Dags för ekonomisk demokrati?

TillsammansBoknytt
Tillsammans
Bo Rothstein (red)
SNS Förlag
ISBN 978-91-86949-26-6

Intressant om ekonomisk demokrati

Länder med miljarder invånare och mycket komplicerade strukturer styrs oftast genom demokratiska val där den som lever i landet väljer den som har rätten att styra över dem. I företagens värld så fungerar det inte på det sättet. Där finns ingen demokrati. Boken Tillsammans – En fungerande ekonomisk demokrati med Bo Rothstein som redaktör tar upp denna demokratiska diskrepans. För självklart är det så att demokrati också kan användas för att utse ledningen i ett företag när det går alldeles utmärkt att genom demokratiska val utse ledare för länder, såväl små som stora.

Boken varvar exempel med teoretiska diskussioner om ekonomisk demokrati. Som vanligt tas Mondragon-kooperativen i Spanien upp, men även de italienska Lega-kooperativen, brittiska John Lewis Partnership och svenska exempel gås igenom. Där nämns också Bohusläns Kooperativa Stenindustri som bildades för nästan 100 år sen och har levt intill nu. Som arbetarkooperativ finns dock inte företaget längre som boken hävdar.

Intressantast är dock Bo Rothsteins inledande kapitel och David P. Ellermans avslutande kapitel. Rothstein skriver om frågeställningarna, de demokratiska förutsättningarna för ekonomisk demokrati, om den svenska diskussionen eller snarare frånvaron av en svensk diskussion om ekonomisk demokrati.  Ellerman lägger fram ett förslag om hur demokratiska företag kan styras, hur kapitalförsörjningen garanteras osv.

Den svenska löntagarfondsdebatten uppmärksammas, tveksamheter om arbetarägda företags effektivitet och lönsamhet vederläggs och mycket mer.

Det är en välkommen bok, en intressant bok med en framtidsvision som vi inom vänstern borde fundera på. Det kan vara en väg framåt i en situation där vänsterns stora partier mest tycks drömma sig tillbaka. Märkligt är dock att det är just näringslivets studieförbund (SNS) som ger ut boken, men det är naturligtvis också bra.

Anders Svensson

Läs också:

Läs mer: Mattias Larsson, Ekonomisten, DN, Roger Jönsson, August Torngren Wartin,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Dags för ekonomisk demokrati?”

Kommentarer är stängda.