Förbifart Stockholm – en miljökatastrof

Förbifart Stockholm är en miljökatastrof på många sätt. För det första ökard en bilismen vilket har negativa effekter på klimatet. En ökad bilism innebär minskat resande med mer miljövänliga transportalternativ.

För det andra så innebär en ny väg att stora ytor som idag är natur och jordbruksmark blir asfalterade vilket också är en förstörelse av miljön. Bilismen tar mycket  stor plats.

För det tredje så är det tydligen så att man räknar med ökad dödlighet på grund av biltrafiken då mängden giftigheter och partiklar i luften kommer att bli mycket hög i Förbifart Stockholms tunnlar.

Det värsta är att inget av detta behöver bli verklighet. Förbifart Stockholm behövs inte utan är resultatet av huvudlösa politiska beslut som gynnar bilism och missgynnar kollektiva och miljövänliga transportmedel.

Förbifart Stockholm är resultatet av en borgerlig miljöpolitik. Så det enda rätta vore att riva upp besluten om Förbifart Stockholm och istället satsa på kollektiva transportmedel. Det senare kan mycket kombineras med en statlig satsning i Trollhättan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements