Olaglig kartellbildning och saltade räkningar

Konkurrensverket har stämt några företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete
De tre företagen har stämts för att de avtalat om att inte konkurrera med varandra. Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i böter. Företagen hör till de ledande flyttföretagen i Sverige och heter ICM Kungsholms, NFB Transport och Alfa Quality Moving. Om ägarförhållanden och liknande i dessa bolag har jag skrivit tidigare.

I samband med att ett av företagen förvärvade verksamhet från de andra bolagen skrev företagen i två fall avtal om att inte konkurrera med varandra om utrikes bohagsflyttningar. Att komma överens om att inte konkurrera med varandra är inte tillåtet enligt konkurrensreglerna.

– Företagens avtal har enligt vår uppfattning lett till att bolagens kunder på ett konstlat sätt mött ett starkt begränsat utbud vid utlandsflyttningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har på grund av det olagliga konkurrensbegränsande avtalet lämnat in en stämningsansökan mot företagen till Stockholms tingsrätt och kräver att företagen ska betala 42 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift/böter för otillåtet samarbete. EN del av samarbetat berör offentliga upphandlingar där företagen genom samarbeta kunnat press upp avtalade priser:

Nu visar det sig att flera offentliga inköpare visat missnöje med flyttjättarna. Flera kommuner och kommunala bolag har hamnat i domstol för att de valt bort ICM Kungsholms eller NFB Transport. Andra offentliga inköpare, som undvikit att gå till domstol, har i stället hamnat i segdragna tvister om ”saltade räkningar” och uteblivna rabatter.

Offentlig upphandling omsätter varje år 600 miljarder kronor och är en het potatis. Ingen vill heller berätta om misslyckade affärer på skattebetalarnas bekostnad. Men när det gäller Stockholms stads affärer med ICM Kungsholms och Kronofogdens ramavtal med NFB Transport, så visar dock interna dokument att förlusterna är uppe i sexsiffriga belopp. Bara under en kortare tid ska den påstådda överdebiteringen ha kostat Stockholms stad och Kronofogden minst 7,7 miljoner kronor.

En korrespondens mellan Kronofogden och NFB, visar att myndigheten gjort stickprov på fakturor. Myndigheten hävdar att NFB i strid med avtalet tar ut överpriser för flyttkartonger, tippning av beslagtagna tillgångar samt att flyttbolaget ska ha slängt värdefullt gods.

Dessutom ges flera exempel på illojalt beteende och utan att specificera skriver Kronofogdens högsta ledning att myndighetens medarbetare ”upplevt att de bemötts på ett aggressivt sätt” av NFB.

Trots missnöjet med sin leverantör har inte Kronofogden försökt häva avtalet. Kronofogden, som till vardags har som uppgift att driva in skulder, har inte lyckats driva in de pengar myndigheten anser att NFB är skyldigt att betala. Inte heller känner Kronofogden till hur många felaktiga fakturor det rör sig om.

– Vi har ingen samlad bild, vi vet inte hur mycket pengar det handlar om. Jag kan säga så mycket som att samarbetet inte varit problemfritt och att avtalet nu har löpt ut, säger Philip Boccardi Berg, verksjurist på Kronofogden.

Det hela visar hur lätt det är för oseriösa företag att utnyttja de upphandlingssystem som finns och hur svårt det är för kommuner och landsting att få rätt mot bolagen. Oseriösa företag finns som fallet visar även bland stora, välrenommerade och dominerande företag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements