Kvinnor utsätts oftare än män för hot och trakasserier

Svenskarna är överlag trygga, men många kvinnor känner sig otrygga när de är ute på kvällen, och kvinnliga politiker utsätts oftare än sina manliga kolleger för upprepade trakasserier. Det visar två undersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) lyfter fram idag på Internationella kvinnodagen.

Tryggheten i Sverige är hög, och andelen otrygga kvinnor har minskat med 9 procentenheter (från 34 procent) mellan 2006 och 2011. Ändå känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen, och hela 340 000 kvinnor (10 procent) undviker att gå ut ensamma sent på kvällen på grund av otrygghet. Det visar Nationella trygghetsunder­sökningen (NTU) som årligen besvaras av cirka 14 000 personer i åldern 16–79 år.

NTU visar också att män och kvinnor är lika utsatta vad gäller brott mot enskild person, men att typen av brott de utsätts för skiljer sig åt mellan könen. Kvinnor är oftare utsatta för hot, sexualbrott och trakasserier.

Kvinnliga politiker mer utsatta
I rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) har närmare 10 000 förtroende­valda ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting och regioner) besvarat Brås frågor om deras oro och utsatthet för hot, våld och trakasserier. Resultaten visar att kvinnor och män inom politiken utsätts lika ofta för upprepade trakasserier (6 procent). Av dessa kvinnor trakasseras dock en av tio dagligen, medan det bland männen är en av tjugo.

Över hälften av kvinnorna som besvarat PTU upplever att trakasserier har påverkat privatlivet, medan 16 procent av männen uppger samma sak.

Svensson/Brå

Intressant?
I media: DN, SVD1, 2, MV, Mirjamsdotter, SVT, AB, Ajour, Täppas, Lamotte, Genusfolket, SR,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements