IGE Resources och gruvan i Rönnbäcken

Bolaget IGE Resources AB (egentligen deras dotterbolag Nickel Mountain Resources AB) har fått tillstånd att öppna nickelgruvor i Rönnbäcken, BjörkvattsdalenStorumans kommun. Det handlar om tre fyndigheter som ska brytas i dagbrott. Gruvbrytningen beräknas ge 500 arbetstillfällen. Emellertid anser Vapstens sameby att gruvbrytning skulle störa deras renskötsel. Det är möjligt, men det skulle knappast innebära att renskötseln blev omöjlig. Andra exempel visar att det går att kombinera gruvbrytning och renskötsel.

Vilhelmina södra samebys område en bit söderut från Storumans kommun, i Vilhelmina kommun, bedrevs gruvbrytning vid Stekenjokk under cirka 15 år och det synes inte nämnvärt ha påverkat renskötseln. Idag pratas det om att öppna gruvan i Stekenjokk igen, men det är ändå något som Vilhelmina södra sameby inte är så glada över.

När det gäller gruvorna i Rönnbäcken är det dock stora frågetecken kring om de överhuvudtaget kan bli av eller inte. IGE Resources saknar nämligen det kapital, de pengar, som behövs för att öppna gruvorna. Detta efter att bolaget bland annat utsatts för vad som mest liknar ett rån genom att ett ägarbolag faktiskt plundrat bolaget på alla pengar det hade. Möjligtvis behövs det en ny kapitalstark ägare i IGE Resources eller så får de sälja gruvan till någon med tillräckligt med pengar för att det ska kunna bli gruvbrytning.

Det finns också stora miljöproblem med gruvbrytning i sig och större miljöproblem med just brytning av nickel. Dess aspekter måste ju också vägas in när och om det verkligen ska bli gruvbrytning i Rönnbäcken. Naturligtvis måste också renägare och andra brukare av marken få ersättning för eventuella skador som drabbar dem. Att rent principiellt säga nej till gruvbrytning anser jag dock vara en dålig idé.

Huvudägare av IGE Resources är idag Altro Invest AB (syns inte på aktieägarlistan då aktierna är förvaltarregistrerade). Altro Invests styrelse består av Lars Ehnsiö och Stefan R. Persson (inte att förväxla med Stefan Persson i HM). Den sistnämnde representerar huvudägaren i IGE:s styrelse.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements