Bedoire – handelshus och bankirfirma

Del 4 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Jean Bedoire d.y. (1683-1753) drev ett framgångsrikt handelshus i Stockholm, fram till 1740 tillsammans med brodern Frans Bedoire (1690-1741). Exportvärdet i företaget år 1738 var 150 000 daler smt och år 1740 stod firman för 5% av det totala exportvärdet i Stockholm. Importen var i allmänhet betydligt mindre, 1738 enbart 10% av exporten. Firman var också en stor redare.

Den viktigaste exportvaran i Jean Bedoires firma var stångjärn, koppar och mässing men exporten omfattade även tjära, beck och trävaror. Importen bestod huvudsakligen av salt och vin men firman var inget större eller viktigare importföretag. Vinimporten var en verksamhet han övertog från sin fru Maria Juliana Paradis, som tidigare varit gift med vinimportören Conrad Kuyper och övertagit hans verksamhete när han dog. Bedoire handlade främst med Frankrike, men även med Östersjöhamnar och Portugal (saltimport). Han var också svensk representant för franska ostindiska kompaniet La Compagnie des Indes. Via detta bolag fick han kontakter med bankirfirmor och handelshus som Hogguer & Horneca i Amsterdam och His & Son i Hamburg.

Jean Bedoires bror Frans Bedoire var för sin del direktör i Svenska Ostindiska Compagniet (SOIC) från 1731 till 1732 då han ersattes av Volrath Tham som året efter det ersattes av Niclas Sahlgren. Vidare var han redare och delägare i Stora Skeppsvarvet vid Tegelviken. Andra delägare i varvet var Jean Henry Lefebure och Claes Grill. År 1739 deltog Frans Bedoire, Jean Bedoire, Anders Plomgren med flera i bildandet av Svenska Assurans Kompaniet (Sjöassuranskompaniet).

1739 deltog Jean Bedoire i grundandet av ett sockerbruk i Stockholm. Andra delägare var bland annat Wilhelm Grubb och Leonard Allmacher. Vid sin död ägde Jean Bedoire 6/32 i sockerbruket. Tillsammans med Lefebure och Claes Grill var Jean Bedoire också engagerad i en segelduksfabrik som grundades 1730. 1751 hade denna fabrik 1 238 arbetare och 124 vävstolar.

Men den viktigaste verksamheten i Bedoires firma var låneverksamheten. Han använde de vinster han fick från handeln för att bedriva en lönsam bankirverksamhet. Stora låntagare var svärsönerna Jean Henri Lefebure, Frans Jennings och Herman Petersen i firman Petersen & Bedoire. Vid hans död var deras skulder 600 000 daler kopparmynt, 450 000 daler kopparmynt respektive 300 000. Men även andra lånade av Jean Bedoire, exempelvis Claes Grill, Thomas Plomgren och Gustaf Kierman som tillsammans var skyldiga 500 000 daler kopparmynt vid Jean Bedoires död. Riksbanken var skyldig honom 700 000 dlr kmt. Andra låntagare vara Henrik Jakob Hildebrand och Christian Hebbe med lån på 100 000 var liksom Fredrik Insenstierna, ägare till Gysinge bruk, med en skuld på 200 000.

När Jean Bedoire d.y. alltmer koncentrerade sig på bankirverksamhet övertog firman Petersen & Bedoire handelsverksamheten. Denna firma hade grundats av Fredric Bedoire (1719-48), son till Jean Bedoire d.y. och Herman Petersen (1713-65) när Fredric Bedoire kom hem från flera år i utlandet år 1745. Fredric Bedoire arbetade först i faderns fima och sedan hos Claes Grill. Därefter arbetade han flera år i utlandet, bland annat som faderns representant i Amsterdam och Port-Louis i Bretagne för att bevaka familjefirmans intressen i La Compagnie des Indes. Petersen & Bedoire övertog också agenstskapet för det franska kompaniet och var delägare i ovan nämnda sockerbruk såväl som i segelduksfabriken. År 1746 fick Petersen & Bedoire tillsammans med Jean Henry Lefebure och Claes Grill kungligt privilegium på handel med Madeira och Kanarieöarna. Under 1750-talet och 1760-talet var firman Petersen (tidigare Petersen & Bedoire) en av de största järnexportörerna i Stockholm.

När Frans Bedoire dog efterlämnade han en förmögenhet på 450 000 dlr kmt men det vara bara en bråkdel av broderns förmögenhet när denne dog. Oräknat fast egendom hade Jean Bedorie d.y. en förmögenhet på omkring 3, 5 miljoner dlr kmt vid sin död.

Andra källor förutom länkade och de som anges i första inlägget:

Fredric Bedoire, Hugenotternas värld, 2009

Läs också: Familjen Bedoire,

Intressant?
I media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp Fredric Bedoires bok Hugenotternas värld hos Adlibris

Series Navigation<< Jennings – irländska köpmän i SverigeAlnoor & Issendorff >>
Advertisements

4 Replies to “Bedoire – handelshus och bankirfirma”

Kommentarer inaktiverade.