfarande stora minoritetsägare i Fiskars Oyj Abp. Fadern till Göran och Carl Johan var Georg Ehrnrooth som i sitt testamente lade grunden till Ella & Georg Ehrnrooths stiftelse. Även Johan och hans fru testamenterade till en stiftelse, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

På 1960-talet och 1970-talet tar Göran R. Ehrnrooths söner över allt fler uppgifter i familjens företags från fadern. Göran J. Ehrnrooth (1934- ) blir chef i Fiskars, Robert G. Ehrnrooth (1939-) i rederiet Effoa och Casimir Ehrnrooth (1931-) i Kaukas Oy. Effoa var med och startade Silja Line, tog över företaget helt och blev senare uppköpt av estniska Tallink.

Casimir var den som tog initiativet till de sammanslagningar som i slutändan resulterat i det stora skogsbolaget UPM-Kymmene. Först genom sammanslagningen av Kaukas med Kymmene-Strömberg, försäljningen av Strömberg till svenska Asea (numera ABB) på 1980-talet. På 1990-talet fortsatte det genom fusionen mellan Kymmene och UPM. Även i skapandet av det moderna Nokia var Casimir Ehrnrooth en aktiv part som styrelseordförande i bolaget när den legendariske VD:n Jorma Ollila rekryterades. Även i skapandet av Merita utifrån en sammanslagning av Föreningsbanken och Kansalis-Osake Panki var Casimir Ehrnrooth pådrivande.

Fiskars Oyj med cirka 4 000 anställda kontrolleras effektivt av familjen Ehrnrooth . Egentligen bröderna Göran och Robert samt deras barn Alexander Ehrnrooth (1974-), Paul Ehrnrooth (1965-) och Jacob Ehrnrooth (1971-), och systern Elsa Ehnrooth (1942-) (gift med Jean Fromond) genom en rad holdingbolag, Agrofin Oy (Göran J. och Robert G. Ehrnrooth) Ab, Virala Oy Ab (Alexander Ehrnrooth), Turret Oy Ab (Robert G. Ehrnrooth, numera hans söner Paul och Jacob) och Oy Holdix Ab (familjen Fromond).

Totalt kontrollerar dessa bolag och familjen Ehrnrooth mer än 53% av rösterna i företaget. I sin tur äger Fiskars 17% av Wärtsilä via dotterbolaget Avlis Ab. Wärtsilä har 19 000 anställda. Familjegrenen kontrollerar också genom bolaget Virala en mängd mindre företag, som Atine Group, ASAN Security, Stromsdal, Tiimari och Turvatiimi (tidigare Menire) med omkring 1900 anställda sammanlagt. Även företaget Ixonos med 900 anställda kontrolleras av familjen Ehrnrooth via Turret Oy.

Brodern Casimir eller rättare sagt hans söner Henrik (1954-), Georg (1966-) och Carl-Gustaf Ehrnrooth (1969-) kontrollerar idag ett par andra företag, nämligen Pöyry med omkring 8000 anställda och YIT med 25 000 anställda via sina Luxemburg-bolag Corbis SA och Structor SA. Casimirs dotter Johanna Ehrnrooth är konstnär. Henriks två söner heter Markus och Wilhelm Ehrnrooth.

Totalt finns det alltså omkring 56 000 anställda i företag som familjen Ehnrooth idag kontrollerar.

Flera medlemmar i familjen Ehnrooth har också en rad olika styrelseuppdrag i det finska näringslivet:

Henrik Ehrnrooth, YIT, Pöyry, Cargotec, Forcit, Otava, Structor S.A., Corbis S.A.
Georg Ehrnrooth, Louise & Göran Ehrnrooths stiftelse, Corbis S.A., Fennogens Investments S.A., Paavo Nurmi-stiftelsen, Anders Walls Stiftelse, Opus Capita, Eos Russia, Geveles
Göran J. Ehrnrooth, Ella & Georg Ehrnrooths stiftelse, Agrofin
Alexander Ehnrooth, Virala, Fiskars, Tiimari
Robert G. Ehrnrooth, Turret Oy, Agrofin, Viking River Cruises
Paul Ehrnrooth, Fiskars, Savox, Finance Link, Turret, Agrofin
Jacob Ehrnrooth, Exogenic Music Group,
Elsa Fromond, Ella & Georg Ehrnrooths stiftelse, Holdix,
Louise Fromond, Sophie von Julins stiftelse

Georg Ehnrooth (1940-) som sitter i styrelserna för Nokia, Sandvik och Fazer och som tidigare suttit i styrelsen för Sampo, Wärtsilä och Rautaruuki tillhör en annan gren av familjen Ehrnrooth än den som stammar från Göran Ehrnrooth. En son till Georg Ehrnrooth heter Henrik Ehrnrooth (1969-) och har jobbat för Goldman Sachs. idag återfinns han inom Kone-koncernen som ägs av familjen Herlin.

Släkten Ehrnrooth är jättelik och flera grenar av släkten har tillhört eliten i Finland. Exempelvis hade target=”_blank”>Gustaf Adolf Ehrnrooth (1779-1848) och hans fru Johanna Kristina von Platen (1796-1873) 16 barn (fast bara några av dem blev vuxna och gifta) och även några av deras barn i sin tur hade många barn. Sålunda hade Carl-Albert Ehrnrooth (1831-1873) 7 barn. Från dem härstammar ovanstående grenar av släkten. Det är dessutom svårt att hålla reda på vem som är vem då många olika medlemmar av släkten ofta har samma namn. En bror var Johan Casimir Ehrnrooth (1833-1923), militär i tsarens armé och känd som den som slog ner avarernas uppror i Tjetjenien och Dagestan under det kaukasiska kriget. En mycket berömd (bl.a. från finska vinterkriget) medlem i släkten Ehrnrooth var generalen Adolf Ehrnrooth (1905-2004). Han var son till Ernst Hjalmar Ehrnrooth (1871-1950) och sonson till ovan nämnde Carl-Albert och alltså kusin till Göran R. Ehrnrooth, grundaren av finansdynastin.

Gustaf Robert Ehrnrooth (1821-1911), ytterligare en bror till Carl-Albert hade 9 barn tillsammans med sin fru Wilhelmina Ottiliana Lovisa Geer de af Tervik. Från honom härstammar den gren av släkten som en man vid namn Gay Ehrnrooth (1925-2006), kommer från. Han var en mäktig person i det finska näringslivet på 1970-talet. Han son är Ken Magnus Ehrnrooth (1952-). Även i övrigt finns det en mängd människor som heter Ehrnrooth och som tillhör släkten utan att vara nära släkt med finansfamiljen.

Politikern på den yttersta högerkanten, Georg C. Ehrnrooth (1926-) som väl är den Georg som sitter i styrelsen för Ella & Georg Ehnrooths stiftelse är ytterligare en släkting vars släktband till finansfamiljen jag inte riktigt fått koll på.

Läs mer: Ny Tid1, 2, Magnus Ehrnrooths stiftelse, HBL1, 2, 3, AV1, 2, 3, RT1, 2, ÖT, VB, Hanken, YLE1, 2, FET1, 2, 3, Marcus Wallenbergs stiftelse, Taloussanomat, Talouselama1, 2, HS1, 2, TS, Forbes, Arvopaperi,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , rel=”tag”>Gustaf Robert Ehrnrooth, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

5 Svar på “Ehrnrooths har kallats Finlands Wallenbergare”

Kommentarer är stängda.