Kraftig minskning av antalet värdetransportrån

Antalet grova rån i Sverige har minskat kraftigt de senaste två åren. Under år 2008 inträffade 152 stycken rån och rånförsök mot värdetransporter, värdedepåer och banker. 2010 skedde bara 67 stycken.

När det gäller bankrån så har det fram till sista november i år skett totalt 15 stycken, det kan jämföras med 29 stycken hela förra året. 2009 genomfördes 46 rån mot banker, och 2008 var det 110 stycken.

– Så låga siffror som vi har nu har vi inte haft sedan 1980-talet när det gäller bankrån, säger kriminalinspektör Björn Ek på Rikskriminalpolisen.

Ser man på värderån så hade det skett 14 stycken till och med sista november i år, jämfört med 38 hela förra året. Och de har legat runt 40 stycken under hela 2000-talet, 2002 var siffran dock uppe i 49 stycken. Värderånen har inte legat så lågt som det gör idag sedan 1990-talet, men numera handlar det snarare om att gärningsmännen tillgriper en väska och försvinner iväg.

Enligt Björn Ek minskar även butiksrånen men den nedåtgående trenden är inte lika kraftig.

Det finns flera förklaringar till minskningen. Dels beror de på en fortsatt samverkan mellan polisen och de olika bankerna och värdetransportbolagen. Polisen har också arbetat förebyggande med att vara mer synlig, och följa nationella och internationella trender.

Bland de som utför de grova rånen är det ungefär ett femtiotal som har kompetens att genomföra organiserade, bättre planerade och lite grövre rån. Många av dessa sitter för närvarande i fängelse. De övriga värdetransport- och bankrånarna tillhör de som utför alla typer av brott, och som kanske övergår till att begå andra brott istället.

Säkerheten i banker och värdetransportföretag har också skärpts, delvis genom lagstiftning och ändrade regler:

-Samverkan och samarbetet mellan värdebranschen och polisen har blivit bättre och gjort att de förebyggande åtgärderna förbättrats. Dessutom har nya lagar och krav på kontanthantering och värdetransporter skärpts, säger Klas Friberg.

De tuffare kraven innebär till exempel att man inte får transportera lika mycket pengar i en värdetransport som tidigare, vilket gör att det inte är lika attraktivt för rånare att utföra rånen.

Många av rånarna sitter dessutom i fängsligt förvar för tillfället.

Klas Friberg har inte heller märkt en ökning av andra, grova brott.

-Nej, inte än. Man skulle kunna tänka sig att rån mot guldbutiker och andra butiker skulle öka, men det har vi inte sett så här långt.

Friberg är dock försiktig vad gäller den framtida brottsutvecklingen.

-Det kan spilla över till grov stöldbrottslighet och grova bedrägerier, befarar Klas Friberg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements