Dumheter att Säpo bara kontrollerar IS-anhängare

I dagens GP finns en artikel som hävdar att Säpo bara kontrollerar  och övervakar IS-anhängare. Artikeln hänger inte ihop internt och hänger inte ihop med verkligheten. De enda som gripits i Sverige för att rekrytera till terroristorganisationer och för strider i Syrien och Irak är personer knutna till en av de organisationer som strider mot Islamiska staten (IS, Daesh). Det handlar om personer knutna till Al-Qaida-anknutna gruppen Nusrafronten. Det är alltså inte sant att Säpo bara skulle kontrollera personer som strider med IS. Med tanke på att Säpo ljuger om den saken så kan vi inte heller lita på att en siffra de uppger för personer som stridit med IS är 150 stycken. Det troliga är väl att den siffran är överdriven.

När Fredrik Milder från Säpo i artikeln förklarar vilka de inriktar sig på att övervaka tar han Al-Qaida och Islamiska staten som exempel på organisationer de anser kunna begå terroristdåd i Sverige. Det stämmer inte heller med påståendet att Säpo bara skulle kontrollera IS-anhängare.  Däremot så stämmer det med Milders uttalande om att de övervakar personer som de anser är anhängare av våldsbejakande islamistisk extremism.

Att de som strider med kurdiska förband knappast är intresserade av att begå terroristdåd i Sverige är uppenbart men jag tror att Såpo övervakar dem ändå. Säpo övervakar ju även små helt oförargliga svenska vänstergrupper så det är helt orimligt att tror att de inte skulle övervaka de som strider med PKK-allierade organisationer eller de som är PKK-medlemmar. Att svensk militär ska utbilda kurdiska soldater förändrar inte den saken.

Det är samtidigt också uppenbart för mig att journalister som skiver om dessa frågor rent genrellt är okunniga och inkompetenta. De ifrågasätter inte nåt som Säpo påstår, de vet inte vad som tidigare sagts och hänt och de ställer inga relevanta frågor.

Dåliga journalister och ljugande säkerhetstjänst gör att den bild som svensk allmänhet bibringas om läget i Syrien, hur många svenskar som sympatiserar eller strider med IS osv blir helt falsk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements