Inavel och nytt vargblod

Bland de 19 vargar som fälldes i den svenska licensjaktenvarg i år så hade 5 vargar skador av genetisk, nedärvd natur. Med all sannolikhet ett resultat av den inavelsproblematik som den svenska vargstammen lider av.  Den svenska (svensk-norska) vargstammen är därför i stort behov av nytt blod från obesläktade vargar.

Sådana vargar kan på naturlig väg bara komma till Sverige genom invandring från Finland via Norrland ner till Svealand och Götaland där de svenska. Detta händer också regelbundet, men skulle underlättas av om varg också tilläts inom renskötselområdet. Något som dessutom är nödvändigt om Sverige skulle satsa på att få en vargstam som kan överleva av sig själv på sikt. En sådan vargstam måste innefatta uppemot 2 000 djur. 2 000 vargar i Sverige vore alltså ett rimligt mål för svenska vargpolitik som jag ser det. Det räcker dock eventuellt med 1 000 vargar för att skapa en vargstam som överlever för egen maskin.

Vargar som invandrat från Finland/Ryssland har bildat par med andra vargar i Kynna-reviret i Norge och Galven-reviret. Vargar födda i dessa revir återfinns i bland annat Riala-reviret i Uppland liksom i Gåsborn- och Stadrareviren i Örebro län. En varg från Galvenreviret har i år också flyttats från Gällivare till Dalarna och andra har flyttats från Jämtland söderut.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements