Otillräckliga förändringar inom räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit förändringar inom räkfisket som innebär att färre antal båtar fiskar aktivt vid samma tillfälle:

61 svenska fiskefartyg har i dag tillstånd att fiska efter räka. De delar på den svenska kvoten för räkfiske som varje år beslutas av EU. Fisket regleras också genom ett system med fångstmängder per månad, så kallade månadsransoner, som beslutas av HaV. Räkfartygen delas in i olika klasser baserat på hur mycket de fiskat under åren 2005-2010. De räkfiskare som satsat på selektiva redskap som artsorterande rist under den perioden får också något högre ransoner.

– Flera av de svenska räkfiskarna har en bekymmersam situation ekonomiskt. Många menar att de har för små ransoner att fiska på för att kunna få ett lönsamt fiske och har länge efterlyst den här möjligheten, säger Qamer Chaudhry, utredare på tillståndsenheten.

HaV inför nu med start från och med i dag, 20 januari, en möjlighet att tillfälligt omfördela två månadsransoner från ett räkfartyg till ett annat. Det får endast ske för två månader i taget och med begränsningar när det gäller omfördelningar från mindre fartyg till större.

Däremot innebär det ingen permanent minskning av antalet räkfiskebåtar och därmed ingen lösning på sikt.

Det finns också en rad invändningar mot förslaget där den enda som egentligen är riktigt och ett verkligt problem är att den nya ordningen i räkfisket kan leda tillökat fisketryck på havskräfta där det redan råder överkapacitet precis som inom räkfisket.

Sammantaget kan det nog sägas att förslaget från HaV är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att minska överkapaciteten i räkfisket permanent och ordentligt och därmed inte heller tillräckligt för att komma åt olämpliga och olagliga metoder inom räkfisket i Sverige.

Läs också:

Nya regler kan ge lönsammare räkfiske
Farhågor och problem med förändringarna i räkfisket
Strukturaffärer att vänta inom räkfisket
Hur överförbara fiskerättigheter i räkfisket kan utformas
Inför överförbara fiskerättigheter i räkfisket nu
Havs- och vattenmyndigheten föreslår omfördelning av räkkvoter

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements