Anders Svensson – Sveriges första ordentliga spion?

ödellAnders Svensson som i allmänhet benämns som diplomat eller svensk resident I Hamburg levde i i slutet av 1500-talet och början av 1800-talet. En av hans viktigaste arbetsuppgifter tycks, oavsett var han befann sig, ha varit införskaffandet av hemliga uppgifter, underrättelser. Det är vad spioner brukar ägna sig åt. Så Anders Svensson var kanske Sverige förste kände riktige spion, men säkert inte den förste existerande.

Han föddes troligen på 1580-talet och dog 1630. Var han föddes är dock okänt, men han anges i källor ha haft arvsrätt till jord i Börsjö, Risinge socken. Två bröder till Anders Svensson är kända, en äldre broder Udde Svensson var tiondefogde i Småland och på Öland, en yngre broder, majoren Knut Svensson. Anders Svensson och Knut Svensson adlades Ödell (ibland skrivet Ödla) strax innan Anders Svensson dog.

I skriftliga handlingar dyker han upp första gången 1610, då han anges vara kungens trotjänare och då förhandlade kring förläggandet av värvade franska trupper i Mälardalen. Senare samma år medföljde han ambassaden till Holland och Frankrike och företog senare långvariga utländska resor. Genom den ”svenska grevinnan”, markisinnan af Northampton, som han låtsades vara släkt med, fick han följa engelsmannen Dudley Carleton på hans ambassader till Italien och Holland. Efter hemkomst anställdes han 1617 i kansliet som tolk i italienska, franska och engelska och blev 1621 ”linguist” i samma språk. 1621 sändes Svensson till Danmark och stationerades officiellt som tullkommissionär i Helsingör med uppgift att befordra svenska skeppares intressen. På grund av de ansträngda relationerna mellan Sverige och Danmark blev Anders Svenssons ställning alltmer ansvarsfull då han fick kontrollera att danskarna fullföljde sina löften från freden i Knäred och avtalet om Älvsborgs lösen.

Han förflyttades 1625 till Hamburg som agent och befordrades 1630 till resident. Han var den förste permanente svenske diplomatiske agenten i Tyskland. Hans ställning blev betydelsefull då han övervakade postförbindelserna med Sverige och förmedlade underrättelser från olika delar av Tyskland:

Därmed hade A. beklätts med ett av de viktigaste uppdragen i Sveriges politiska kunskapsväsen. Agentbefattningen i Hamburg, som under hans utländske företrädare vanskötts, fick dessa år mer än eljest stor betydelse. Den var till viss grad en brännpunkt i Sveriges hela tyska diplomati, då därmed förenats uppsikten över de till Sverige gående posterna och anskaffandet av underrättelser, »avisor», från korrespondenter i olika delar av Tyskland. Därjämte gingo genom A:s hand en mångfald växelaffärer och andra ekonomiska transaktioner; även biträdde han verksamt vid de till följd av motpartens kontraminor ofta kinkiga värvningarna för Sveriges räkning i Nordosttyskland. Viktigast var emellertid hans roll av politisk rapportör. Med utnyttjande av ganska rika försänkningar och förbindelser och med ett sunt och måttfullt omdöme, som ej lät sig förbryllas av de feberaktigt växlande ryktena, blev det honom möjligt att göra sin regering ej oväsentliga tjänster vid dess orientering i den politiska situationen under några av vår historias betydelsefullaste genombrottsår. Däremot föll under de förra åren av hans vistelse i det oroliga Hamburg i allmänhet icke någon mer självständigt aktiv diplomatisk verksamhet på hans lott. En ändring skedde härutinnan åren 1629—30, och särskilt må framhävas hans underhandlingar i början av sistnämnda år med hansestäderna och de fördrivna mecklenburgska hertigarna.

Hans diplomatiska depescher till konung och Axel Oxenstierna gav regeringen goda redogörelser för den politiska situationen. Han efterträddes på posten som resident i Hamburg av Johan Adler Salvius.

I förläning fick han räntan av Börsjö och Börsjökvarn i Risinge socken, Östergötland som svågern Rudolf Mackey tidigare hade fråntagits på grund av dålig ekonomi. Det är dock troligt att Anders Svensson aldrig fick vetskap om förläningen då han avled tre veckor efter att beskedet postats (och efter att ha varit adlig i endast 24 dagar). Eftersom hans hustru Agneta Kijl hade avlidit på våren samma år och barnen ännu var minderåriga utsågs brodern Knut Svensson Ödell till barnens förmyndare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Tord_Bjork

    Guillou kan alltså börja en ny bokserie med Anders Svensson istf Hamilton! I övrigt finns ytterligare en Anders Svensson som ” Med utnyttjande av ganska rika försänkningar och förbindelser och med ett sunt och måttfullt omdöme, som ej låter sig förbryllas av feberaktigt växlande rykten”