Polisen ska effektivisera kampen mot illegala vapen

Igår, tisdagen den 1 december presenterade regeringen en myndighetsgemensam satsning mot den organiserade brottsligheten. Polisen fick bland annat i uppdrag att effektivisera arbetet mot illegala vapen och explosiva varor.

Syftet med hela satsningen är enligt polisen bland annat att hindra nyrekryteringen till de kriminella nätverken, lagföra dem som har gjort sig skyldiga till brott och underlätta för dem som vill lämna de kriminella nätverken.

För att effektivisera arbetet mot den organiserade brottsligheten föreslår regeringen flera lagändringar, till exempel högre straff för förberedelse och stämpling och utökade möjligheter att förverka brottsvinster. Regeringen föreslår också att försök till grovt vapenbrott och olovlig hantering av sprängmedel kriminaliseras för att minska antalet illegala vapen i landet.

? Lagändring är ett välkommet stöd i arbetet mot illegala vapen. Vi har ett fortsatt stort problem med alla illegala vapen som används av grovt kriminella. Många av dessa är militära vapen som smugglas in i landet. Därför måste vi fortsätta att minska tillgången på dessa vapen, både genom att strypa införseln och leta reda på dem som sprider vapnen inom landet, säger Dan Eliasson.

För arbetet mot illegal vapen har regeringen föreslagit:

  1. Försök, förberedelse och stämpling till grova vapenbrott kriminaliseras.
  2. Uppdrag till Polismyndigheten att intensifiera arbetet mot illegala vapen och explosiva varor i landet genom ökad kunskap och effektiva arbetsmetoder.
  3. Ny vapenamnesti.

Punkt två verkar onekligen lite luddig och har knappast nån egentlig betydelse men enligt regeringen innehåller den följande punkter:

  • skapa enhetlig nationell statistik rörande våldsbrott som utförs med hjälp av skjutvapen eller explosiva varor
  • säkerställa en enhetlig och tillförlitlig beslagsstatistik
  • identifiera, utveckla och sprida arbetsmetoder för att motverka förekomsten av illegal användning av vapen eller explosiva varor.

Vapenamnesti brukar ha mycket liten effekt på de vapen som används av kriminella även om regeringen hävdar motsatsen. Flertalet vapen som kommer in är visserligen illegala vapen, men sällan handlar det om vapen som lämnas in av kriminella. Slutligen, även om jag inte har något emot att det blir fler typer av vapenbrott har den typen av åtgärder som syftar till hårdare straff oftast mycket liten påverkan på brottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements