Korruption finns inte bara i Göteborg

Korruptions- och muthärvorna i Göteborg som involverar en lång rad privata företag, kommunala chefer, kommunala företag, privata företagsdirektörer och tjänstemän osv rullar på. Nu är det dags för en ny rättegång, denna gång mot en projektledare på lokalförsörjningsförvaltningen och en platschef i byggbolaget NCC:

En projektledare hos Lokalförsörjningsförvaltningen (numera Lokalförvaltningen) hade i mars 2008 låtit snickare bygga om dotterns förråd och blivit polisanmäld efter GP:s avslöjande.

Det var i själva verket isolerings- och ventilarbeten på två förråd (egentligen carport med förrådsdel) i Älvängen, tillhöriga tjänstemannens döttrar.

[…]

Tjänstemannen, i dag en 70-årig pensionär, har enligt åklagaren inte betalt för arbetena och för sin tjänsteutövning tagit mot muta eller annan otillbörlig belöning för lågt räknat 18 000 kronor.

Åtalad för bestickning, det vill säga för att ha mutat tjänstemannen, är en 50-årig före detta platschef på byggföretaget NCC. Enligt åklagaren lät han efter överenskommelse med tjänstemannen två snickare utföra arbetet i samband med ett större pågående arbete på Vättleskolan.

Men korruption finns inte bara i Göteborg. I Sundsvall har en hög kommunal chef, tillskansat sig stora ekonomiska fördelar genom att han haft insyn i kommunens exploaterinsgplaner. Han, Hans Elling som är VD i det kommunala företaget Mitthem,  har genom detta agerat på ett sådant sätt att han gjort sig själv till mångmiljonär genom privata strategiska investeringar i företag och mark:

Hans Selling hade blivit delägare i det bolag som skulle exploatera ”Norrlands häftigaste läge” – tillsammans med Mitthems ägare, Sundsvalls kommun.

Hans Selling satte sig i styrelsen för Norrlandspojkarna, och affären betalade sig fint redan första året. Norrlandspojkarna delade ut 12,5 miljoner kronor till aktieägarna 2007. Sellings andel blev 562 500 kronor, och täckte alltså mer än väl hans ursprungliga insats.

Under de år som gått sedan dess har värdet av Hans Sellings aktieinnehav i Norrlandspojkarna nästan fördubblats.

Samtidigt kan man konstatera att det faktiskt även i det ärendet finns en göteborgare med i bilden, nämligen företagaren Stefan Lundqvist som var ursprunglig ägare till de bolag i vilka Selling investerade. Stefan Lundqvist är en kommunal chef i Göteborg, vice VD i det kommunal bolaget Higab och styrelseledamot i flera av dess dotterbolag.

Läs mer: Newsdesk1, 2SR, GP, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements