Tidsbegränsade jakträttigheter

Del 7 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

ÄlgEn följd av att mark inte borde ägas utan vara kollektiv och gemensam egendom ägd av alla är att systemet med att markägare har jakträtten blir orimligt. Skogen vilt är allas egendom och jakträtter borde vara nyttjanderätter hela vägen och inte kopplas till markägande. Ingen ska äga jakträtt, utan all jakträtt borde vara nyttjanderätt i likhet med allt annat utnyttjande av gemensamma resurser som fisk, mark, vatten och mineraler.

Markägare kan redan idag dela ut jakträtter till andra och därmed fungerar jakträtter redan idag som nyttjanderätter. Istället för att markägare (som jag ju anser borde försvinna) har ansvaret borde jakträtter istället delas ut av de myndigheter eller samfälligheter som förvaltar den gemensamma marken. Jakträtter kan därvidlag delas ut till samma personer, förening, sammanslutning, bolag som har nyttjanderätt till marken för vissa ändamål, alternativt till helt andra föreningar, bolag, personer, kollektiv eller samfälligheter.

Det är ju dessutom möjligt att jakträtter kan delas ut till olika personer, föreningar, bolag, samfälligheter beroende på art. Exempelvis skulle ett jaktlag kunna ha nyttjanderätten för älgjakt i ett visst område och ett annat jaktlag nyttjanderätten för jakt på vildsvin. Så fungerar det ju inom fisket och så borde det kunna fungera även med jakten på landbaserat vilt.

Jakträtter bör också vara tidsbegränsade i de flesta fall med undantag av sådan jakträtt som tilldelats och tillhör ursprungsbefolkningsorganisationer eller sammanslutningar. Sådana jakträtter bör rimligen förvaltas och fördelas av ursprungsbefolkningarna själva. Jakträtter måste enligt detta system inte utnyttjas av innehavaren som om den vill istället kan låta viltstammarna växa och förändras naturligt. Däremot måste naturligtvis nationell lagstiftning följas och om upprepade jaktbrott eller brott mot naturskyddslagar förekommer så bör de som har jakträtten kunna fråntas denna innan deras tidsperiod gått.

En sådan här förändring av nyttjanderätter till skogens vilt kommer också att sannolikt och förhoppningsvis medföra att de olämpliga jägare som vill skjuta bort alla rovjdur på sikt blir av med de jakträtter de eventuellt har eller har del i. Har personer med vapenlicens varit utan jakträtter en tid borde vapenlicenser för jaktvapen också förloras. Återfår sådana personer jakträtter, individuellt, som medlemmar i en förening, jaktlag eller samfällighet, ägare i ett bolag etc får licensen förnyas genom ett prov. Det finns en dock en del problem med detta upplägg, med hur vapnen ska hanteras. De är ju ändå köpta av den enskild för dyra pengar. Någon lösning på detta har jag inte i nuläget när det gäller individer, men i de fall jakträtterna är kollektivt ägda kan ju vapnen eventuellt istället tillhöra kollektivet.

I grunden ska skogens vilt hanteras på samma sätt som havens vilt. Nyttjanderätter med tidsbegränsningar och möjlighet att förlora nyttjanderätterna när det hela missköts.

Intressant?
Media om jakt och natur: IDG, DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark
Advertisements
  1. Har du haft problem att komma in i ett jaktlag eftersom du resonerar så här? ”Har personer med vapenlicens varit utan jakträtter en tid borde vapenlicenser för jaktvapen också förloras.” Bör samma regler gälla vid körkort, har man inte kört sin bil eller annans under en viss period så blir man av med den och körkort??

    • Det är rätt ointressant om jag har problem att komma med i ett jaktlag eller inte. Men för din skull: Nej. Jag är inte intresserad av att personligen delta i jakt. Det handlar om en principiell diskussion och principiella tankegångar.

      I övrigt är dina frågeställningar och din kommentar helt irreleventa eftersom de inte berör nyttjanderätter till gemensamma tillgångar. Om du har några relevanta invändningar är jag intresserad av dem.

  2. Pingback: Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga | Svensson

  3. Pingback: Naturskyddsföreningen vill privatisera gruvbrytningen än mer | Svensson