TT och annan media går högerextremisters ärenden

Expo

TT och andra medier går högerextremisterna ärenden när de försöker misstänkliggöra Expo:s styrelsemedlem Kerstin Brunnberg. För det är vad nyheten om hennes dubbla roller handlar om. Kerstin Brunnberg har nämligen inget med besluten om stöd till Kulturtidskrifter att göra:

Kulturrådet har beviljat tidskriften Expo 400 000 kronor i produktionsstöd för år 2013. Det är en helt enig referensgrupp som berett och förordat beslutet om stöd. Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson är den som fattat beslutet. Kerstin Brunnberg, som är ordförande i Kulturrådet sitter också i stiftelsen Expos styrelse. Hon har inte deltagit i vare sig beredning eller beslut av ärendet och kan därför inte anses jävig.

Att en ledamot av Kulturrådets styrelse också är ledamot av en annan organisations styrelse utgör jäv för ledamoten endast om ledamoten deltar i beredning och beslut i det aktuella ärendet. Så har alltså inte varit fallet i detta ärende.

Misstänkliggörande av Brunnberg saknar all grund och är att se som en högerextrem kampanj som vanlig media plockat upp. På det sättet går vanlig media högerextremisternas ärenden:

Debatten om jäv i referensgruppen återkommer då och då. Men TT:s artikel handlade inte om det. Kerstin Brunnberg har, som Kulturrådet redovisar idag, inget med beslutet att göra. Trots det valde TT att göra en nyhet. Det kanske är rimligt. Det är upp till varje nyhetsredaktion att göra sin egna nyhetsbedömningar. Det intressanta i den här historien är varifrån nyheten kommer. Till skillnad från tidigare år, då kritiken mot Kulturrådet har kommit från kulturtidskriftsvärldens håll, så började ”kritiken” den här gången på alternativa högerextrema nyhetssajter.

På tisdagen publicerade sajten Fria tider en nyhet med rubriken ”vänsterextremister fick 400 000 av staten”. Enligt samma gamla trötta mönster utmålades Expo som en farlig vänsterextrem organisation. Dessutom påpekades det att Kerstin Brunnberg sitter i både Kulturrådets och Expos styrelse.
Artikelns syfte var inte på något sätt att belysa jävsproblematiken kring utdelningar av stöd till kulturtidskrifter. Det var att ännu en gång ge sig på en av sina politiska motståndare.
Det har de rätt till. Det ska de ha rätt till.
Nyheten snurrade vidare, via Sverigedemokratiska twittrare och Avpixlat. Uppenbarligen hela vägen in på TT:s redaktion.

Så fungerar det idag. Osakliga hårdvinklade artiklar från hatsajter kan leta sig in i etablerad media. Och i rubrikerna talas det om ”kritik” mot Kerstin Brunnberg, men det nämns inte att kritiken kommer från grupper som av politiska skäl inte vill att Expo ska ha få några bidrag alls.
En lyckad kampanj i det lilla. Ett tecken i tiden.

Kerstin Brunnberg sitter inte på dubbla stolar, har ingen dubbel roll. Det finns ingen jävssituation. Kritiken är missvisande och fel. Media springer återigen högerextremisters ärenden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements