Malmö – Brottsligare? Våldsammare?

Det läggs fram diverse mer eller mindre underbyggda påståenden om att Malmö skulle vara våldsammare än andra städer i Sverige. Faktum är att det i den forskning och statistik som finns inte finns några som helst belägg för att Malmö skulle vara våldsammare än andra större städer i Sverige. Inte över tid. Just nu, i ögonblicket och de senaste två-tre månaderna är det dock säkerligen så. I alla fall mätt i antalet mord i alla fall. När det gäller antalet skottlossningar under perioden sen det först mordet i Malmö förra året så har Göteborg faktiskt haft fler skottlossningar, även i förhållande till befolkningens storlek. Skillnaden är att ingen dött i Göteborg. anledningarna till det är förmodligen flera. Ren tur, kanske sämre skyttar i vissa fall och i minst ett fall så har det varit professionella skyttar som inte velat döda den dom sköt.

Över tid finns dock ingen större skillnad mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Varken när det gäller antalet anmäld våldsbrott eller antalet människor som nager att det blivit utsatta för våldsbrott i offerundersökningar. När det gäller antalet anmälda fall av våldsam död så är läget detta:

Därför har jag nu tagit fram siffror hos Brå på mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare per år). Ett problem med dessa siffror är att de är högre än den verkliga mordfrekvensen då det anmäls tre gånger så många mord som faktiskt sker. I början av den undersökta perioden var antalet anmälda mord dubbelt så många som det verkliga antalet. Om mordfrekvensen räknas fram till 3 så är den i själva verket alltså bara 1 till 1,5.

Men oavsett det så kan siffrorna användas för att se om en stad har många mord eller inte, om en stad är farlig eller inte. Jag har jämfört de tre största svenska städerna samt Stenungsund, den ort jag delvis är uppvuxen på. De år jag valt är de sista 10 åren. Av de fyra undersökta kommunerna/orterna har Malmö den lägsta mordfrekvensen och är alltså den minst farliga staden och kommunen av de fyra undersökta. För en jämförelse ska jag också ange lägsta siffran och högsta siffran för varje kommun i min lilla lista (mordfrekvens i snitt per år de senaste 11 åren, lägsta mordfrekvens ett enstaka år, högsta).

  • Göt 3.36, 2, 6
  • Ste 3.27, 0, 13
  • Sto 3.00, 2, 4
  • Mal 2.90, 2, 4

Som förväntat varierar siffrorna lite mer i det mycket mindre Stenungsund men också den våldsammaste staden, Göteborg, har större variationer än de andra. Tydligt är i alla fall att Malmö inte kan anses vara farligare än någon annan svensk stad. Det dödliga våldet är inte mer utbrett där än nån annan stans.

Gör man sedan en beräkning av hur många som dött på grund av skjutvapen så är Stenungsund överjävligast värst. Flertalet mord i den lilla Bohuskommunen har faktiskt skett med skjutvapen och så här blir listan med tanke på antalet dödade med skjutvapen per 100 000 invånare och år i snitt de senaste 11 åren:

  • Ste 2.4, 0, 13
  • Mal 1.0, 0, 2
  • Göt 1.0, 0, 2
  • Sto 0.8, 0, 1

Som synes sticker inte Malmö ut på något sätt. Malmö verkar inte våldsammare än någon annan svensk stad eller kommun. Men Stenungsund tycks vara det. I Stenungsunds fall vet jag dessutom att det inte handlar om överanmälningar. Mordfallen där är välkända och mycket omskrivna.

När det gäller utsattheten för brott så har Stefan Bergmark skrivit om det:

Malmö har nu ryktet som Sveriges gangsterstad. Men det är en mediebild som skaver på flera sätt.

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för ett år sedan nyanserar lite. Obehagskänslor över att vistas utomhus efter mörkrets inbrott delas av 16 procent av landets invånare. I Göteborg är procentsiffran 18, i Stockholm 20 och i Malmö hela 30. Men när det gäller anmälda brott är siffrorna de omvända. 11,4 procent av svenskarna uppger att de utsatts för någon eller några av brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasseri. Siffrorna för Göteborg och Stockholm är 15 respektive 16,5 men ”endast” 13,5 procent för Malmö.

Trots detta brottas Malmö förstås med stora problem. Gängkriminaliteten i vissa stadsdelar får inte bortförklaras och journalister måste givetvis rapportera om den. Men journalistisk skapas inte i ett ideologiskt vakuum. I den bevakningen avslöjas också en segregerande människosyn.

Det finns alltså inte någon större skillnad på brottsligheten i Malmö och i de två andra större svenska städerna sett över tid. Journalister gör dock sitt bästa för att kunna visa på att det är så och använder därmed ofta statistik på ett innovativt sätt så att deras redan bestämda uppfattning understryks av de diagram och tabeller de tagit fram. Sant är att våldet under 2011 var större i Malmö än i de andra större städerna. Men under 2010 var det mycket lägre, med endast ett mord som utfördes med skjutvapen och mycket få mord överhuvudtaget. Våldsdåd med vapen är inte vanligare i Malmö än i andra stora städer, vad än media påstår. Uppgiften är helt enkelt inte korrekt. Om man ser det på lite sikt. 2011 sticker Malmö ut. Åren 2008-2009 stack Göteborg ut på ett tydligt sätt med mer våld än de andra städerna. Knappt något skrevs om det utanför göteborgsmedia.

Varför skrivs det då så mycket om att Malmö skulle vara våldsammare och varför uppmärksammas våld i Malmö mer än våld i Göteborg. För så är det också. En kravall i en förort eller en bilbrand i Malmö hamnar alltid i riksmedia. Det gäller inte alltid när nåt liknande händer i Göteborg. En skottlossning i Malmö uppmärksammas mer än i Göteborg. Frågan är varför? Den frågeställningen har jag för avsikt att återkomma till i ett annat inlägg.

Men samtidigt ska vi komma ihåg att ingen svensk stad har någon hög brottslighet eller nån större mängd brott i en internationell jämförelse. Brottsligheten och våldet i Malmö och andra svenska städer är i själva verket mycket liten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Svar på “Malmö – Brottsligare? Våldsammare?”

Kommentarer är stängda.