Cervin – storbankirer

Del 11 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Carl Gustaf Cervin (1815-1899), i allmänhet kallad Carl Cervin d.ä. var en statlig ämbetsman, jurist och domare tillika politiker på risknivå och i Stockholm. Dessutom var han grundare av Bankirfirman C.G. Cervin. Han började redan 1854 med utlåning av pengar och grundade sin firma 1857. Vägen till finansverksamheten påbörjade i olika hypoteksföreningar där han fått förtroendeuppdrag. Balansomslutningen för bankirfirman år 1863 var 7 735 000 riksdaler. Motsvarande siffror för några andra affärsbanker samma år var:

Stockholms Enskilda Bank, 13 820 000 (Wallenberg)
Smålands Enskilda Bank, 8 200 000
Skandinaviska Kredit AB, 7 840 000 (1864)
Wermlands Enskilda Bank 5 800 000

Bankirfirman Cervin var uppenbarligen en hyfsat stor aktör på de finansiella marknaderna redan kort efter sin start. De stora affärsbankerna drog dock ifrån därefter, 1895 var balansomslutningen för Bankirfirman C.G. Cervin 5 092 000 medan Skandinaviska Kredit hade en balansomslutning på 77 380 000 och Stockholms Enskilda 58 890 000. Bankirfirman C.G. Cervin var nu en förhållandevis liten spelare på de finansiella marknaderna om än en mycket lönsam affär för familjen Cervin.

1856 köpte Carl Cervin d.ä också Hässelby herrgård, senare kallad Hässelby slott. Gården blev en stor mjölkproducent men såldes 1876 igen.

Till en början tjänade Carl Cervin d.ä stora pengar på att förmedla lån till svenska staten. Det mest kända är ett lån som togs upp i Tyskland och där Theodor Willerding och Carl Cervin d.ä. fungerade som förmedlare och ombud för den svenska staten. Carl Cervin d.ä.s goda kontakter som statlig ämbetsman fungerade som en möjlighet att tjäna pengar på lån till staten och olika kommuner. I sådan affärer samarbetade Cervin såväl som konkurrerade med Stockholms Enskilda Bank och Wallenberg som med Oscar Ekman i Carnegie och Skandinaviska Kredit.

På 1870-talet blev Cervin en stor finansiär av och förmedlar av lån till olika järnvägsbolag. Ofta blev firman därmed också en stor aktieägare i bolagen. Bland järnvägsbolagen märks vid denna tid Stockholm—Västerås—Bergslagernas Järnvägs ABOxelösund—Flen—Västmanlands Järnvägs AB och Östra Värmlands Järnvägs AB.

1873 inträdde även sonen Carl Cervin d.y. (1850-1919) i bankirfirmans tjänst, 1882 blev han delägare och 1896 chef för företaget. Kort efter att han började arbeta i firman fick betalningarna ställas in som en följd av den stora utlåningen till järnvägsbolag med ekonomiska problem. Friman räddades dock med hjälp av en statligt inrättad fond, den tidens statliga bankakut. Även Stockholms Enskilda Bank fick räddas med hjälp av statliga medel.

Under den yngres tid som chef deltog firman i rekonstruktion av flera olika företag som fått problem, däribland Nässjö-Oskarshamns Järnväg som rekonstruerads 1898 och AB Klippans Finpappersbruk som genomgick samma process år 1911. Andra företag som firman förmedlade lån till och deltog i finansieringen av var Höganäs-Billesholms AB, Uddeholms AB, Sulitelma AB, AB Iggesunds Bruk, Stora Kopparberg Bergslags AB, Upsala-Gevle järnväg, Sandvikens Järnverks AB, Hellefors Bruks AB och Motala Verkstads AB.

Bankfirman var helt klart delägare i Försäkringsaktiebolaget Skandia, Uddeholms AB, Höganäs—Billesholm AB i verkstadsbolagen Motala Verkstads AB, Lindholmens Verkstads AB och AB Lux, Uppsala—Gävle Järnväg, Stockholm—Västerås—Bergslagens Järnväg, Mora—Vänerns Järnväg samt Nora Bergslags Järnväg. Sannolikt i fler företag men i de nämnda var Carl Cervin d.y styrelseledamot vilket antyder ett lite större aktieinnehav.

Carl Cervin d.y. var gift med Alice Dickson från den kända göteborgsfamiljen.

1911 inköptes Hanebergs säteri av Carl Cervin d.y. Vid Carl Cervin d.y.s död 1919 övergick gården till hans son Erik Cervin och dennes hustru Greta von Schmalensee. Bankirfirman övergick till en annan son, Tage Cervin (1892-1971) som drev firman tills den försvann. 1923 tycks firmans engemang ha koncentrerats till pappersindustrin och Tage Cervin satt endast i styrelserna för AB Böksholms Sulfitfabrik och Klippans Finpappersbruk AB. Förutom Cervin var bankiren Alexanderson och familjen Malmros större ägare i bägge företagen som sammanlagt hade cirka 600 anställda. Periodvis satt Tage Cervin också i andra styrelser i bolag som firman vari engagerad i.

Från 1919 var Bankirfirman C.G. Cervin den enda bankirfirman  med tillstånd att bedriva bankverksamhet med inlåning från allmänheten. Alla andra bankirfirmor var vad vi idag skulle kalla börsmäklare. 1944 sålde Tage Cervin dock bankverksamheten till Skandinaviska Banken efter att firman lyckats överleva 1920- och 1930-talets kriser.

Andra källor: Svensk Industrikalender 1923

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< BarkmanHirsch >>
Advertisements

One Reply to “Cervin – storbankirer”

Kommentarer inaktiverade.