Ny myndighet för att utreda polisen behövs

I många länder utreds brott som poliser misstänks för av separata myndigheter skilda från polisen. Så är det i Storbritannien och Norge för att nämna två exempel. I andra länder finns flera olika poliskårer och brott i den ena utreds då av en annan polismyndighet. Så är det exempelvis i Italien.

Men i Sverige utreds polisers misstänkta brott och andra oegentligheter inom polisen av den misstänktes kollegor i samma polisdistrikt. Utredningarna led dock av åklagare från annan ort än den där den misstänkte polisen arbetar, men utredningen sköts i stort sett alltid av poliser i samma länspolisområde som den misstänkte arbetar i. Detta är som jag ser det inte rättssäkert på något vis. Det bästa vore om vi även i Sverige fick en separat myndighet för att utreda polisers brott.

Det folkpartiet föreslår är vad jag förstår inte en sådan myndighet, utan deras förslag innebär enbart mer byråkrati. En myndighet som enbart ska granska polisen och inte en myndighet som kan utreda polisers oegentligheter och misstänkta brott. Troligtvis innebär en sådan myndighet som folkpartiet föreslår bara ökade kostnader och fler pappersvändare utan att polisen blir ett dugg effektivare eller bättre för det.  Helt enkelt så är folkpartiets förslag inte tillräckligt. Eller så är det helt fel. Mer byråkrati är knappast vad polisen behöver för att bli bättre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements