90% av världens länder har invaderats av Storbritannien – men inte Sverige

Av världens alla länder (i detta sammanhang menas de 192 stater som är medlemmar i FN plus Vatikanstaten och Kosovo) så har Storbritannien vid något tillfälle eller på något sätt invaderat alla utom 22 stycken. Av de 22 återfinns 7 i Europa. Det är de flesta mikrostaterna, Liechtenstein, Andorra, Vatikanstaten, Monaco och Luxemburg samt Sverige och Vitryssland. Det enda större land i Europa som inte invaderats av Storbritannien och som dessutom funnits nästan lika länge som Storbritannien är alltså Sverige enligt Stuart Laycock, författare till boken All the Countries We’ve Ever Invaded: And the Few We Never Got Round To.

Men formellt har Storbritannien nog faktiskt invaderat Sverige. Även om det egentligen aldrig skedde några militära operationer eller ägde rum några strider. Det handlar om Napoleonkrigen och kontinentalblockaden då Storbritannien och Sverige tvingades förklara krig med varandra trots att man inte hade något intresse av det från något av länderna. Engelska flottstyrkor placerades utanför Göteborg och utanför Blekingekusten för att blockera  svenska sjöfart. Bland annat ska mark på Hönö och Fotö ha använts av de brittiska trupperna.  Blockaden var dock ingen blockad i praktisk mening, utan bara i formell. Sverige samarbetade med de brittiska trupperna och kontintentalblockaden kallas den gyllene perioden i Göteborgs historia.

Sverige har överhuvudtaget invaderats av väldigt få stater. Danmark är ett av de länder som invaderat Sverige liksom Ryssland. Det är liksom självklarheter som vi alla känner till. Tysklands föregångare Brandenburg-Preussen är ett annat liksom Frankrike, Österrike-Ungern och Polen. I de fallen gäller att de enbart invaderat de delar av Sverige som tidigare fanns i Tyskland (Pommern och Bremen-Verden) och för Polens del också de svenska områdena i Baltikum (Estland och Livland). Ryssland och Danmark är de enda länder som invaderat det landområde som idag är Sverige. De har förstås också invaderat de tidigare svenska områden i Baltikum och Finland i Rysslands fall såväl som de tyska områden i Danmarks fall.

På det formella planet kanske också Storbritannien, enligt vad jag skrivit ovan, borde räknas till de länder som invaderat det som idag är Sverige.

Sverige har för sin egen del invaderat de områden som idag är länderna Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Vitryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Tyskland, Ghana, USA och S.t Barthélemy. Inte så många i det stora hela, men något fler än antalet länder som invaderat Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements