Muthärvan växer

Uppenbarligen var tjänstemännen på idrotts- och föreningsförvaltningen medvetna om att de inte handlat korrekt i samband med ett antal beställda arbeten. Varför skulle de annars ha tagit bort och slängt alla beställningar och annat material kring upphandlingarna. Det går alltså inte att bevisa att förvaltningen har mottagit saltade fakturor från Stefan Allbäcks Byggnads AB eller inte. Detta då eventuellt bevismaterial slängts i samband med att de mutanklagade männen gick i pension. Att slänga materialet tycks ha gått stick i stäv med förvaltningens regler och det är underligt att det kunde ske. Idrotts- och föreningsförvaltningen behöver nog styra upp sina rutiner och kontroller bättre.

Familjebostäder har å sin sida anmält en anställd till polisen för trolöshet mot huvudman i smband med en upphandlign för renovering av kvarteret Standaret i Majorna där bolaget fåttt betala överpriser för undermåligt material. Mana har alltså inte fått det man beställt och betalat för.

Förste stadsjuristen i Göteborgs stad, Gunnar Andersson, har samtidigt meddelat att han inte komemr att ha något med kommunens utredning av muthärvan att göra. Detta då han är sambo med Familjebostäders tidigare VD och kan betraktas som jävig. En jurist vid stadskansliet är dessutom dotter till en av de misstänkta männen på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Att kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén tidigare varit gift med den man som är Stefan Allbäcks PR-konsult anses av en oberoende juristgrupp  inte vara jäv.

För min del är alla desssa relationer mellan olika inblandade i hela affären ett tecken på hur ”göteborgsandan” och vänskapskorruption kan ha spelat en helt avgörande roll för det inträffade. Det är också ett tpexempel på hur makt utövas i Göteborg. I detta fall på en lägre nivå inom förvaltningen. Men det går i princip till likadant högre upp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements