Vänstern behöver en vision om en annan värld

Den svenska vänstern idag, och då menar jag hela vänstern från Vänsterpartiet till små anarkistiska grupper, behöver presentera en utopi, en framtidsbild av en bättre värld, en annan värld. En värld byggd på demokrati, solidaritet och gemenskap, på alla människors lika värde, på den enkla devisen, åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga. En liten brasklapp dock. Maoistiska och stalinistiska grupper räknar jag inte till vänstern. De har inget att tillföra, de står för något som är dött.

En värld byggd på demokrati var det. Kanske tycker ni att vi har demokrati dagens Sverige. Det har vi. Men bara delvis. Vi har demokrati när det gäller styret av kommuner, regioner och land. Men där tar det stopp. På det ekonomiska området finns ingen demokrati. Men självklart är det också möjligt att styra företag demokratiskt. Detta måste vara en central punkt i en vänsterutopi. Att demokratin ska omfatta hela samhället. Att demokratisera företagen. Det är möjligt och som jag ser det nödvändigt och självklart.

Åt var och en efter behov. Det finns bara en vettig lösning på det. En lösning som dessutom gör arbetslöshet till ett icke-problem. Alla som vill arbeta kan få göra det. Så lite eller så mycket som de vill. Arbete åt alla helt enkelt. Dessutom ger det ökad jämlikhet, ökad jämställdhet och lika värde till alla människor. Lösningen heter medborgarlönMedborgarlön och arbete åt alla är en nödvändig del av en vänsterutopi (miljöpartiet har övergivit denna idé om jag förstått det rätt). Det är möjligt, nödvändigt och viktigt.

Dessa två punkter kan var det centrala i en dröm om en bättre värld, en vision om en annan värld. De är möjliga och utopiska. De bidrar till att skapa en bättre värld och de skapar en bas för en bättre utveckling på klimatområdet och miljöområdet. De minskar klyftorna i samhället och innebär på sikt en minskning av brottsligheten.

Intressant?
Läs mer: DN1Mattias LarssonEkonomistenDN2Roger JönssonAugust Torngren Wartin,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp bok om ekonomisk demokrati hos Adlibris

Köp en bok om medborgarlön hos Adlibris

Advertisements