Polisen och SVD överdriver gangsterproblemet

I SVD påstår såväl journalister som poliser att situationer när det gäller den organiserade brottsligheten är värre än nånsin. Det är sannolikt så att gängbrottsligheten ökat något. Den har en tendens att göra det när staten nedmonteras och en hög arbetslöshet blivit permanent. Regeringens politik är alltså en stor del av förklaringen till att gängmedlemsskap är ett alternativ som ibland framstår som mer attraktivt än att gå arbetslös eller sjuk utan ersättning. Majoriteten av arbetslösa står nämligen utanför ersättningssystemen och många sjuka får inte den ersättning de borde ha och när de får ersättning är den så liten att det är svårt att leva på den. I valet mellan arbetslöshet och brist på pengar och makt blir gangstergängen ett attraktivt val helt enkelt.

SVD menar också att det just nu är många gänguppgörelser på gatan. Vad jag kan se ur statistiken är det inte fler nu än förra året (över 300 i Malmö), inte fler nu än 2008 (omkring 300 i Göteborg), Däremot har det varit skottlossningar och uppgörelser i några mindre städer under förra året och i år. Exempel är Norrköping och Eskilstuna. Det är också i stort sett samma gängkonstellationer som tidigare även om det just nu inte är främst X-team som är inblandade i skottlossningar som det var ett tag. Vidare visar tidningen statistik på att brottsligheten tycks öka överallt. Den statistiken kan inte vara korrekt då brottsligheten i Sverige faktiskt minskar. Det är inte så konstigt att SVD:s uppgifter är fel. De bygger nämligen på rent subjektiva uppgifter från intervjuade poliser. SVD sprider alltså rena lögner.

I Malmö handlar det om nätverk med ursprung i de exiljugoslaviska miljöerna och folk med tidigare kopplingar till gäng som Black Cobra (numera upplösta i Sverige) och Brödraskapet WolfpackK-falangen i Malmö kan dessutom anses vara ett gäng direkt kopplat till det mest inflytelserika gänget i Göteborg och kanske i Sverige, Naserligan (också kallat Albanligan).

Även i Norrköping och Eskilstuna handlar det om skottlossningar mellan folk från välkända kriminella nätverk. Men helt klart är att denna typ av nätverk, förortsgäng, fängelsegäng och delvis etniska nätverk inte syns lika tydligt som MC-gängen med sina västar. I Göteborg har det mycket handlat om motsättningar i Backa med det så kallade Backagänget som en part och om uppgörelser i Kortedala mellan två grupperingar med oklar hemvist.

Men en utveckling tycks vara tydlig. Gängen är mer lösliga och folk kan byta gäng när det passar. Brott utförs inte alltid ihop med samma folk.

Läs mer:

Naserligan – en del av juggemaffian
Naserligan rensar upp i den undre världen
Backagänget
Malmös ”jugoslaviska” maffiakretsar
Företagslansering i Sverige och M-falangen
Är jugoslaver brottsligare än andra?
Black Cobra – ett av de största kriminella nätverken i Norden
Brödraskapet Wolfpack – Sverige första fängelsegäng
M-16 – ett gäng i Östergötland
Södertäljenätverket – ett mycket brottsaktivt kriminellt nätverk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements