Trolle-Löwen

Löwen är en ätt som ursprungligen härstammar från Jülich och är känd i Estland från 1592. Därfirån kom släkten till Sverige där man adlades och introducerades på riddarhuset 1723. En gren blev friherrlig 731, grevlig 1751, men dog ut 1956. En annan gren, blev friherrlig 1766. Den sistnämnda grenen är den enda kvarvarande idag.

Vid mitten av 1700-talet köptes Sjösa gård av en Hildebrand, som på 1754 sålde det till generalmajoren friherre Fabian Löwen (1699-1773), ägare till Häringe i Västerhaninge. Han gjorde både Sjösa och Häringe till fideikommiss för sina barn. Hans son friherre A. V. Löwen köpte 1780 Gärdesta och gjorde det till fideikommiss för sin yngre son, medan den äldre sonen, friherre Axel Fabian Löwen, fick Sjösa och Trollesund. Sedan dennes släktgren dött ut på manssidan, har även Sjösa och Trollesund tillfallit den yngre grenen på Gärdesta, och alla dessa fideikommiss förenades hos en person, friherre August Otto Ludvig Trolle-Löwen.

Trollesund (tidigare Ludgonäs) herrgård i Ludgo socken i Nyköpings kommun grundlades 1638-1644 av J. Silverstierna (död 1660). Gården stannade inom hans släkt till 1800, då den köptes av friherre Axel Fabian Löwen till Sjösa. Enligt testamentariskt förordnande år 1808 av överstelöjtnant Trolle gjordes egendomen till fideikommiss med namnet Trollesund. I och med detta kom ägaren att kalla sig Trolle-Löwen.

Under en arvstvist på 1940-talet var Trollesund 1942-45 barnhem för finska krigsbarn. Arvtagare blev Carl Otto Trolle-Löwen (-1946), som även innehade Sjösa fideikommiss. Denne omkom i en trafikolycka i Belgien, varefter hans lillebror August Trolle-Löwen (1933-2009) övertog fideikommissen. Trollesunds herrgård har varit utarrenderat sedan 1946.

Gärdesta köptes 1780 av friherre Axel Vilhelm Löwen på Sjösa, som gjorde det till fideikommissför sin yngre son, friherre August Johan Löwen. Sedan den äldre sonens ätt utslocknat 1867, tillföll även fideikommissen Sjösa och Trollesund den yngre linjen.

Sedan den siste fideikommissarien friherre kammarherre August Trolle-Löwen avlidit 2009 är fideikommissen under avveckling. Ägare är numera Sjösa Gård AB eller något annat av de bolag som ägs av Johan Trolle-Löwen (1959-). Sjösa Gård AB bedriver jordbruks- och skogsbruksverksamhet på större delen av ägorna. En del, exemeplvis Trollesund arrenderas ut. På 1970-talet omfattade Trollesund 800 ha, Sjösa 6 500 ha och Gärdesta 2 100 ha. Troligtvis ligger den sammanlagda markarealen idag i samma storleksordning. Johan Trolle-Löwen sitter förutom i sina gena bolag också i styrelsen för ett antal andra företag, däribland familjen Beck-Friis Hargs Bruk AB och som suppleant i Häradsskog. I styrelsen för Häradskog sitter många andra godsägare, däribland Johan Klingspor.

Häradskog som ägs av 14 stycken häradsallmänningar (gemensamt ägd mark) i Närke och Södermanland och förvaltar 28 000 ha allmänningsskog, 2 stycken stiftsskogar (Svenska kyrkan) och dessutom 25 000 ha privat skogsmark tillhörigt egendomarna Fjellskäfte (fam. Celsing, nästan 4 000 ha på 1950-talet, troligen mindre idag), Haneberg (fastighetskungen Reinhold Gustafssons ättlingar, 2 000 ha), Herresta (530 ha, familjen Pau), Jakobsberg (Lottie Tham, född Persson), Mälsåker (Vetenskapsakademin, dvs staten), Stora Valla, Taxinge (500 ha, Uppsala akademi) och Äleby.

I styrelsen för Sjösa Gård AB sitter också George Bergengren (1960-), ägare till godsen godset Pugerup och Rydsgård i Skåne med totalt 3 900 ha mark. George Bergengren har en stor mängd styrelseuppdrag i olika företag, däribaldn många jordbruk- och skogsbruksföretag.

Läs mer: SR, AB,

Andra källor:
Adelskalendern

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements