Små risker för det svenska samhället

En myndighet med det fantastiska namnet Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en stor kartläggning av saker som kan hota det svenska samhället. Man har identifierat 24 riskområden, varav nio är direkt kopplade till händelser i naturen. Efter att ha läst rapproten kan man nog säga att riskerna för det svensk samhället i förhållande till naturen och naturkatastrofer är mycket små. Speciellt om man jämför med delar av världen som har orkaner (tyfoner), vulkanutbrott och jordbävningar.

De naturrelaterade riskerna handlar om solstormar som kan störa elsystem och elektronik. Men ärligt sagt verkar en solstorm maximalt kunna störa lika många som en allvarlig storm. 200 000 hushåll utan el känns inte som nåt extremt. Det händer ju med jämna mellanrum. Främst på grund av bristande underhåll förstås, men det är något som känns ganska överkomligt faktiskt. Det andra större naturscenariot är översvämningar och kanske borde det inte byggas hus på låglänta områden i översvämningsområden kring sjöar och floder.

Sammantaget framstår dock riskerna för och hoten mot Sverige och det svenska samhället som mycket små. De kanske största riskerna finns dessutom inte med, fascistiseringen av samhället med ökade social klyftor och klimatförsämringen. Det gäller även om det är så att översvämningar och stormar kan bli vanligare och värre just på grund av klimatförsämringen. MSB har gjort en riskbedömning som undviker det svåra. Klimatet och politiken. Det är inte seriöst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Till Rikard P. Jag godkänner inte kommentarer som bara är länkar. Vad du istället ska göra är att länka till mitt inlägg. Då får du en länk tillbaka automatiskt om du använder wordpress.