Svenska jordbruk – Wanås och Wästerslöv

Jordbruksverksamheten på Vanås gods ägs och drivs av Wanås Gods AB som i sin tur ägs av Carl-Gustaf Wachtmeister. Jordbruket är inriktat ekologisk mjölkproduktion och har cirka 400 kor. Godset har 650 hektar åkermark samt 250 hektar betesmark. Odlingarna består av vall, spannmål, ärtor och raps för framställning av foder till mjölkboskapen. Allt odlas ekologiskt. Förutom familjemedlemmar sitter också Henrik Treschow och Gabriel Danielsson i styrelsen för Wanås Gods AB.

Treschow sitter också i styrelsen för Sperlingsholms Gods AB som ägs av familjen Kuylenstierna samt några företag till. Danielsson sitter i styrelsen för ännu fler företag, de flesta ägda av olika adliga familjer som Bennet (ex Lifco), Douglas (ex Wasatornet) och Hermelin (Gripenberg) men också i Gustafsborgs Säteri AB.

Förutom jordbruksverksamhet bedriver Wanås Gods AB även skogsbruk på 3 100 ha skogsmark samt jaktverksamhet:

På godsets ägor bedrivs omfattande korttidsjakt och arrende. På markerna finns alla fem klövviltarter; älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur samt fältviltarterna hare, fasan och rapphöna.

En jaktdag på godset kostar cirka 7 000 kr (2011, kanske ännu mer idag). Dessutom hyr man ut diverse fastigheter som bostäder, lager och förråd.

På slottet och i slottsträdgården har också Stiftelsen Wanås Utställningar verksamhet i form av av konstpark, konstutsällningar och annat.

Axel Vollrath Wachtmeister, bror till Carl-Gustaf Wachtmeister driver för sin del gården Västerslöv via bolaget Wästerslöv AB. Västerslöv omfattar 430 hektar åker, 60 hektar bete och 70 ha övrig mark. Jordbruket är ett konventionellt jordbruk med ( i alla fall år 2005) en relativt liten uppfödning av kalvar:

– Vi driver ett konventionellt jordbruk, odlar huvudsakligen spannmål: de fyra sädesslagen, men även raps och lite potatis, och givetvis foder till korna. Vi har 50 amkor med kalvar, berättar Axel Wachtmeister när vi träffar honom på Wästerslöv utanför Hanaskog.

På Västerslöv verkar också finnas jaktverksamhet som sannolikt bedrivs i samverkan med jakten på Vanås.

Godset Kulla-Gunnarstorp på totalt 1 500 ha, vars jordbruk sköts av Svedberga Lantbruks AB, ägs av en syssling till bröderna Wachtmeister, Nils Trolle som är bror till ägaren av Trollenäs, Ulf Trolle (alltså också en syssling). Trollenäs är ett annat stort gods med stor jordbruksverksamhet och totalt 2 050 ha mark.

Läs mer: KB, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements