Vilka är det som stöder SD?

Svaret är ganska enkelt. Män. Unga män. Småborgare, dvs småbönder, hantverkare och liknande. Ofta boende i gamla bruksområden, ofta på landet. Inte i de centrala jordbruksbygderna utan ofta i gränstrakterna mellan jordbruksområden och skogsområden. Småbrukare, mångsysslare. Arbetare utan framtidshopp. Det är också lätt bevisat och det finns också orsaker till det. En som skrivit om detta är Lovisa Broström i tidskriften Brand:

Hotet om fattigdom och maktlöshet föder fruktan. Unga män i Sverige har de senaste 40 åren fått se både sin ekonomiska säkerhet och position på arbetsmarknaden försämras radikalt. På arbetsmarknaden har det sedan 1970-talet försvunnit arbeten inom manligt dominerade sektorer såsom industrin och byggbranschen. Främst genom utflyttning av företag, men också genom teknologisk utveckling som ersatt det manuella arbetet med maskiner. Typiskt kvinnliga arbeten inom service- och tjänstesektorn har däremot blivit fler. Sverige har sedan 1970-talet gått från ett industri- till ett tjänstesamhälle. På mindre orter eller i före detta brukssamhällen, dominerade av ett större företag, har industrinedläggningar och outsourcing haft stor påverkan på hela samhällsstrukturen.

Ett tydligt exempel på denna utveckling är Landskrona som drabbades hårt av varvskrisen. År 1970 hade Öresundsvarvet 3 500 anställda och var därmed den största arbetsköparen på orten. I början av 1980-talet varslades de sista arbetarna och Sveriges största enskilda industrinedläggning var ett faktum. Denna form av ekonomisk utveckling har återkommande drabbat många mindre orter som varit uppbyggda kring ett enda företag.

De ekonomiska satsningarna har främst skett i städerna och varit riktade mot en privilegierad grupp, medelklassen, eller vad vissa vill kalla den kreativa klassen. Genom tjänstesubventionering och teknologi har arbeten skapats i städerna. Det har byggts inspirerande miljöer och skattesubventionerade företagskluster där framtidens tillväxt ska skapas. Landsbygden och mindre orter har lämnats därhän, att förtvina i tysthet.

Sverigedemokraterna åtnjuter också ett starkare stöd på landsbygden över lag; tre av sju sverigedemokrater säger att de vuxit upp på landsbygden, vilket är långt över genomsnittet. På mindre orter som Borlänge, Svedala och Trelleborg har högern också ett starkt stöd. Småstaden Landskrona, med sina drygt 40 000 invånare, är ett av de starkaste fästen för extremhögern i Sverige. Där fick SD över 20 procent i valet 2006 och där har Nationaldemokraterna aktivt propagerat på gatorna.

Mindre städer och landsbygden har inte fått ta del av städernas välståndsökning, och refereras ofta till som ekonomiska problem som lever på bidrag från Stockholm. En ny karta ritas med närande och tärande regioner, där landsbygden drar det kortaste strået. Många mindre orter präglas inte bara av en utflyttning av företag, det sker också en avfolkning av i synnerhet unga kvinnor. I jakt på bättre möjligheter och högskoleutbildningar lämnar de småorterna, medan de unga männen stannar kvar utan större chans att få arbete.

Lovisa Broström har dock bara delvis rätt och dessutom sakligt fel på flera punkter. Låt oss börja med det sistnämnda, mindre viktiga. Öresundsvarvet är inte den största enskilda industrinedläggningen i Sverige. Nedläggningen av Arendalsvarvet, Götaverken som nybyggnadsvarv och Eriksbergs varv i Göteborg var samtliga större liksom nedläggningen av  Uddevallavarvet, Kockums i Malmö och Ericsson i Stockholm.

Den allra största fabriksnedläggningen i Sverige är dock nedläggningen av Saab i Trollhättan. En gång fanns där 11 000 anställda. I förhållande till ortens storlek så är flertalet nedläggningar av stålverk, bruk och gruvor i Bergslagen värre än nedläggningen av Öresundvarvet. Bara nedläggningen av Öresundsvarvet räcker inte som förklaring till sverigedemokraternas stora stöd på orten. Det är en del av anledningen dock, men det finns fler.

Dessutom har hon fel om Sverige som tjänstesamhälle. Majoriteten av tjänsteföretag i Sverige arbetar på uppdrag av industriföretag, är beroende av industriföretag eller verkar i städer som är helt beroende av industriföretag som exempelvis Göteborg, Trollhättan, Skellefteå, Kiruna, Stenungsund, Luleå, Oxelösund, Sandviken, Skövde, Södertälje och Borlänge för att nämna några. Undantagen är sannolikt Stockholm, universitetstäderna, en del förortsstäder i storstadsområden (ex är Kungälv och Kungsbacka) och en del förvaltningsstäder som exempelvis Vänersborg och Falun.

Arbetslösheten är numera större bland män än bland kvinnor. Något som ger ett bättre underlag för SD:s högerextrema missnöjespolitik bland män än bland kvinnor. På den punkten har Lovis Broström rätt. Män har drabbats hårdare av den borgerliga regeringens politik och den ekonomiska utvecklingen i kapitalismens kärnländer.

Det är dock inte där arbetslösheten är högst som SD har störst stöd. Utan i andra områden, områden med i huvudsak infödd befolkning. Det är inte i Hjällbo eller Gårdsten SD är starkast i Göteborg utan på landsbygden runtomkring i Göteborg och i Rannebergen. Områdena på landet utanför Göteborg sammanfaller del med områden där schartauaner är många, dels med områden dit småborgare (hantverkare etc behöver på inom räckhåll för en större stad för att få tillräckligt medarbete) bor. Där frikyrkor har starkt fäste har dock SD ett mycket svagt fäste.

Och på landet är det som sagt var i gränsdistrikt mellan slätt (centrala jordbruksområden) och skog. Det är i dessa områden många nedlagda bruk, stålverk och pappersbruk fanns. Det är i sådan områden småbönder och många hantverkare bro. Sålunda är SD starkast i två korsande bälten över Skåne som i stort följer åsarna och sen går in i skogsbygderna i norr och Blekinge, men svagare på Österlen och Söderslätt, i västsverige så är de starkast i skogsområdena nordöst om Göteborg, på gränsen mot västgötaslätten. I Bergslagen är de starkast i Hälsingland, ett småbrukarområde där industriorternas industrier stängt. I småbrukarområden som Dalsland och Värmland samt i delar av Småland har centern däremot kunnat hålla kvar sina väljare bland småbönder och småborgare.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, HD1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements