Stora svenska markägare i andra länder

Del 1 av 4 i serien Svenska markägare i österled

Svenska markägare i österled

Det finns en rad stora och mycket stora svenska markägare som huvudsakligen äger mark i andra länder. Det handlar främst om jordbruksföretag som äger stora arealer jordbruksmark i Ukraina, Ryssland, Baltikum och Polen men också om skogsföretag av olika slag.

Störst är familjen Stenbecks Kinnevik som har det polska dotterbolaget Rolnyvik med 7 000 ha i Polen och äger 24,9% av företaget Black Earth Farming som äger 260 000 ha mark i Ryssland samt brukar totalt 318 000 ha. Vidare är Kinnevik ägare av företaget KinnAgri som på olika sätt hanterar mer än 300 000 ha mark i Storbritannien, Frankrike, Ungern, Polen, Rumänien, Ryssland och Ukraina samt ägnar sig åt jordbruksförvaltanderådgivning för investerare i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.

Näst störst är Agrokultura som har svenska och finska ägare i likhet med flera andra jordbruksföretag i Östeuropa. mark i Ryssland och Ukraina. I huvudsak i svartjordsbältet där också Black Earth Farming äger mark. I juni 2012 kontrollerade bolaget genom ägande eller arrende totalt 281 300 ha mark varav 179 500 ha i Ryssland och resten i Ukraina. Den ägda marken är cirka 100 000 ha, allt i Ryssland. Resten arrenderas. Bolaget är inriktat på odling av spannmål och oljeväxter (främst vete, solrosor, raps, majs) men bedriver också djurhållning. Djurhållningen omfattar cirka 6 500 nötkreatur som främst används i mjölkproduktion, men även för köttproduktion i mindre skala.

Trigon Agri som kontrollerar 159 000 ha mark i Ukraina, Ryssland och Estland. Av marken äger företaget omkring 2/3 dvs ungefär 100 000 ha, främst i Ryssland medan huvuddelen av marken i Ukraina tycks vara arrenderad.Själva företaget är danskt, Trigon Agri A/S och sköts av Trigon Capital som är ett estniskt private-equityföretag med finska ägare som är börsnoterat på en mindre börs i Sverige. Huvudsakliga intressenter i Trigon Agri och Trigon Capital är Joakim Helenius (majoritetsägare i Trigon Capital), Peter Fagernäs, Timo Joukhi och Pertti Laine. På företagets hemsida är dock i stort sett alla aktier förvaltarregistrerade.

Tredje företag i storleksordning är BZK Grain Alliance som till 80% ägs av fastighetsägarefamiljen Claessson från Kalmar genom CA-gruppen. Grain Alliance äger 46 000 ha mark i Ukraina.

Bland jordbruksföretagen finns till slut också Redland Farming med 3 000 ha mark i Ryssland.

Dessutom finns ett antal skogsföretag och privatpersoner som äger skog i Baltikum och andra delar av Östeuropa. Som Jacob Bennet med 1 600 ha i Lettland år 2009, Södra Skogsägarna med minst 5 000 ha i Estland och Foran Real Estate SIA med 55 781 hektar vaar 40 259 ha skog i Lettland. Ägare till Foran Real Estate skogskonsultföretagen Foran AS (moderbolag) och Foran Sverige AB (tidigare Glommen Skogspool AB) Norskog och privatpersoner. Majoritetsägare i Foran Group är norska Glommen Skogeierförening och Norskog.

SIA Ruda har 3 862 hektar mark i Lettland. SIA Ruda ägs delvis  av Rättviks Sågverks AB, ett Bergkvist Insjön-företag. Mest mark i Lettland äger dock Bergvik Skog AB som har drygt 100 000 ha. Latvian Forest Co som ägs av ett antal svenska privatpersoner äger 2 380 ha mark varav 1 614 ha skog. Familjen Silfverschiöld äger för sin del 5 400 ha mark i Lettland. Vidare äger dotterbolag till svenska AB Custos 21 000 ha i Estland. Custos har AB Hvalfisken som huvudägare. Hvalfisken äger 19 000 ha mark i Sverige. Ägarfamiljen bakom Hvalfisken heter Wahlström.

Den svenska grenen av familjen Treschow har för sin del släktingar i Norge och Danmark som är stora markägare. I Norge äger den norska grenen  familjen via ett familjeföretag 56 000 ha mark och i Danmark äger olika medlemmar av den danska grenen av släkten Treschow och deras nära släktingar i familjen Juel omkring 7 000 ha mark.

Sen har vi en del som äger stora markarealer i Storbritannien. Stefan Persson äger 5 600 ha via företaget Ramsbury, familjen Rausing har stora egendomar i England såväl som i Skottland och Penser har en egendom i England för att nämna några.

Stora svenska/svenskanknutna markägare i österled

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationStort svensk jordbruksföretag byter namn >>
Advertisements