Oberoende polisutredningsmyndighet nu och Asks lögner

Det är dags att göra slag i saken och inrätta en oberoende myndighet för att utreda polisers misstänkta brott. Så fungerar det i många andra länder, däribland Storbritannien och Norge. Brittiska Independent Police Complaints Commission (IPCC) bildades år 2004 och så här skriver man om sig själva:

The IPCC was established by the Police Reform Act and became operational in April 2004. Its primary statutory purpose is to increase public confidence in the police complaints system in England and Wales.

The IPCC also investigates the most serious complaints and allegations of misconduct against the police in England and Wales, as well as handling appeals from people who are not satisfied with the way police have dealt with their complaint.

In April 2006, the IPCC’s remit was extended to include serious complaints relating to staff at the Serious Organised Crime Agency (SOCA) and at Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).

February 2008 saw its jurisdiction extended further to include serious complaints and conduct matters relating to officers and officials at the UK Border Agency (UKBA).

The IPCC is independent, making its decisions entirely independently of the police, government and complainants.

och:

 • We use our authority and powers unflinchingly to help those who suffer injustice because of an abuse of police powers to obtain redress. Our activities support policing by consent and help to sustain justice.
 • Equally, those against whom allegations have been made can be sure that the IPCC will be impartial and our activities timely and fair.
 • Justice must be sure and proportionate. People who never make mistakes, never make anything. We discourage a blame culture amongst the police where even appropriate and carefully managed risks are avoided. ”What can we learn?” is often a more useful question than ”Who is to blame?”

En sån myndighet är vad vi behöver i Sverige, precis som i Storbritannien och Norge. I det senare landet så hetr myndigheten Spesialenheten för politisaker och skapades år 2005. Så här skriver den norska myndigheten om sitt uppdrag:

Politiet har i kraft av sine oppgaver en rekke maktmidler. Uten tilstrekkelig kontroll med bruken av disse, vil retten til bruk av makt kunne bli en trussel mot rettssikkerhet og demokrati. De fleste vestlige stater har i dag egne rutiner for etterforsking av ansatte i politietaten.

Slike rutiner er særlig viktig når politiet blir anklaget for straffbare forhold eller noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets eller påtalemyndighetens tjenesteutøvelse. Det samme gjelder når noen dør eller blir alvorlig skadet mens de er tatt hånd om av politiet eller påtalemyndigheten. Rutinene må ivareta:

 • behovet for å bli hørt
 • tillit til håndtering av slike forhold
 • sikre stabile indre forhold
 • rettssikkerhet – for borgerne og ansatte i politiet

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har i flere avgjørelser uttalt at når individer har blitt drept som resultat av  politiets maktutøvelse – er det et samfunnsmessig behov for etterforsking:

 • obligatorisk
 • uavhengig
 • effektiv, offisiell og fullstendig
 • gjennomføres rimelig raskt
 • innsyn for pårørende og offentligheten

Ot.prp. nr. 96 (2002 – 2003) om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) heter det at Spesialenheten skal sikre:

 • en rettssikker og enhetlig behandling av anmelder
 • en rettssikker og ensartet behandling av ansatte
 • uavhengighet
 • allmennhetens tillit
 • økt publikumstilgjengelighet og bedre informasjonsformidling
 • høy faglig etterforskingskompetanse

Spesialenhetens hovedoppgave er å etterforske, påtaleavgjøre og iretteføre saker der ansatte i politiet og påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

I end el andra lädner har man löst problemet genom att ha flera olaik poliskårer. Det förklarar varför ett antal poliser dömdes för brott i samband med kravallerna i Genua år 2001 medan ingen polis dömdes för brott i samband med kravallerna i Göteborg tidigare samma år.

Det är verkligen hög tid att Sverige får en oberoende myndighet som utreder polisers misstänkta brott. Det är viktigt för rättsäkerheten och viktigt för polisen själva. Att Beatrice Ask ljuger och säger att hennes kosmetiska förändringar kring hur polisers misstänkta brott ska utredas motsvarar en oberoende myndighet säger mer om henne själv än om något annat:

Beatrice Asks förändring handlar alltså, enligt utredarna själva, om en ansiktslyftning och inte en radikal förändring av det slag som Töllborg efterlyser och som går utöver ”organisatoriska förändringar” eller ”varumärkesskapande insatser”.

Ask har ingen som helst respekt för rättssäkerheten och begränsad kunskap om brottsbekämpning, brott och straff. Samtidigt är det naturligtvis bra att Thomas Bodström nu har bytt uppfattning i frågan och numera är för en oberoende myndighet. Det var han inte på den tid han själv var justitieminister. Han har också en del andra uppfattningar om polisen som jag kanske inte håller med om.

Att polisen i Västra Götaland anlitat Dennis Töllborg, en känd poliskritiker, som utredare av hur fallet Johan Liljeqvist har utretts av polisen är mycket bra. Det visar att polismyndigheten i Västra Götaland är öppen för förändringar och mottaglig för kritik.

Läs också: Majoriteten i Sverige är för mildare straff

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Gerd P

  Den norska Spesialenheten för politisaker sorterar under Norges justitiedepartement
  medan den engelska IPCC verkar vara helt självständig.

  Den engelska IPCC utreder inte bara polisen -utan alla andra myndigheter också,
  OCH detta föreslår Töllborg för Sverige med!
  Så man måste antagligen ha en helt oberoende enhet.

  Justitieminister Beatrice Ask borde veta att Sverige bryter mot Europakonvetionen, särskilt på punkt (a):

  ”Sverige är medlem i Europarådet, bundet av Europakonventionen Europarådet har fastslagit att de organ som varje medlemsland bygger upp för att utreda bl.a. påståenden om att poliser begått felaktigheter skall uppfylla fem principer:
  (a) de skall vara oavhängiga,
  (b) de skall ha tillräckliga resurser för att självständigt kunna utföra professionella utredningar,
  (c) dess utredningar skall präglas av effektivitet, d.v.s. de skall bedrivas med prioritet och i ett högt tempo,
  (d) de skall vara offentliga, d.v.s. dessa utredningar skall präglas av transparens i varje led, samt (e) de skall präglas av offerinvolvering, d.v.s. de
  som är närmast berörda skall känna delaktighet i utredningsarbetet, i vart fall inte utanförskap.

 • Gerd P

  Men frågan är faktiskt om Sveriges nuvarande jsutitieminister känner till att Europakonventionen är bindande lag för Sverige, och att hon bryter mot denna lag när hon förespråkar en fortsatt inbakad utredningsenhet för polisen?

  Bodström är jurist så han kan ett och annat om lagar -därför har han nu svängt helt i den här frågan och anpassat sej till gällande lagstiftning.

  Men justitieminister Beatrice Ask vet tydligen inte så mycket om juridik.
  Hon är ekonom utan juridisk examen -hon fortsätter bara begå lagbrott.

  http://www.sweden.gov.se/sb/d/7376/a/70284