En majoritet är inte för kristna privatskolor

I vilket fall som helst kan man inte använda den undersökning inställningen till kristna privatskolor som den kristna tidningen Världen Idag har låtit SKOP göra, som underlag för att påstå att majoriteten är positiv till kristna privatskolor. 54% svarade ja och 46 % nej till drågan om det ska var tillåtet med kristna privatskolor i Sverige. Men problemet är att undersökningen inte är vetenskaplig säkrad. Det är helt enkelt för få som frågades och för få som svarade. Så den är i praktiken rätt värdelös.

I en tidgare undersökning som DN genomfört blev svaren lite annorlunda:

Tidigare i mars ställde Dagens Nyheter en liknande fråga, men ville då veta hur folk ställer sig till religiösa friskolor. I den undersökningen, som gjordes av Synovate bland drygt 1 000 personer, fanns ingen majoritet för religiösa friskolor; 46 procent sade nej, 40 procent sade ja och 14 procent var osäkra.

Förmodligen är den undersökningen inte heller korrekt genomförd och därför också svår att tolka. Men säkerligen stämmer det som statsvetaren Anders Fredriksson säger, att acceptansen för kristna privatskolor förmodligen är större än för muslimska.

Enligt Christer Sturmark i Humanisterna är det dock så att det visade resultater innebär att allt färre är positiva till kristna privatskolor:

Christer Sturmark, ordförande Humanisterna:
– Att mer än hälften tycker det ska vara tillåtet med kristna friskolor i Sverige stämmer med analysen och jag tycker det är en positiv utveckling. I dag är det fler som är emot förslaget än för några år sedan.
– Kritiken växer sig starkare, jag är säker på att om ytterligare några år tillhör de som inte vill ha kristna och religiösa friskolor majoriteten. Det bådar även gott att 58 procent av de yngre är emot.
Skops undersökning visar att endast 33 procent i samma åldersgrupp inte vill tillåta kristna friskolor…
– Nej, det är fel. DN:s undersökning som publicerades för ett par veckor sedan visade på 58 procent och i sådana fall visar de två undersökningarna två totalt olika saker.

Och har Sturmark rätt så går ju utvecklingen åt rätt håll.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hans Norebrink

  Barn är individer med rättigheter. Föräldrar och samhälle har ett delat ansvar för dem och deras uppfostran. Föräldrarna påverkar dem hemma med sina åsikter. Ska barnen ha rätt och praktisk möjlighet att själv så småningom forma sig en egen självständig åsikt måste skolan ge en neutral bild i politiska och religiösa frågor. Nej, alltså till politiska och religiösa friskolor för individens skull.

  Ett samhälle är inte något som bara är. Det skapas eller bryts ner i varje given stund. Ett samhälle kräver ömsesidig tillit, solidaritet och vi-känsla. Den skapas (förhoppningsfullt) hos barnen i skolan. Där måste alla barn träffas och integreras över alla politiska, kulturella, etniska, sexuella, könsliga, och klassliga gränser. Nej, alltså till politiska och religiösa friskolor för kollektivets skull.

 • Patrik T

  Det finns ingenting som heter ”neutral” skola. Det framkommer klart och tydligt när man läser om målet Kjeldsen, Busk Madsen och Pedersen mot Danmark, där Europadomstolen klargjorde att det inte finns värdeneutral undervisning, utan att filosofiska, religiösa och andra värdegrundande aspekter ingår i de flesta ämnen.
  Egentligen är det ju logiskt, då det är en så stor skillnad mellan tro och religion. Om du läser bibeln sju dagar i veckan, går i kyrkan varje söndag, blir undervisad om kristendom tre lektioner i veckan och bara läser tidningen Dagen sju dagar i veckan – blir du inte automatiskt kristen. /*borttaget påstående om vad jag anser, men som inte stämemr och som inte uttryckts någon stans*/ #AS Man bestämmer själva om man ska tro eller inte.
  En kristen friskola kan inte omvända en person. Den kan däremot undervisa en elev att leva efter samma värdegrund som elevens föräldrar – vilket ju också både Europakonventionen och FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna menar.

 • Hans Norebrink

  Skolan ska ge en neutral bild i religiösa (olika religioner) och politiska (olika partier) frågor. Eleverna ska ha rätt att allsidigt få olika religiösa världsbilder och politiska ideologier belysta. Detta för att eleven själv ska kunna forma sig en självständig, personlig och individuell uppfattning.

  Skolan ska INTE vara värdeneutral. Liksom samhället ska skolan ta klart ställning för demokrati, alla människors lika rättigheter, mänskliga rättigheter, jämställdhet, anti-rasism, djurs rättigheter, mot våld och mobbning, mot sexuella övergrepp, för tolerans och respekt människor emellan, för samarbete och ömsesidighet, för lojalitet mot samhälle, nation, folk, Sverige, för enighet och integration mellan olika etniska, religiösa, kulturella, sexuella, könsliga, klassmässiga, åldersmässiga grupper, för jämlikhet mellan alla svenska medborgare oavsett ursprung och åsikter.

  Alla våra lagar bygger på en värdegrund vi kollektivt delar i samhället.

  Jag ogillar att föräldrar HJÄRNTVÄTTAR sina barn i de egna religiösa och politiska åsikterna. Men jag accepterar (motviligt) denna indoktrinering som FN och Europakonventionen byggt på den katolskreaktionära synen att barn inte är individer med rättigheter utan föräldrarnas PRIVATA EGENDOM. Barn är föräldrarnas ansvar så låt dem då tuta i barnen vad de vill ‚Äì PÅ SIN FRITID I HEMMET!

  Men barnen är LIKA MYCKET hela samhällets ansvar (varför skulle jag som barnlös annars betala skatt för dem?). Samhället är barnens beskyddare mot absolut föräldradiktatur. Samhället ska representera barnens intressen då dessa kränkt av föräldrarna, ibland ta ifrån föräldrarna barnen. Till exempel vid misshandel/aga

  OCH. Det är samhällets ansvar att i skolan ge barnen de verktyg de behöver för att utvecklas till demokratiska individer med väl genomtänkta självständiga åsikter. Då balanseras föräldrarnas och samhällets intressen.

  Skolans uppgift är också att skapa nation och folk. Det är inget som bara finns utan måste skapas dagligen (det finns ingen essentiell svenskhet i oss). Skolans uppgift är därför också att låta elever från alla olika grupper i samhället dagligen lära känna varandra och sammansvetsas till ett enat medborgarkollektiv i Sverige.

  Friskolor/privatskolor saboterar den kampen för en sammanhållen nation med tillit människor emellan trots olika mångkulturella rötter. Och den bryter mot individens/barnens rätt till fri åsiktsbildning.

  Självklart skulle inte religiösa friskolor finnas om de inte ökade chansen för att eleverna där skulle bli religiösa själva. Att inte alla blir det är inget argument.

  Med samma argument skulle du kunna argumentera för nazistiska ”fri”skolor.

 • Patrik T

  Hans Norebring:
  Varför heter det ”hjärntvättar” när troende föräldrar uppfostrar sina barn – och ingenting om man är en icke troende förälder?
  Katastrof om skolan är lika ”neutral” som du själv är.

  Om vi nu ska rikta kanoner mot föräldrar som gör ett uselt jobb, varför inte göra det mot alla tusentals idioter till mammor och pappor som tycker att det är ok att deras ungar slåss på våra gator i samband med fotbollsmatcher och dylikt. Skamligt och ynkligt.

 • Hans Norebrink

  Föräldrarna ska inte heller vara värdeneutrala. De ska uppfostra sina barn i samma demokratiska värderingar som samhället/skolan. Därför är det precis som du säger för djävligt när föräldrar inte tar sitt ansvar och ger kärlek, tid, omsorg och värderingar till sina barn, varpå dessa urartar och blir våldsverkare, kanske för all framtid.

  Både föräldrar och skola ska som representanter för hela samhället uppfostra sina barn i bra humanistiska värderingar. Skippa ordet hjärntvätt som uttrycker mitt känslomässiga ogillande av att man inte låter sitt barn fatta sina egna beslut om religion och politik.

  Jag säger då bara: Jag accepterar att föräldrar uppfostrar sina barn i sin egen politiska och religiösa tro, även om jag ogillar det. MEN då ska barn banne mig ha chansen att åtminstone i skolan få tänka fritt.

  Nån jävla balans får det vara i ett samhälle!

  • Anders_S

   Det är klart att man inte ska och inte kan vara värdeneutral. Sådant är bara dumheter som jag ser det. Jag är överens med Hans N.

 • Patrik T

  Hans:
  Tror du på fullaste allvar att man bara kan tänka fritt om man inte är religiös? Vad grundar du det på i så fall?

 • Hans Norebrink

  Klart man kan tänka fritt om man är religiös. JAG är religiös i betydelsen att jag har en slags diffus tro på en högre makt. De som har valt sin religion har ju valt den tänkande fritt.

  Med tänka fritt menar jag i detta sammanhang att barnen ska få en allsidig bild av religion och politik, för att kunna ta självständig ställning utifrån en objektiv kunskap om vad de olika samfunden och ideologierna står för. Då ger man dem chansen att tänka fritt.

 • Patrik T

  Ovanför ingången till Uppsala universitet står det: ”Att tänka fritt är stort.”

  Sedan fortsätter det: ”Att tänka rätt är större.”

  Sedan kan man ju bråka om vad som är just ”rätt”…
  Det verkar som om Uppsala universitet vet vad det är i alla fall…

 • Hans Norebrink

  Oavsett vad som är ”rätt” eller inte (eller vad jag anser vara rätt eller inte) så har människor rätt att tänka fritt. Hur idiotiska jag personligen anser att deras politiska eller religiösa åsikter är, så är det alla människors rätt att fritt tänka som de vill.

  Att tänka rätt är större än att tänka fritt, skriver de. Det låter väldigt farligt. Det kan rättfärdiga diktatur. Vilket det också gjorde i de realsocialistiska länderna. HUGA!

 • Patrik T

  Tänk om det finns ett sätt att tänka – som är rätt? Dubbel-HUGA… 😉
  Nåja, hur var det nu med denna diskussion? Vi talar friskolor och de är kristna. Jag är för. Ser inget fel i att uppfostras i kristen etik eller att leva under parollen ”allt som du vill att någon skall göra för dig, skall du göra för andra”. Med den parollen bygger man ett samhälle där man kan leva tryggt.

 • Hans Norebrink

  Jättebra. Ta den etiken till skolan, men utan kristendomen. Liknande paroller finns ju i de flesta religioner.

  Vi är överens om att skolan ska lära ut värderingar. Och överens om att den gyllene regeln som finns i olika former i olika religioner är en bra värdering för skolan, och för att bygga ett bättre samhälle.

  Då återstår frågan: Bör inte alla slags elever uppfostras tillsammans i skolan så att de lär sig leva tillsammans, så att de blir nation och folk och samhälle tillsammans? Varför segregering i skolan? Apartheid?

 • Patrik T

  Hur blir det då med Europakonventionen, som Sverige skrivit under – vilket innebär att det är svensk lag? Det lustiga med Europakonventionen är att den i helhet kallas ”Europeiska konventionen om skydd för
  de mänskliga rättigheterna och de
  grundläggande friheterna…”

  Vilka friheter innefattar den?
  Artikel 9 Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
  Artikel 10 Yttrandefrihet
  Artikel 14 Förbud mot diskriminering

  Kan någon grupp i ett samhälle ha favör om man skall följa bestämmelser? Självklart inte. Då blir det diskriminering. Det är då det blir apartheid.
  Så om vi nu skall ändra på denna lag – tar vi ett kliv närmare Sydafrika anno 1983.

  Så här säger Europakonventionen om rätten till undervisning idag. Lägg märke till det som står mot slutet.

  Artikel 2 Rätt till undervisning
  Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den
  verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och
  undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina
  barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse
  med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

  Så. Svart på vitt. Det är bara att gilla läget.
  Så i stället för att klaga på religiösa friskolornas vara eller icke vara – varför inte klaga på hur vi skall få skolan att spotta ut elever som går ut med bättre betyg – eller i klartext – som lärt sig mer.

  • Anders_S

   Patrik T: Inget av det du tar upp står i motsättning till en gemensam och offentlig enhetsskola. Finland har en sådan skola och har de bästa skolresultaten i Europa. Sverige har också mycket bra skolresultat utom i matematik där det är medel, men så har det alltid varit så länge man mätt. Problemet är att elevernas resultat i skolorna har börjat sjunka i takt med privatiseringar och nedskärningar (sen 1990-talet). Om du tror att de sämre resultaten inte har samband med det som skett i skolan är du mer än lovligt naiv. (Källa: Pisa med fler undersökningar).

   Om något av de av Patrik citerade styckena mot förmodan skulle innebära ett problem för en gemensam enhetskola så ändrar vi helt enkelt på de skrivningar som gör det. Eller så ändrar vi på stödet till de skrivningarna. Dina argument är faktisk bara byråkratiska. Man kan göra det man vill på det politiska området. Om man vill.

 • Hans Norebrink

  Jaha, filosofiska övertygelse. Så om jag tror på den dialektiska materialismen-kommunismen-marxismen ska jag har rätt att ha mina barn i kommunistskolor.? Eller nazistskolor? Islamistskolor? Kristna dårskolor?

  NEj, inte bara gilla läget. Ändra på den katolskreaktionära EU-ropa-konvention som reducerar barn till föräldrarnas privata egendom. Som förnekar dem rätten att tänka själva genom ensidig undervisning.

  Sydafrika, tramssnack!

  Vad har skolornas effektivitet vad gäller bra undervisning med friskolor att göra. Det är en annan diskussion, en viktig. Och där har vi självfallet samma uppfattning att något måste göras.

  Tankefrihet ‚Äì barnens tankefrihet då? Religionsfrihet ‚Äì barnens religionsfrihet då? Förbud mot diskriminering ‚Äì men hur kan man då diskriminera mot andra religioner än den kristna, varför gynna en religion på andras bekostnad?

  Vadå favör? Kristna friskolor ger kristendomen en favör, muslimska ger islam en favör etcetera.

  Precis som Anders säger, detta är en politisk fråga. Och som Olof Palme sa: ”Politik är att vilja”.

 • Patrik T

  ”Inget av det du tar upp står i motsättning till en gemensam och offentlig enhetsskola.”

  Nej, och det är inte där som skon klämmer. VEM ska bestämma hur denna gemensamma offentliga enhetsskola skall se ut? Kommer alla att tycka att den är bra? Så som den kommunala skolan ser ut idag, tycker många är dynga. Det är därför de privata skolorna ploppar upp som svampar – och faktiskt också får fler och fler elever. Man vill helt enkelt ha ett bättre alternativ.

  ”Finland har en sådan skola och har de bästa skolresultaten i Europa.”

  Det är inte bara själva skolformen som är skillnaden. Eleverna har en HELT annan respekt för lärarna där också. Grund-tänket är helt annorlunda. I Sverige har vi allmän skolplikt. I Finland har de allmän läroplikt. Bara det säger en hel del.

  ”Problemet är att elevernas resultat i skolorna har börjat sjunka i takt med privatiseringar och nedskärningar (sen 1990-talet). Om du tror att de sämre resultaten inte har samband med det som skett i skolan är du mer än lovligt naiv. (Källa: Pisa med fler undersökningar).”

  Jag arbetar själv på en privat skola. Vi ligger bland de bästa i kommunen jämfört med alla andra skolor. Min naivitet sträcker sig inte utanför min egna arbetsplats väggar…

  • Anders_S

   Patrik T: Vår demokratiskt valda riksdag ska naturligtvis bestämma. Och självklart kommer inte alla tycka det är bra. Så är dt ju bara. Men för samhället som helhet är det, enligt den forskning och kunskap som vi har nu, mycket bra.

   Hur får man respekt för någon? Genom att man visar sig vara bra och värd att respektera (här har man ett problem i Finland som visar sig i att skolorna i Finland är mer utsatta för våld än skolorna i Sverige och har haft skolmassakrer, det är en nackdel med auktoritär stil som man har i Finland)

   Privata skolor ligger alltid bättre till. Därför att man har priviligierade elever. Men genomsnittsresultatet sjunker och och om du läser Lärartidningen kan du se att man i senaste numret skriver att man tror att detta beror på privatiseringen och uppdelningen av ”bra” elever i vissa skolor (ofta privata) och ”dåliga” elever i andra skolor (ofta kommunala). Exakt så som det är i USA alltså.

   Du har därmed också just bekräftat för mig det jag hävdar, privatisering leder till ojämlikhet och problem. Tack ska du ha. Men nu är vi lite off-topic så vi får avsluta denna diskussion.

 • Patrik T

  hans:
  ”Jaha, filosofiska övertygelse. Så om jag tror på den dialektiska materialismen-kommunismen-marxismen ska jag har rätt att ha mina barn i kommunistskolor.? Eller nazistskolor? Islamistskolor? Kristna dårskolor?”

  Om man skall vara RIKTIGT demokratiskt, innebär det att även dessa grupper skall få driva skolor. Idag har vi ju en rätt så socialistiskt inriktad skola, så varför inte inkludera alla andra – eller låta dem starta egna skolor? Till saken hör att det inte GÅR att driva en neutral skola.

  ”NEj, inte bara gilla läget. Ändra på den katolskreaktionära EU-ropa-konvention som reducerar barn till föräldrarnas privata egendom. Som förnekar dem rätten att tänka själva genom ensidig undervisning.”

  Och i stället driva skolor som uppfostrar barn till drönare på löpande band? Jag tror inte du har så stor koll om vad religiösa skolor (kristna i detta fall) verkligen gör. Jag har hört såååååå många exempel där elever sagt att de varit så lyckliga över att ha fått gå på en skola där man kunnat vara sig själv – utan att behöva tillhöra en grupp. Kolla hur många sådan exempel du finner på kommunala skolor.
  Sorry…
  Problemet, som du tyvärr inte ser, är att man MÅSTE göra så som Sverige gör idag (vi är helt unika, och jag är stolt över det – varför är inte alla det?) – att ha skolor för olika smaker.
  Det som alla skolor måste göra – och verkligen stryka under – är att uppfostra medmänniskor oavsett politisk, religiös, filosofisk inriktning. Vi skall ju ha ett samhälle som inte rasar ihop, eller hur?

  ”Sydafrika, tramssnack!”

  Förlåt. Jag menade Nordkorea… 😉

  ”Tankefrihet ‚Äì barnens tankefrihet då? Religionsfrihet ‚Äì barnens religionsfrihet då? Förbud mot diskriminering ‚Äì men hur kan man då diskriminera mot andra religioner än den kristna, varför gynna en religion på andras bekostnad?”

  Vem har sagt så?

  ”Vadå favör? Kristna friskolor ger kristendomen en favör, muslimska ger islam en favör etcetera.”

  Och en sekulär skola ger…?

 • Patrik T

  ”Vår demokratiskt valda riksdag ska naturligtvis bestämma. Och självklart kommer inte alla tycka det är bra. Så är dt ju bara. Men för samhället som helhet är det, enligt den forskning och kunskap som vi har nu, mycket bra.”

  Och vem har sagt att ”vår demokratiskt valda riksdag” är experter på vad som är bäst just för mig, mina barn eller andras barn? Missuppfatta mig inte nu. Systemet med en riksdag är bra – om inte det absolut bästa. Men pappersvändare är inte alltid de mest smartaste personerna… 😉

  ”Hur får man respekt för någon?”

  Det börjar nog i hemmet.

  ”Genom att man visar sig vara bra och värd att respektera…”

  Och det kan en elev avgöra? En perfekt lärare är en person som kan undervisa i fyra olika lärstilar samtidigt (då det finns fyra olika kategorier av människor, sett ur ett lärstils-perspektiv). Även fast en lärare lyckas undervisa på detta sätt, kommer han/hon troligtvis ändå att tappa någon elev på vägen – de det finns elever som snabbt vill framåt, och elever som inte klarar ett högt tempo. Du kan alltså inte vara perfekt – om inte klassen är anpassad efter läraren – eller tvärtom.

  ”…här har man ett problem i Finland som visar sig i att skolorna i Finland är mer utsatta för våld än skolorna i Sverige och har haft skolmassakrer, det är en nackdel med auktoritär stil som man har i Finland.”

  Ja, skolmassakern har jag hört talas om – men det där med våldet i finska skolor var någonting helt nytt för mig. Källa???
  Jag har arbetat med flera lärare som undervisat i Finland. Ingen av dem har sagt någonting om våld i skolan. Särskilt mot läraren (som snarare är ett problem här hemma, vilket också uppmärksammats i bl.a TV). Det finns skolor här i Sverige där man anlitar vaktbolag för att hålla ordning. Den finska skolan är som från en annan planet jämfört.
  /*off topic, brottaget*/ #AS

  ”Men genomsnittsresultatet sjunker och och om du läser Lärartidningen kan du se att man i senaste numret skriver att man tror att detta beror på privatiseringen och uppdelningen av ‚Äùbra‚Äù elever i vissa skolor (ofta privata) och ‚Äùdåliga‚Äù elever i andra skolor (ofta kommunala). Exakt så som det är i USA alltså.”

  Jag har sett dessa tendenser där duktiga elever söker till ”bättre” skolor. Ingenting konstigt med det, tycker jag. Så skulle jag också ha gjort.
  Detta ger de skolor som får en hög andel svagare elever en fantastisk möjlighet att dra fler elever över mållinjen. Om min skola klarar detta, borde väl andra göra det också.
  /*Off topci, borttaget*/ #AS

  ”Du har därmed också just bekräftat för mig det jag hävdar, privatisering leder till ojämlikhet och problem.”

  Det gjorde jag väl inte? Och vilka ”problem” skulle det vara i så fall – om man bortser från de ”problem” som politiker från vänsterkanten tycks se överallt då de talar in privatskolor? Jovars – off topic i och för sig – men väldigt intressant… 😉

  • Anders_S

   Patrik T: Källa om Finland: Artiklar i både läraratidningar och andra tidningar i samband med massakrerna. FInland har rent genrellt en mycket högre brottslighet när det gälelr våldbrott (cirka 4 ggr så hög som Seriges om man ser till mordfrekvensen, dödade i dödligt våld per 100 000 inv). Detta är enligt undersökningar soms sagda tidningar hänvisar till också fallet med skolan.

   Det finns ett samband mellan privatskolor, elitklasser, segregation av elever och sämre resultat. Men du inte vill tro på forskning så är det upp till dig (Källor: Lärarnas Tidning, Förskolan med flera är källor till detta).

   Att du inte tycks respektera demokrati och behandlar den hånfullt gör att jag faktiskt undrar om jag ska fortsätta att ta dig seriöst.

 • Patrik T

  ”Artiklar i både läraratidningar och andra tidningar i samband med massakrerna. FInland har rent genrellt en mycket högre brottslighet när det gälelr våldbrott (cirka 4 ggr så hög som Seriges om man ser till mordfrekvensen, dödade i dödligt våld per 100 000 inv). Detta är enligt undersökningar soms sagda tidningar hänvisar till också fallet med skolan.”

  Vad visar undersökningen? Är det våldet i skolan – eller i samhället generellt?

  ”Det finns ett samband mellan privatskolor, elitklasser, segregation av elever och sämre resultat.”

  På tal om resultat i skolan och dylikt. I Sverige har bakgrund en stor betydelse. Om föräldrarna är akademiker, blir oftast barnen också det – och tvärtom. Detta är någonting som man ser i Sverige – men väldigt lite i resten av världen. (Källa Lena Boström) Kan vara intressant att lägga till i diskussionen.

  ”Att du inte tycks respektera demokrati och behandlar den hånfullt gör att jag faktiskt undrar om jag ska fortsätta att ta dig seriöst.”

  Åååååh! Du missförstod mig. Äh, strunt i det nu. Det har ändå ingenting med saken att göra.

  • Anders_S

   Patrik T: Förlåt för att jag missförstod dig. Jag tar tillbaka det skrivna.

   Jag har skrivit andra inlägg om Finland och våld. Och jag kommer att skriva fler i framtiden. Sök reda på de jag skrivit för mer läsning i de frågan.

   Om skolan och resultaten har jag skrivit ett nytt inlägg. Du kan fortsätta diskussionen där.

 • Hans Norebrink

  En djävulsk konspiration pågår i Sverige, vilket borde intressera dig som kristen. Det kanske bästa samhälle den mänskliga historien har producerat, den nordiska välfärdsmodellen ‚Äì FOLKHEMMET ‚Äì attackeras sedan 30 år framgångsrikt av borgarna, och även av de allt mer vilsna sossarna.

  Man skär ner och skär ner och så blir folk förstås missnöjda. Då poppar borgarna upp och säger att problemen beror på det offentliga ägandet och allt blir bättre med privatisering.

  Man skapar alltså själv missnöje med den offentliga sektorn i medvetet eller omedvetet syfte att skapa missnöje med den för att kunna byta ut den mot privatisering.

  Du och alla kristna borde förstås i enlighet med er religion där alla människor är lika värda, man ska ta hand om sin broder, man ska älska sin nästa som sig själv, man ska bortse från etniska gränser (den samariska kvinnan) ‚Äì med näbbar och klor bekämpa denna utveckling bort från ett samhälle som i mycket realiserat det kristna kärleksbudet.

  Kristendomen är det ideologiska ursprunget till socalismen. Se Ronny Ambjörnssons ”Socialismens idéhistoria”. Socialismen är den ideologiska grunden till folkhemmet, där man tar vara på sin broder och alla har ansvar för sina medmänniskor via solidariska skatter och en gemensam för alla likvärdig offentlig sektor.

  Privatskolor och privatvård är vägen bort från detta. Där handlar det om jag och mina barn, inte om vi alla medborgare och våra barn tillsammans i en samfälld solidarisk framtid i vårt gemensamma samhälle Sverige.

  Nästa steg är att man inte vill bidra till den offentliga sjukvården och undervisningen. Låt varje familj sköta vård och undervisning som de vill och själva betala för det. Klassamhället tillbaka på de fronterna alltså.

  Vi lever i ett i grunden kapitalistiskt samhälle med klasskillnader och sociala orättvisor och orättfärdiga löneskillnader. Men vi har beslutat oss för att undandra vård och undervisning från den här råa djungelns lag-kampen, eftersom vård och undervisning är så viktiga att de borde vara mänskliga rättigheter och LIKA FÖR ALLA, bakom vilket ligger tron att alla människor har ett värde, och ett lika värde (en idé från din kristendom).

  Privatskolor och privatvård är första steget bort från denna kristinspirerade samhällsordning. Nästa steg är att var och en själv tar ansvar för vård och undervisning, att det blir den som har mest pengar som får bäst vård och bäst undervisning för sina barn. Att du som kristen understödjer denna djävulens väg förvånar.

  Om de kommunala skolorna/vården fungerar dåligt är väl lösningen att vi tillsammans förbättrar dessa ‚Äì till nytta för alla? I den kampen hör du självklart som kristen. Lösningen är inte att var och en räddar sig själv och sina barn och SKITER I SINA MEDMÄNNISKOR!

  Lås oss säga att Jesus och Maria har två barn, Jens och Mia, som går i den kommunala skolan. De ser att den fungerar dåligt och att många barn mår dåligt. Tänk då följande konversation.

  Maria: Den kommunala skolan fungerar dåligt Jesus. Undervisningen fungerar inte och barnen mår dåligt. Jag tycker vi sätter våra barn i en privatskola som fungerar, med bra undervisning och utan mobbning.

  Jesus: Men Maria, barnen som blir kvar då?

  Maria: Strunta i dom skitungarna, de är inte våra. Vi måste tänka på oss själva och våra egna barns framtid.

  Jesus: Men Maria, nu börjar jag fundera på vem jag är sambo med. Är inte du kristen? Har du inte hört att man ska ta vara på sin broder, älska sin nästa som sig själv, och se att vi alla är lika mycket värda i Guds ögon eftersom vi alla är hans barn.

  Maria: Nu blir du så där tröttsamt politisk igen Jesus. Var och en får rädda sig själv när det krisar. Det gör alla andra så varför inte vi? Vi måste tänka på oss själva och våra barn först ‚Äì som alla andra gör.

  Jesus: Du har fel Maria. Vi är inte som all andra, vi är kristna. Vi är jordens salt, vi är föredömen, vi vill visa att ett samhälle präglat av broderskap och ömsesidigt omhändertagande är möjligt. I morgon är det vi som går med i kampgruppen ”Upprusta den offentliga skolan”.

  Maria: Jaja lille Jesus, du har väl rätt som vanligt. Men ibland blir jag bara så trött på att vara kristen och ständigt och jämt hålla på och tänka på andra också.

  Dessutom Patrik. Du verkar inte alls tänka på att samhälle-nation-folk är en färskvara som byggs dagligen, inte minst i integrerade skolor där alla grupper möter alla grupper och svetsas samman över alla gränser till det överordnade vi-et ”vi svenska medborgare”.

  Och du verkar inte alls se barnens rättigheter. För varje barn som går i en religiös privatskola har just den religionens givits en privilegierad plats. Om inte religionen utan värderingarna är viktiga så skippa religionen och behåll värderingarna. Nej, det gör man inte för man vill förstås indoktrinera i sin religion.

 • Hans Norebrink

  PRESSTOPP OCH URSÄKTA PATRIK!!!

  HJÄRNSLÄPP FRÅN MIG!

  MAGDALENA FÖRSTÅS (inte Maria)

  Mea culpa!

 • Hans Norebrink

  Kristna socialdemokrater skriver i senaste Broderskap att de vägleds av ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. I praktiken att stödja ett solidariskt välfärdssamhälle och bygga upp en fungerande samhällsgemenskap.

  Då måste alla med tåget, alltså. Inte fly till privatskolor och lämna resten kvar. Bygga bra samlande skolor med resurser för alla. Så resonerar riktiga kristna.