Jacob Graver

Del 25 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Den holländske kryddhandlaren Jacob Graver d.ä. (-1729) invandrade till Stockholm i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Han var i sitt förtsa äktenskap gift med Katarina Meitens (-1698) och sitt andra äktenskap med Johanna Kruger. I det andra äktenskapet föddes sonen Johan Jacob Graver (1708-79) om ett av många syskon. Total föddes 12 barn i de två äktenskapen.

Johanna Kruger var dotter till Sophonius Kruger och hans hustru Amalia Horleman. Den förmögna familjen Kruger bodde i den så kallade Permanska malmgården på Kungsholmen. Amalia Horleman var faster till den berömde arkitekten Carl Hårleman. Johanna Krugers syster Elisabeth Kruger var gift med Johan Diedrichs och deras dotter Elisabet Diedrichs var gift med handelsmannen Johan Alnoor.

Vid faderns död blev Jacob Graver tillsammans med den ene halvsysterns man, Isaac Tiquet, ansvarig för familjen. Jacob Graver arbetade vid denna tid hos handelsmannen Henrik Steinhausen i Stockholm, son till ägarparet på Gusums bruk, Heinrich Steinhausen och Catarina Spalding. 1738 inkallades Jacob till Handelskollegiet anklagad för att ha idkat handel utan att vara borgare.

Jacob Graver var gift med Ulrika Petronella Blomberg (-1763), vars syster Maria Helena Blomberg (1711-74) var gift med Jacob Gravers jämnårige vän, Carl Niclas Wadström (1708-93). Wadströms flyttade in i ett hus ägt av vinhandlaren och familjevännen Johan Alnoor.

Paret Wadströms son Carl Bernhard Wadström (1746-99) var en av de centrala personerna när det gällde kampen mot slaveriet. Han flyttade till England år 1788 och blev där engagerad i kampen mot slaveriet även om hans roll ofta överdrivits Det är han som publicerat de kända teckningar av slavskepp (även detta är dock ifrågasatt) som var viktiga propagandavapen i kampen mot slaveriet.

Jacob Graver och Ulrika Petronella Blomberg fick endast en son som överlevde till vuxen ålder föds år 1750, Henrik Bernard Graver (1750-?). I sitt andra äktenskap var Jacob Graver gift med Maria Magdalena Eurenia (1730-1819), en 34 årig prästdotter från Torsåker och guvernant för Jacobs son Henrik Bernard Graver.  Paret fick sonen Johan Jacob Graver (1765-?) och dottern Johanna Maria Graver (-1767).

Ägaren till Sätra gård, generalen Henrik von Brinkman hade dött 1745 och av sonen löjtnanten Edvard von Brinkman arrenderade  Jacob Graver från 1748 torpet Ulvgryte (Algryte). Torpet byggdes om döptes därefter om till det för Jacob mera passande namnet Jacobsberg. När ombyggnaden gjordes är inte helt klart, men det lär ha stått färdigt 1749. Svågern Carl Niclas Wadström hyrde från samma år det då förfallna godset Årsta och medverkade senare till utbyggnaden av Hägerstens gård.

Personer som grosshandlaren Niclas (Nils) Hasselgren, hans hustru Elisabeth Alnoor, magistern Johan Mikael Fant, Carl Torpadius, läkaren Johan Gustav Hallman, diplomaten Henrik Brandell och Olof von Dahlin var några av alla de vänner, besökare och festdeltagare som syntes på Jacobsberg. I samlingen fanns minst två nära vänner till Carl Mikael Bellman, nämligen Carl Israel Hallman (”Bror Bellman, bror Hallman och bror Kexell”) och Niclas Hasselgren.

1742 fick Jacob Graver burskap. Han skapade goda förbindelser med bruksägarna på Leufsta och Dannemora och hade goda kontaker med olika handelshus och bankirer  i Amsterdam. Vidare hade han mycket goda affärsförbindelser med den stora och kända handelsfirman Jennings & Finlay. Denna firma och Graver tog hand om exporten från Leufsta, Dannemora och . De samarbetade även i ett försök att bilda en slags järnförsäljningskartell. Graver var på 1760-talet och 1770-talet oftast en av Stockholms 10 största exportörer rent värdemässigt. 1772 var Graver näst störst med 6% av det totala värdet på Stockholms export.

Grosshandlarna och affärskollegorna John Jenning och Robert Finlay föreslog 1752  att man borde starta ett garveri, som kunde finansieras med en tredjedel var. Jacob Graver köpte därför en tomt av  fabrikören Christopher Eichhorn och uppbördskommissarien Johan Molin Salomonsson  i kvarteret Asplunden på Kungsholmen, bredvid sin morfars gård, den Permanska gården.

Den 29 juni 1752 erhölls kungligt privilegium, dvs tillstånd att bedriva garveriverksamhet. Garveriverksamheten utvecklades inte på det sätt som delägarna hoppades. Det största besväret var att få tag på ekbark för garveriberedningen. Björkbark används som ersättning, men då protesterade garveriskrået. En långvarig tvist utbröt. Tvisten hamnade så småningom på själva kungens bord och partierna med björkbark som garveriet hade på lager, belades med kvarstad. En liknande tvist angående påståendet om dålig kvalitet på sulläder, gick också emot trion Jennings, Finlay och Graver.

Även andra problem drabbade garveriverksamheten:

Pommerska kriget rasade mellan 1757-1762 med katastrofala följder för Sverige och Sveriges ekonomi med bl a starkt stigande inflation. Förmodligen hoppades garveriägarna på stora vinster från produktionen av militärt sulläder. Trots att efterfrågan var stor, var kvaliteten starkt ifrågasatt av garveriskrået och riksdagen medgav åter från 1761 införsel av konkurerande utländskt läder. Garveriet avvecklades den 20 februari 1762 och obestyrkta uppgifter påstår att deyt gått med ca 100.000 dalers förlust. ( Som jämförelse: 1760 kostade en tunna = ca 160 liter spannmål 35 daler ) Trots förlusterna med garverirörelsen var Jacob Graver fortfarande en rik man. Vid sidan av sina järnaffärer verkar det som om han också drev försäkringsverksamhet som ombud för Wadström. Men även någon slags bankirverksamhet, med utgivning av reverser till både kunder och familjemedlemmar. Sex procent på lånesumman syns vara den vanligaste räntesatsen

Gravers besökte godset Rodga i Östergötland som han var intresserad av att köpa och bekostade nummertavlan i Simonstorps kyrka i maj 1762. Efter principförhandlingar om Rodga med Carl Niklas Wadström och ägaren baron Hamilton under 1762, köpte Graver hela egendomskomplexet för 1.185.000 daler kopparmynt. I köpet ingick också ett segelduks- och buldanväveri och även Hults bruk. Därefter sålde han Jacobsberg för en obekant summa till sina goda vänner Niclas Hasselgren och Elisabeth Alnoor. Husen stod förmodligen vid tiden för försäljningen på ofri grund, varför ägaren till Sätra gård år 1766 genomförde en avstyckning. 1763 grundade Jacob Graver också Stens bruk (Graversfors). 1778 såldes Hults bruk till Anders Juringius som 1799 sålde till Bengt Ribbing som ägde det till sin död 1811.

Efter Jacob Gravers död tog änkan Magdalena Eurenia över godset Rodga och kvarvarande verksamheter. Hon gifte dessutom om sig med den 20 år yngre Christian Brandt. Sonen Johan Jacob Graver grundade Reijmyre glasbruk år 1810 tillsammans med Mattias Alexander von Ungern Sternberg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Abraham & Jacob ArfwedsonSchröder och von Schoting >>
Advertisements