Utflaggning av fartyg till Färöarna

Inom svensk rederinäring är det relativt vanligt med utflaggning till Färöarna. Detta enligt tidningen Sjömannen. Framförallt är det vanligt bland de Donsö-rederier jag skrivit en serie inlägg om. Färöarnas internationella register (FAS) är ett sätt för rederierna att minska avgifter och skatter och på sikt också få lägre lönekostnader. Först ut var Furetank:

Genom att registrera sina fartyg i FAS får svenska rederier tillgång till bland annat tonnageskatt. På Färöarna ser man gärna att fler utländska rederier flaggar sina fartyg i FAS eftersom det skapar arbetstillfällen på de 18 öarna i Atlanten, där fisket hittills varit viktigaste näringen.

För att få registrera fartyg i FAS krävs ett färöiskt bolag. Det är därför man i det färöiska bolagsverkets listor numera hittar rederinamn som klingar bekant i svenska öron. I bolagens styrelser sitter flera svenskar – samma personer som i rederiledningen i Sverige.

Ett färöiskt namn, Hentzar Steingríms­son, dyker dock upp i styrelsen för inte mindre än 13 bolag.

Först ut att byta den blågula flaggen mot färöisk var Furetank. I juni 2009 registrerade man produkt­ och kemikalie­tankern Fure Star i FAS, och de komman­
de två åren följde resten av flottan efter. Donsörederiets färöiska bolag Sp/f Nolsø Shipping äger nu rederiets båtar och sköter personaladministration. På Nolsø Shippings hemsida står att ”personal på kontoret på Donsö är behjälplig med personalfrågor”

[…]

SEKO sjöfolk anser att rederierna agerar i en gråzon i lagstiftningen och arbetar för att bilda opinion kring frågan.

– Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det här fönstret och sätta järngaller på det. Det ska inte vara möj­ligt att driva svensk sjöfart på Färöarna från ett fast driftställe i Sverige, säger Peter Skoglund.

Enligt facket har redarna tummat på sin seriositet genom att flagga ut.

– I Svitzers fall handlar det om ren skatteflykt. Och när det gäller övriga re­derier är det i princip samma fenomen, säger Kenny Reinhold.

Under 2011 flaggades Svitzers bog­serbåtar som är stationerade i svenska hamnar ut till Färöarna. Personal och båtar har flyttats till färöiska bolag och hyrs numera in till Sverige.

SEKO sjöfolk anser att svenska myn­digheter måste sätta ner foten och visa var gränsen går för när ett företag anses drivas från Sverige. Annars finns risk för smittoeffekter.

– Om det är okej att flagga ut na­tionell sjöfart så skulle Styrsöbolaget eller Strömma kunna göra samma sak. Så länge fönstret finns är risken att fler utnyttjar det, säger Peter Skoglund.

Hittills har nästan alla svenska sjömän erbjudits att följa med till Färöarna. SEKO har i dagsläget bara skrivit avtal för svenskarna ombord med två av rede­rierna – Svitzer och Marin Mätteknik – men även övriga rederier följer kollektiv­avtalet och har tecknat pensionslösning, olycksfallsförsäkring och anpassat lönen så att nettolönen blir samma som förut.

På sikt kan dock sjömän på svenska kollektivavtal försvinna och fartygen bemannas enbart av utländskt manskap på TCC­avtal.

Färöarnas internationella register (FAS) har blivit förklarat som bekvämlighetsflagg av vilket följer att svenska fackföreningar har avtalsteckningsrätt om ägarföretaget finns i Sverige.

Fure Sun

Fure Sun som har färöisk flagg.

Rederier som har flaggat ut till Färöarna är donsörederierna Furetank, Donsö Bunkerservice AB, Vinga Ship Management och Oljola. I Vinga Ship Management ät Swedia Shipping och Svenska Orient Linjen sannolikt delägare då de är representerade i styrelsen. Svenska Orient Linjen har också flaggat ut till Färöarna och det har också Erik Thun AB, MMT Group AB, Berndtssons Rederi AB och ovan nämnda Svitzer Sverige AB.

Lars Höglund i Furetank menar dock att fackföreningarna har fle när de hävdar att de färöiska företagen sköts från Sverige:

Enligt Lars Höglund har det färöiska bolaget, Spf Nolsø Shipping, två anställ­da i Torshavn som främst sköter löne­administration och ekonomi. Han är själv vd i Nolsø Shipping såväl som Furetank på Donsö.

[…]

Höglund avfärdar kritiken om att verk­samheten egentligen styrs från Furetanks kontor på Donsö. Etableringen av Nolsø Shipping på Färöarna har skett enligt gällande lagar och förordningar. Kritiken från facket är en partsinlaga, menar han.

– Jag är svensk medborgare och jag bor i Sverige. Bolaget är registrerat på Färöarna. Rent juridiskt, om man skulle gå till domstol, skulle de se att allt är korrekt skött.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements