Handelshuset Möller

Del 28 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Grosshandlaren och brukspatronen Johan Philip Möller d.ä. var ägare till Hornsberg och ett sockerbruk på Kungsholmen i Stockholm. Sockerbruket vid Hornsberg var från början en textilfabrik anlagd på 1750-talet. Han var gift med Maria Henrietta Alnoor, dotter till grosshandlaren Johan Alnoor.

Möllers svåger Abraham Alnoor (1733-1805) var superkargör i Ostindiska kompaniet och svågern Johan Alnoor (1738-1817) adlades af Alnord. En annan svåger var Niclas Hasselgren i handelshuset Hasselgren & Björkman.

Möller tillhörde också Stockholm större handelsmän och kan faktiskt ha tagit över en svärfaderns handelsverksamhet och kontakter. Under 1770-talet och 1780-talet hörde Möller regelbundet till de 10 värdemässigt största importörerna i Stockholm.

Paret Möllers ena dotter, Sofia Magdalena Möller (1770-96) var gift med Gustaf Didrik Taube (1761-1822) i dennes första äktenskap. En annan dotter, Johanna Möller (1768-1806) var gift med Gustaf von Paijkull (1757-1826) i dennes andra äktenskap.

Sonen Johan Philip Möller d.y. var gift med Elisa Hebbe (1773-1840), dotter till grosshandlaren Christian Hebbe och Maria Palm, i hennes första äktenskap. Hon gifte sedan om sig med Otto Munck af Fulkila.

Jungfru Margareta Dorotea Murray (1727-1815), dotter till pastor primarius i tyska församlingen i Stockholm Andreas Murray (1695-1771), och Christina Golitz, (1712-1800). Hon blev 1755 g. m. grosshandlaren David Möller, (1702-1769). Om denne var släkt med ovanstående personer med namnet Möller är oklart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< WorsterMüller – två handelshus i Stockholm >>
Advertisements