Madeleine Leijonhufvud – moralens väktare

Madeleine Leijonhufvud är juridikprofessorn som gång efter annan vill instifta lagar om moraliska frågor vilka ingen har nån möjlighet att kontrollera. Det mest kända är hennes ständigt återkommande förslag om en lag för samtycke för sex. Självklart ska man vara överens om och när man har sex, annars är det ju inget trevligt och kul. Men lagstiftning kring detta är omöjligt.

En lag om samtycke vid sex är nämligen okontrollerbar och omöjlig. För den skulle också innebära omvänd bevisbörda. Kan en man inte bevisa att kvinnan sagt ja till sex så är det våldtäkt skulle bli resultatet av en sådan lag. Det är omöjligt att bevisia en sak, svårare än att bevisa våldtäkt idag skulle jag tro (och det är svårt när ord står mot ord). Men principen i ett rättssäkert system måste var att man är oskyldig tills motsatsen kan bevisas. Inte att man är skyldig tills motsatsen kan bevisas. Skuld ska bevisas, inte oskuld.

Nu är hon ute med ett annat omöjligt förslag. Föräldrar ska enligt lag förbjudas dricka alkohol i närheten av sina barn. Det är vad hon föreslår. Det betyder att om någon tar en öl till maten i samband med en måltid där barnen är med så skulle man begå lagbrott enligt Leijonhufvuds förslag. Förutom att förslaget om denna lagstiftning innebär en lag som ingen kan kontrollera och följa upp så innebär den ju också en helt orimlig situation. Att ta ett glas vin eller en öl till maten mår ingen dåligt av, allra minst de barn som man äter måltiden tillsammans med.

Helt klart är att det inte är nyttigt att missbruka alkohol. Varken för den som dricker eller denna persons barn. Men att lagstifta på det sätt som Leijonhufvud för fram är helt orimligt.

Lagstiftning som inför lagar utan allmän acceptans och utan möjlighet till kontroll av om lagstiftningen följs eller inte  innebär rättsosäkerhet, ineffektivitet och minskat förtroende för lagstiftning och rättsväsende. Det innebär på sikt en nedmontering av rättsstaten, både genom omöjliga lagar och genom folks minskade förtroende för lagstiftningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements